Zpět na přehled

Přehled dotykových technologií

Ovládání strojů pomocí dotykového displeje  

Perfektně vhodný pro průmyslové aplikace

Dotykový displej je oblíbený ovládací prvek, který dotykem speciálního povrchu vyvolá reakci ovládaného systému. Povrch citlivý na dotyk je dotykový senzor. Společně s dotykovým a softwarovým ovladačem tvoří tyto komponenty takzvaný dotykový displej. Vedle funkčnosti a flexibility se z dotykového displeje zejména díky jeho malým rozměrům stal hlavní způsob ovládání v průmyslových aplikacích.

Analogově rezistivní polyesterová dotyková vrstva a promítaná kapacitní dotyková vrstva (P-CAP) se společně používají z více než 80 procent všech průmyslových aplikací. Přitom je výběr správného dotykového displeje v první řadě závislý na dvou kritériích:

 • Podmínky použití: uvnitř nebo venku u různých povětrnostních vlivů a slunečním záření, mechanické zatížení, chemické zatížení, teplota, vlhkost, prach, elektromagnetická kompatibilita atd.
 • Způsob ovládání: Prsty, rukavice nebo ostatní pomocné prostředky

Funkce

Prst se dotkne dotykového displeje  

Ovládání dotykem

V protikladu ke klasickým zadávacím zařízením, jako je myš a klávesnice, jsou u dotykového displeje používány nejen prsty, ale také další pomocné prostředky, jako např. dotyková pera. V závislosti na použité technologii se zaznamenávají následující stavy životního prostředí, které se používají ke stanovení pozice:

 • Haptické signály (stisk)
 • Elektrostatické signály (nabíjení)
 • Akustické signály (ultrazvuk)
 • Optické signály (infračervené paprsky)
 • Elektromagnetické signály (napětí)

 

Signál je zpracován dotykovým ovladačem poté, co byl zaznamenán dotykovým senzorem. V návaznosti dotykový ovladač předá informaci o pozici dotyku uživatelskému rozhraní. Aby toto rozhraní mohlo zpracovat a interpretovat informaci, musí být napřed instalován softwarový ovladač.

Samotný softwarový ovladač odpovídá emulátoru myši. Jinými slovy: Dotyk povrchu citlivého na dotyk má stejný účinek jako kliknutí myši na stejné místo. Analogově ke kliknutí myši vyvolá krátký dotyk dotykového displeje příslušnou reakci. To stejné platí pro dva dotyky v krátkém časovém intervalu (dvojité kliknutí) nebo další funkce, jako např. drag-and-drop.

Dotykové technologie

Na základě různých požadavků a podmínek použití existují různá provedení. Tyto se opírají zejména o následující technologie:

Analogově rezistivní systémy k zaznamenání haptických signálů (stisk)

 • Polyesterová dotyková vrstva ve 4, 5 nebo 8vodičovém provedení
 • Dotyk více prsty na základě 5vodičového provedení
 • Dotyková vrstva glass-film-glass (GFG-Touch)

Kapacitní systémy k zaznamenání elektrostatických signálů (nabíjení)

 • Povrchová kapacitní dotyková vrstva
 • Promítaná kapacitní dotyková vrstva

Obě dotykové technologie vykazují vlastnosti, které za určitých podmínek použití působí nepříznivě. Pro tyto speciální případy existují další dotykové technologie, které však dosud nebyly příliš využívány:

 • SAW = akustické systémy, které využívají ultrazvuk ke stanovení pozice
 • IR-Touch = optické systémy, které využívají infračervené paprsky ke stanovení pozice

Prostřednictvím pomocníka výběru porovnejte různé technologie a najděte vhodný systém pro vaši aplikaci.

Popis Jazyk
Pomocník výběru [PDF, 28 KB]
Dotykové technologie
anglicky

Polyesterová dotyková vrstva

Struktura polyesterové dotykové vrstvy  

Struktura polyesterového dotykového displeje

Rezistivní dotykový displej sestává ze dvou na sobě ležicích polyesterových desek, které jsou povrstveny polovodičem – oxidem indio-cínatým (anglicky: indium tin oxide, ITO). Mezi deskami je vzduchový prostor, kterého je dosaženo rozpěrnými držáky. Jakmile je vyvíjen tlak na horní desku, dojde ke stlačení desky dolů a obě polovodičové vrstvy se dotýkají. Kontakt je vyvolán prstem nebo jakýmkoli dalším předmětem.

Promítaná kapacitní dotyková vrstva (P-CAP)

Struktura promítané kapacitní dotykové vrstvy  

Struktura dotykového displeje P-CAP

Průhledná vrstva ITO z dotykových senzorů ležící pod krycím sklem promítá rovnoměrné elektrické pole, které se šíří přes sklo až k uživateli. Při dotyku se mění elektrické pole. Žádný problém také nepředstavuje tlustější sklo a ovládání v rukavicích. Dotykový ovladač s vysokou přesností lokalizuje souřadnice.

U designu krycího skla nejsou konstruktérům kladeny žádné meze. Tvrzené sklo je navíc velmi robustní a necitlivé vůči agresivním prostředkům. V zásadě je také možná multidotyková funkce, toto však závisí na použitém operačním systému.

Vrstva glass-film-glass (GFG)

Struktura vrstvy glass-film-glass  

Struktura dotykového displeje GFG

Vrstva GFG spojuje osvědčenou a na tlaku založenou analogově rezistivní dotykovou technologii s vysoce kvalitním designem skla. Povrch zde není polyesterová fólie, ale tenká a odolná tabule skla. Skleněná vrstva také slouží jako izolace proti pronikající vlhkosti. Tím je vrstva GFG velmi vhodná pro drsné podmínky okolí.

Ovládání se provádí prsty, rukavicemi, pery a libovolnými předměty bez toho, že by došlo k poškození.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít