Zpět na přehled

Měřicí převodníky proudu do 55 A AC/DC – přehled výhod

Konfigurace – rychlá pomocí DIP přepínače nebo rozšířená softwarem

DIP přepínač na měřicím převodníku do 55 A  

Rychlá základní konfigurace pomocí přepínače DIP

Základní konfigurace měřicího převodníku proudu vyřídíte rychle a snadno pomocí DIP přepínačů a potenciometrů. Následující nastavení můžete provést bez PC a přímo na přístroji:

 • výběr postupu měření
 • nastavení rozsahu vstupního měření
 • konfigurace analogového výstupu
 • nastavení výstupu prahové hodnoty a prahu sepnutí

Kromě toho konfigurujete intuitivně vedeným softwarem MCR/PI-CONF-WIN další užitečné funkce:

 • stanovení horní a dolní hranice – pro optimální zobrazení rozsahu měření
 • diagnostika aktuální proudové charakteristiky
 • uložení nastavení a rychlé kopírování na další moduly
 • nastavení spínání, hystereze spínání a zpoždění přitažení nebo odpadnutí při alarmování hraniční hodnoty

Optimální využití rozsahu měření

Vysoké rozlišení rozsahu měření  

Vysoké rozlišení rozsahu měření

Horní a dolní hranice rozsahu měření nastavíte u měřicích převodníků do 55 A AC/DC plynule pomocí softwaru. Určíte specifické měřicí okno (funkce window), které je přístrojem zobrazeno plynule v celém rozsahu výstupního signálu.

Pro plynulé zaznamenávání proudu nabízíme měřicí převodníky proudu MCR-S-...-DCI ve dvou základních typech:

 • MCR-S-1-5-UI-DCI pro měření proudu do 11 A: Vedle normovaných vstupních signálů 1 a 5 A můžete plynule nastavit rozsah měření: počáteční rozsah od 0 do 7,5 A a konečný rozsah od 0,2 do 11 A.
 • MCR-S-10-50-UI-DCI pro měření proudu do 55 A AC/DC: Chcete-li například měřit vysoké proudy motoru, nastavíte vhodným způsobem rozsah měření: počáteční rozsah od 0 do 37,5 A a konečný rozsah od 9,5 do 55 A.

Bezztrátové měření skutečné efektivní hodnoty pomocí Hallova senzoru

Stanovení skutečné efektivní hodnoty pomocí Hallova senzoru (TRMS)  

Stanovení skutečné efektivní hodnoty (TRMS) pomocí Hallova senzoru

Měřicí převodníky proudu do 55 A zaznamenávají skutečnou efektivní hodnotu pomocí Hallova senzoru a jsou nezávislé na faktoru tvaru.

Měřený vodič přitom nemusí být přerušen, je prostě proložen přístrojem. To nabízí mnoho výhod:

 • Substituce nákladného a ztrátami zatíženého měření proudu s bočníkem.
 • Při dostatečné izolaci nemusí být měřený okruh a použitá elektronika bezpečně odděleny.
 • Žádná dodatečná kontaktní místa, která mohou mít za následek přechodové odpory.
 • Přesné předání proudu, neboť je eliminován jeden přímý zásah do měřeného okruhu.

Navíc existuje možnost zaznamenat proud aritmetickou střední hodnotou. Tím měříte stejnosměrné proudy nebo filtrujete části stejnosměrného proudu ze smíšeného proudu.

Prostřednictvím aritmetické střední hodnoty je kromě toho možné dát k dispozici bipolární stejnosměrné proudy jako analogové normované signály na výstupu.

Alarmování mezních hodnot

Navíc k analogovému výstupu nabízí měřicí převodníky proudu do 55 A AC/DC spínací výstup. Dle volby s relé nebo tranzistorem. Spínací výstup spojíte následujícím provozním chováním:

 • princip pracovního nebo klidového proudu
 • vyvolání spínání při podkročení nastaveného bodu hraniční hodnoty
 • vyvolání spínání při překročení nastaveného bodu hraniční hodnoty

Spolehlivá ochrana

Měřicí převodníky proudu MCR-S-…-DCI-…  

Měřicí převodníky proudu MCR-S-...-DCI-... nabízí vysokou provozní bezpečnost

Měřicí převodníky proudu do 55 A disponují galvanickým 3cestným oddělením podle normy EN 61010 mezi vstupem, výstupem a napájením. To zvyšuje provozní bezpečnost oproti poruchám ve vašem zařízení.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm:path:/czcs/web/main/products/subcategory_pages/Current_transducers_AC_DC_P-14-08-01/51a5e3ce-a9b3-4b45-9526-837bbb8ec32a