Zpět na přehled

Rychlá a bezpečná konfigurace – s Config+

Config+ společnosti Phoenix Contact je vhodné softwarové řešení, pokud chcete konfigurovat sítě INTERBUS. Na přehledném uživatelském rozhraní funkcí Drag & Drop přiřazujete adresy a bezpečně projektujete i komplexní topologie. Pro spolehlivé vyhledávání chyb je u Config+ integrován diagnostický nástroj Diag+.       

Mnoho funkcí pro efektivní konfiguraci

Software Config+  

Software Config+

Díky Config+ využijete velký počet funkcí pro efektivní konfiguraci zařízení se sítěmi INTERBUS.

 • Načtení a srovnání reálné a projektované topologie
 • Přiřazení adresy automaticky nebo přes Drag & Drop
 • Parametrizace několika master a napojovacích konstrukčních skupin v jednom projektu
 • Přiřazení IP adresy přes server BOOTP
 • Parametrizace přístrojů nad rámec výrobce prostřednictvím konceptu FDT/DTM
 • Parametrizace více přístrojů asistentem MDC-Wizard
 • Monitorovací funkce pro přezkoušení zapojení

Rozsáhlá diagnostika pro sítě INTERBUS

Spolehlivá diagnostika je předpokladem vysoké dostupnosti systému. Sítě INTERBUS spolehlivě diagnostikujete diagnostickým nástrojem Diag+ integrovaným v Config+.

 • Grafické zobrazení chyby v topologii sítě
 • Textová hlášení s tipy pro odstranění chyb
 • Online zobrazení stavů přístroje
 • Statistické funkce pro kvalitu přenosu
 • Uložení komentářů k chybovým hlášením

Integrovaná diagnostika přístrojů Ethernet

Využíváte ve svých zařízeních kromě přístrojů Interbus i přístroje Ethernet (přepínače, moduly s rozhraním Ethernet)? DIAG+ nabízí i pro tyto případy vhodné diagnostické funkce:

 • Automaticky generovaná hlášení (traps) přijímat funkcí Trap-Receiver
 • Grafické zobrazení topologie Ethernet se zobrazením dostupnosti přístrojů
 • Zobrazení cest redundance, statistiky portů, virtuálních LAN nebo jiných čitelných vlastností SNMP
 • Vyvolání z webových stránek přístrojů, jsou-li k dispozici

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401