Zpět na přehled

Diag+ – rozsáhlá diagnostika pro sítě PROFINET a INTERBUS

Diag+ je speciální diagnostický software přizpůsobený PROFINET a INTERBUS, který hlásí nejen síťové chyby, ale také aktuální stavy řídicích jednotek a přístrojů. Preventivní diagnostické funkce jako např. dohled na kvalitu přenosu optických tras (LWL) v PROFINET a INTERBUS zvyšují dostupnost zařízení.

Vysoká rozmanitost funkcí pro spolehlivou diagnostiku

Software Diag+  

Software Diag+

Stavové informace, obslužné funkce, hlášení jako nekódovaný text a přehledy zajistí rychlé uvedení do provozu, lokalizaci místa poruchy a dobrou orientaci v zařízeních PROFINET a INTERBUS.

 • Spuštění a zastavení datového provozu INTERBUS
 • Potvrzení chybových hlášení INTERBUS
 • Přemostění, zapnutí a vypnutí účastníků INTERBUS
 • Znázornění chybových hlášení s tipy k odstranění chyb a podrobné informace k typu a stavu přístroje
 • Zvýraznění barevných symbolů pro chyby a stavy přístroje
 • Dohled na kvalitu přenosu optických tras k preventivní diagnostice
 • Porovnání a vyhodnocení časově rozdílných datových záznamů optické diagnostiky
 • Vytvoření přejímacích protokolů jako souboru PDF
 • Napojení do jiných softwarových nástrojů jako jsou vizualizace
 • Zobrazení uložených hlášení z archivu hlášení řídicí jednotky
 • Přehled pro topologii přístrojů Ethernet/PROFINET v grafice 2D
 • Údaj o dostupnosti přístrojů Ethernet/PROFINET
 • Používání konfiguračních dat a komentářů sestavených během projektování pomocí Config+ nebo PC WORX (např. označení provozních prostředků, názvy stanic)
 • Správa individuálních užívacích práv pro různé uživatele

Diag+ Netscan – software pro cyklickou diagnostiku sítí INTERBUS

Diag+ NetScan umožňuje ve stejný čas dohled sítí INTERBUS s více napojovacími konstrukčními skupinami/řadiči. Tak je např. kvalita přenosu všech optických tras celého zařízení po stálou kontrolou. Také vnitřní sběrnice napojené přes systémovou spojku mohou být zahrnuty do dohledu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401