Svodič přepětí typu 2

Svodič přepětí typu 2

Výkonný a štíhlý

Přepěťová ochrana typu 2 by neměla chybět v žádném podružném rozvaděči. Teprve díky ní získáte efektivní ochranu.

Zpět na Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Kategorie

Hledat v Svodič přepětí typu 2

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Spínací operace jsou zdaleka nejčastějšími příčinami přepětí. Účinnou ochranu proti těmto dynamickým poruchám lze dosáhnout pomocí svodičů přepětí typu 2. Ať už v průmyslovém prostředí nebo v obytné budově, ochrana typu 2 zajišťuje základní ochranu Vašich instalací a zařízení.

Vaše výhody

  • Nízká ochranná úroveň díky varistorovému ochrannému obvodu
  • Nejlepší možná ochrana proti přepětí díky silnému předjištění svodiče
  • Vysoká zkratuvzdornost do 50 kA
  • Šetří místo, čas a peníze při použití až do 315 A bez nutnosti předjištění
  • Snadná údržba díky univerzálně zásuvným ochranným přístrojům

Nejužší svodič přepětí typu 2 na světě

Přepěťová ochrana typu 2  

Přepěťová ochrana typu 2 v podružném rozvaděči

S šířkou pouhých 12 mm na kanál je VALVETRAB SEC nejužší svodič přepětí typu 2 na světě. S šířkou pouhých 48 mm můžete dosáhnout vynikající ochrany proti přepětí v pětivodičovém systému.

Svodič nabízí ochrannou úroveň od 1,5 kV. Tím také splňuje požadavky na přístrojovou ochranu typu 3. VALVETRAB SEC omezuje napěťové špičky do té míry, že nedojde k poškození strojů, systémů a domácích spotřebičů.

U průmyslových instalací a instalací v budovách s vnějším systémem svodiče blesku je přepěťová ochrana typu 2 druhým ochranným stupněm za svodičem blesku typu 1. Svodič přepětí zvládá zkratové proudy do 50 kA. Použijte svodič typu 2 bez předjištění až do jmenovitého proudu hlavního jištění 315 A.

Modulární a zásuvné

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS s bloky svodičů připravenými pro instalaci

VALVETRAB MS jsou modulární svodiče přepětí typu 2. Jsou složeny ze základního prvku a ochranného konektoru. Konstrukční šířka jedné větve činí 17,5 mm, což odpovídá jedné dělicí jednotce (TE).  Usnadňujeme Vám volbu díky blokům svodičů pro různé případy aplikací, které jsou připravené k instalaci.

  • Bloky svodičů připravené k instalaci kombinují různé případy aplikací.
  • Svornice Biconnect umožňují snadné přemostění, např. u proudových chráničů.
  • Mechanické kódování při prvním zasunutí ochranného konektoru do základního prvku.
  • Jednoduché vytažení a zasunutí bez vlivu na impedanci, např. při měření izolace. Odpadá složité připojování a odpojování. 

Včetně předjištění

Přepěťová ochrana pro 5vodičové systémy  

Přepěťová ochrana s koordinovaným předjištěním

Je-li ve Vaší aplikaci hlavní jištění > 315 A, musíte dodatečně chránit přepěťovou ochranu. V tomto případě nabízíme vhodnou přepěťovou ochranu pomocí VAL-CP-MCB, sestávající ze svodiče přepětí typu 2 s koordinovaným předjištěním svodiče.

To znamená, že získáte dvojnásobnou bezpečnost při minimální náročnosti instalace. Profitujte z jednoduchého plánování bez ohledu na prostředí instalace. Integrovaný ukazatel stavu a možnost dálkového hlášení poskytují informaci o účinnosti přepěťové ochrany. Prostorově úsporné řešení k dispozici pro 5, 4 a 3vodičové systémy. 

Přepěťová ochrana typu 2 pro systémy nosných lišt 60 mm

Kombinace VALVETRAB  

Přepěťová ochrana s předjištěním pro systémy nosných lišt 60 mm

VAL-CP-MOSO jsou univerzální svodiče přepětí typu 2 s vysokou zkratovou odolností na montážní patici se šířkou jen 54 mm.

Tyto svodiče přepětí také nabízejí ukazatel stavu a kontakt dálkového hlášení.

Ochranné přístroje můžete instalovat do všech běžných systémů nosných lišt 60 mm.

Instalace je přitom jednoduchá: přepěťovou ochranu osadíte, připojíte pospojování – hotovo!

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách