IO-Link

IO-Link

Komunikace až do posledního metru

Použitím IO-Link dosáhnete průběžné výměny dat – od ovládání až po nejspodnější úroveň pole.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Využijte všechny možnosti systému IO-Link: Spojením od bodu k bodu mezi připojením a senzorem/aktorem můžete vyměňovat jak procesní, tak servisní data.

Vaše výhody

 • IO-Link zvyšuje produktivitu
 • IO-Link zjednodušuje proces instalace, údržby a výměny
 • IO-Link zvyšuje dostupnost a přesnost dat
 • IO-Link umožňuje odstraňování chyb pomocí dálkové diagnostiky

Co je IO-Link?

IO-Link je první celosvětově standardizované V/V rozhraní. Tato technologie je relativně nová, ale počet produktů používaných s rozhraním IO-Link rychle roste. Komunikační standard nabízí mnoho výhod, vytváří nové možnosti použití a počítá s důležitými tématy, jako je Industrial Internet of Things (IIOT). Podle definice je IO-Link otevřeným sériovým komunikačním protokolem typu point-to-point pro připojení snímačů a akčních členů k automatizačnímu systému.

Součásti systému IO-Link

Architektura systému IO-Link se skládá z řídicí jednotky, masteru IO-Link a jednoho nebo více zařízení IO-Link. Připojují se jednoduchým 3žilovým nestíněným kabelem, což zjednodušuje instalaci a snižuje náklady.

 • Master IO-Link: Master poskytuje rozhraní k řídicí jednotce vyšší úrovně, řídí komunikaci s připojenými zařízeními IO-Link a ukládá data parametrů a soubor IODD.
 • PLC (programovatelná řídicí jednotka): Řídicí jednotka se používá k monitorování stavu vstupů a k řízení stavu výstupů.
 • Zařízení IO-Link: Míněny jsou všechny inteligentní snímače a akční členy, které jsou připojeny k systému, např. V/V, převodníky, bezpečnostní relé, startéry motoru nebo přístrojové jističe. Inteligentní ve vztahu k IO-Link znamená to, že přístroj má identifikační údaje, např. typové označení, sériové číslo nebo data parametrů. Tyto údaje lze číst pomocí protokolu IO-Link. Zařízení IO-Link může navíc poskytnout podrobné diagnostické údaje, které lze využít pro preventivní údržbu a servis.
 • Soubor IODD (Popis V/V zařízení): Tento soubor obsahuje popis zařízení a informace o parametrech zařízení IO-Link, včetně výrobce, čísla výrobku, funkcí atd.
 • Akční člen: Akční člen je výstupní zařízení, které přeměňuje elektrické signály a proud na mechanický pohyb, a tímto způsobem ovládá mechanická zařízení.
 • Snímač Snímač je zařízení, které měří fyzikální veličinu (např. teplotu, tlak nebo polohu) a hodnoty zaznamenává, zobrazuje nebo poskytuje zpětnou vazbu.
Komponenty systému IO-Link  

Úrovně v systému IO-Link

Výhody systému IO-Link

Produktivita

Zařízení IO-Link poskytují řídicí jednotce podrobné stavové údaje. Tyto údaje pomáhají s plánováním údržby, protože můžete rychle identifikovat problémy. Pokud jako uživatel např. obdržíte každých šest měsíců upozornění na znečištění snímačů, můžete čištění naplánovat dvakrát do roka ve vhodných časech. Identifikace chyb v reálném čase pomáhá také snižovat provozní náklady minimalizací neplánovaných prostojů.  

Jednoduchost

Vše na systému IO-Link je jednoduché. Instalace je snadná, protože můžete používat standardní kabely a konektory. Údržba je snadná, protože můžete monitorovat vaše systémy a provádět změny nastavení. S pomocí identifikace chyb zařízení IO-Link můžete rychle a snadno určit příčinu problému. Proces výměny je také snadný, protože data parametrů jsou uložena v řídicí jednotce. Pokud je nutno vyměnit zařízení IO-Link, uložené parametry se automaticky přenesou do zařízení IO-Link bez nutnosti použití programátoru. V důsledku toho je systém opět rychle připraven k provozu.

Zvýšená dostupnost a přesnost dat

Údaje z analogových snímačů bez IO-Link častokrát procházejí několika A/D konverzemi předtím, než se dostanou do řídicí jednotky, což může vést k chybám. U zařízení IO-Link dochází pouze k jedné A/D konverzi. To zvyšuje přesnost měření, a tím i přesnost celého procesu.

Dálková konfigurace

Parametry zařízení IO-Link můžete upravovat od psacího stolu tak, že budete reagovat na stavová hlášení. Při odstraňování chyb tak už nemusíte vypnout výrobní linku a fyzicky přistupovat k zařízením.

Co umí zařízení IO-Link navíc na rozdíl od standardního snímače?

Zařízení IO-Link nabízejí tři typy dat:

 • Procesní data: Stavové informace, které zařízení IO-Link přečte a odešle na master IO-Link nebo informace, které master IO-Link odešle do zařízení IO-Link. V tomto procesu jsou také předávány stavové informace. Tímto způsobem vám umožňuje zkontrolovat platnost procesních údajů. Příklad procesních údajů: Vzdálenost měřená snímačem vzdálenosti.
 • Servisní údaje: Informace, které lze zapsat do zařízení IO-Link nebo načíst ze zařízení IO-Link. Příklad: Číslo modelu nebo výrobce snímače, které může pomoci identifikovat přístroj nebo nakonfigurovat nový přístroj.
 • Údaje o událostech: Oznámení, jako jsou chybové zprávy, které jsou odesílány z přístroje IO-Link na master IO-Link, jakmile nastane nějaká událost, například přehřátí.

Sortiment produktů IO-Link

Sortiment produktů IO-Link  

Master a zařízení IO-Link pro rozvaděč a polní instalaci

Naše produkty IO-Link pro komunikaci až po poslední metr:

 • Master IO-Link pro IP20 a IP67
 • Bezpečné a standardní V/V boxy
 • Analogový převodník
 • Bezpečnostní relé
 • Hybridní spouštěč motoru
 • Přístrojové jističe

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít