Sada - PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 1064629

Sada PLC logic, sestávající ze základního zásuvného logického modulu (BM2) a osmi reléových svorek s připojením Push-in (1 přepínací kontakt, 250 V AC/DC, max. 6 A)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

 

Pokyn pro uživatele

Popis Jazyk Stav
[pdf, 356 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_zh_02.pdf
Čínština
2017-09-22
[pdf, 113 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_de_02.pdf
Němčina
2017-09-18
[pdf, 109 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_en_02.pdf
Angličtina
2017-09-18
[pdf, 111 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_fr_02.pdf
Francouzština
2017-09-18
[pdf, 82 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_it_02.pdf
Italština
2017-09-18
[pdf, 113 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_pt_02.pdf
Portugalština
2017-09-18
[pdf, 148 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_ru_02.pdf
Ruština
2017-09-19
[pdf, 106 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_es_02.pdf
Španělština
2017-09-18
[pdf, 134 KB] Pokyn pro uživatele
Instalační směrnice pro skupiny produktů INTERFACE Relay a INTERFACE Cabling
104155_tr_02.pdf
Turečtina
2017-09-18
 

Software

Popis Jazyk Stav
[zip, 51 MB] Software
Programovací software LOGIC+ pro přístroje PLC logic generace 1 (aktualizace na firmware 1.29 nutná) a generace 2, podporované operační systémy: Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
SHA256 Checksum:
af06b63be7ca1ff21adb82d01a2445479ec62c215211ee2c0bd20840d7f18ddc
LOGIC+Setup_V1_22.zip
Mezinárodní
1.22
[zip, 66 MB] Software
Programovací software LOGIC+ pro přístroje PLC logic generace 2, podporované operační systémy: Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
SHA256 Checksum:
d1cf754e86a3f466419a4e763cd82c4fad823031a4be6175502459d507e12f7b
LOGIC+Setup_V1_25.zip
Mezinárodní
1.25
 

Funkční blok

Popis Jazyk Stav
[zip, 219 KB] Funkční blok
Knihovna obsahuje funkční bloky pro: přeměnu datových typů ke komunikaci se systémem INTERFACE pro komunikaci např. s bránou PROFIBUS.
SHA256 Checksum:
2ab61e334ec36d2cd93543198c13c2e2ceb2ff4e3012c11410f0cea042b11583
LOGIC+_FBS_INTERFACE-System_V1_1.zip
Mezinárodní
1.1
[zip, 12 KB] Funkční blok
Knihovna obsahuje funkční blok k výpočtu polohy slunce pro sledovací systémy
SHA256 Checksum:
a742e41c21c7b38843e8766fdca8625e4fa3d32e0882fe946a246aea4e710fba
LOGIC+_FBS_SunPosition_V1_20.zip
Mezinárodní
1.2
[zip, 329 KB] Funkční blok
Knihovna obsahuje funkční bloky se zvláštními funkcemi (např. posuvný registr a ochranné relé proti mžikovým přepětím)
SHA256 Checksum:
78f64cc6da3c8f9345d57cc570ad666f2e86d184a264008be45e1bc58b4a584a
LOGIC+_FBS_Special_V1_3.zip
Mezinárodní
1.3
[zip, 726 KB] Funkční blok
Knihovna obsahuje funkční bloky ke zpracování analogových hodnot (např. spínač při prahové hodnotě a výpočet minimální a maximální hodnoty).
SHA256 Checksum:
0f189d5fc2d1a3031f9d5c7714f931faccac81073136ea697a9ab842fbfea150
LOGIC+_FBS_Analog_V1_1.zip
Mezinárodní
1.1
[zip, 13 KB] Funkční blok
Knihovna obsahuje funkce porovnání s numerickými výstupy – 0 pro hodnotu FALSE a 1 pro hodnotu TRUE.
SHA256 Checksum:
fce13fb26cf1e3682a58a4b642e36632d600e2c845aae8eb8b1d0b3a30384bf7
LOGIC+_FBS_nComparison.zip
Mezinárodní
1.0
 

Ovladač a součásti ovladače

Popis Jazyk Stav
[zip, 204 KB] Ovladač a součásti ovladače
Ovladač Phoenix CDC ECM ke komunikaci od PC k PLC logic.
(Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 + KB3033929, Windows Vista SP1 + KB2763674, Windows XP SP3)
SHA256 Checksum:
b3a1a30647634aa44e17b999362b851fd3e23053a88446382cb6742878465e4e
PhoenixCDCECM_Driver_V1_5.zip
Mezinárodní
1.5
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1064629_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1064629_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1064629_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1064629_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Příklad aplikace

Popis Jazyk Stav
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Analogový diferenční spínač kritických hodnot: Výstup se zapíná a vypíná v závislosti na parametrizovatelné kritické a diferenční hodnotě.
SHA256 Checksum:
462556edbf80a3b2256eddbf5108ab16ee7f12bb11f5778a1fd55459a3725400
LOGIC+_Sample_Analog-Differential-Threshold-Switch.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 995 KB] Příklad aplikace
Analogový spínač kritických hodnot: Výstup se zapíná a vypíná v závislosti na dvou parametrizovatelných kritických hodnotách (hystereze).
SHA256 Checksum:
b72f8290310abf553019956fbe9f669c86d40b83ee4ed2db0e085190c8251ef9
LOGIC+_Sample_Analog-Threshold-Switch.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 998 KB] Příklad aplikace
Analogový komparátor: Výstup se zapíná a vypíná v závislosti na rozdílu Ax – Ay a dvou parametrizovatelným kritických hodnot.
SHA256 Checksum:
ddcfda5ab8a41e62daf472b309ab5b025532a7bd0355cb4ec26e2ac43b2b25c5
LOGIC+_Sample_Analog-Comparator.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 988 KB] Příklad aplikace
Impulzové relé: Výstup se zapíná a vypíná prostřednictvím jednoho vstupního impulzu.
SHA256 Checksum:
4b8e2869c8217f011430bbc380aae90fb9e8ff556dbbbc622078d5b86d5550b7
LOGIC+_Sample_Impulse-Relay.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 999 KB] Příklad aplikace
Přechodné relé s impulzním výstupem: Vstupní signál spíná výstup na stav TRUE. Výstup je po parametrizovatelné době nebo po změně vstupu z FALSE na TRUE vrácen do původního stavu.
SHA256 Checksum:
ed03ced127473317442fb23bea15639a6d34b8cb415cf1c33725df0b3579bc7a
LOGIC+_Sample_Wiping-Relay.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1022 KB] Příklad aplikace
Přechodné relé spouštěné hranou signálu: Vstupní impulz vytváří po nastavitelné době u výstupu počet signálů (znovu spouštěcí).
SHA256 Checksum:
e3cf6781fde3c494dc8f304dd2b890794d3535c588a698161d2cb2d5a78f35f9
LOGIC+_Sample_Edge-Triggered-Wiping-Relay.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Větrání podzemních garáží: S pomocí PLC logic jsou řízeny ventilátory v podzemní garáži.
SHA256 Checksum:
4eeaaeb8f327901f3573dc788d8cf364c07e6d8b8d660b1273b55b153d614381
LOGIC+_Sample_Underground-Car-Park-Ventilation.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Zařízení posuvných vrat: S pomocí PLC logic se řídí zařízení posuvných vrat.
SHA256 Checksum:
b0aa7330b8317e44ccc0bb3784d3791aa9f9d35135fbb12fc015bb0d21ba6c30
LOGIC+_Sample_Sliding-Gate.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Dohled nad teplotou s nastavitelnou spínací hysterezí: S pomocí PLC logic je médium drženo v teplotním rozsahu.
SHA256 Checksum:
3d90c6a5c896e7574f8cf2e505d8cbc3d0a5e5b82c063992f31a8a045a253f43
LOGIC+_Sample_Temperature-Monitoring.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Pásový dopravník: S pomocí PLC logic se řídí pásový dopravník se třemi pásy. Dopravní pásy by němely být přetěžovány chybným rozběhem.
SHA256 Checksum:
e98ab2c783ab4d617e4c6857e91a3e20e3573b4d1d4bc8012b1354c5e7fdd8d9
LOGIC+_Sample_Conveyor-Belt-System.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Vodotrysk: Pomocí PLC logic jsou řízena jednotlivá čerpadla vodotrysku.
SHA256 Checksum:
ca4053c4a1175bffeee061590f6e3f820639bdbc93bb8c61a26f77d5ba36197d
LOGIC+_Sample_Fountain_System.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Vnější osvětlení s firemním logem: Pomocí PLC logic se řídí vnější osvětlení a firemní logo s tlumicím senzorem a spínací týdenní hodiny.
SHA256 Checksum:
c045822a0fe4c16ac337960ec92d3540dc910b322446459c9270a6871f384cc0
LOGIC+_Sample_Outdoor_Lighting.zip
Mezinárodní
1.0
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 84 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1064629_en.pdf
Angličtina
0
[pdf, 124 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1064629_zh.pdf
Čínština
0
 

Web-Link

Popis Jazyk Stav
  Web-Link
PLC logic app in the app store: use this app to make parameter adjustments to the logic modules. The app can be used for operation and monitoring, as it can access all program variables. Possible program variables: inputs and outputs (digital, analog), flags, numeric values, and time values.
Angličtina
  Web-Link
PLC logic app in the app store: use this app to make parameter adjustments to the logic modules. The app can be used for operation and monitoring, as it can access all program variables. Possible program variables: inputs and outputs (digital, analog), flags, numeric values, and time values.
NěmčinaChcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít