Oplossing voor de bewaking van dakinstallaties

Overzicht

Medewerker in een dakinstallatie  

Bewaking van dakinstallaties

  • Om een optimale werking van fotovoltaïsche installaties te kunnen garanderen, vragen investeerders en gebruikers steeds vaker naar oplossingen voor de bewaking en visualisering van installaties.
  • De bewakingssoftware PV Monitor+ zorgt ervoor dat spanningen en stromen worden geregistreerd en via een communicatiemoduul aan een modulaire compacte besturing wordt doorgegeven.
  • Komen deze waarden onder of boven de ingestelde parameters, dan wordt u door middel van een sms geïnformeerd en kunt u zo nodig direct maatregelen treffen.

Toepassing

Landbouwkundig productiegebouw  

Vroegtijdige foutherkenning zorgt voor een rendabelere installatie

Voor een optimaal rendement van fotovoltaïsche installaties volstaat het niet om alleen maar regelmatig op de invoedingsmeter de totale opbrengst van de installatie te controleren. Op deze manier worden kortstondige afwijkingen niet geregistreerd. Bovendien kan er niet met zekerheid de samenhang in tijd tussen een geconstateerde minderopbrengst en oorzaak worden vastgesteld.

Ook de lokalisatie van de fout in de installatie is alleen met veel extra inspanning mogelijk, omdat de invoedingsmeter alleen maar een totaal van de installatie geeft. Alleen door een zo vroeg mogelijke herkenning en lokalisering van installatieproblemen kunnen de oorzaken binnen de kortste tijd worden verholpen en significant lagere opbrengsten op de lange termijn worden voorkomen.

Voorwaarden voor een vroegtijdige en plaatsnauwkeurige herkenning van fouten in de installatie
Om afwijkingen in normaal bedrijf vroeg te kunnen herkennen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Voortdurende bewaking van de opbrengstgegevens aan zowel de DC- als de AC-zijde.
  • Meting van de opbrengsten op stringniveau. Een meting op paneelniveau is ideaal, maar is doorgaans economisch en technisch niet realiseerbaar.
  • Een visualiseringsmogelijkheid om de vastgestelde opbrengstgegevens met mobiele bedieningsunits via een webinterface op elk moment te kunnen oproepen.
  • Onmiddellijke alarmering van het gebruikerspersoneel in het geval van afwijkingen tijdens normaal bedrijf (bijv. per sms of e-mail).

Oplossing

Spanningsmetingsmodulen voor acht leidingen  

Spanningsmetingsmodulen voor acht leidingen

DC-monitoring
SOLARCHECK bestaat uit verschillende meeteenheden voor stroom en spanning. De bijbehorende communicatie-eenheid verzamelt de meetsignalen en geeft deze door aan de hiërarchisch hogere compacte besturing. Het SOLARCHECK-systeem is modulair opgebouwd en kan precies op maat worden gemaakt naar de uitgestrektheid en koppeling van de installatie. Omdat de databekabeling ook de energievoorziening van de apparaten in het veld verzorgt, is alleen maar een centrale voeding nodig.

AC-monitoring
Het energiemetingsmoduul EMpro meet, analyseert en communiceert elektrische parameters zoals bijv. spanningen, stromen, vermogens, verbruik, harmonischen en onregelmatigheden in het net.

PV Monitor+  

Met PV Monitor+ garandeert u de lange-termijnopbrengst van uw installaties tot 500 KW nominaal vermogen

Modulariteit
De software PV Monitor+ kan de data van één tot 512 strings registreren. Met de juiste parametrering wordt altijd het juiste aantal strings weergegeven. Ook kunnen er achteraf nog strings worden toegevoegd.

Webvisualisering
De visualisering van de PV Monitor+ kan zonder speciale programmeerkennis worden gebruikt. De door PV Monitor+ bepaalde data van de PV-installatie zijn altijd zonder licentie beschikbaar. De data worden in CSV-formaat op de SD-kaart opgeslagen en per FTP uitgelezen of eventueel per e-mail verstuurd.

Topologie: monitoring-oplossing voor fotovoltaïsche dakinstallaties

Monitoring-oplossing voor fotovoltaïsche dakinstallaties

Uw voordelen

  • snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmeer-knowhow
  • lange levensduur en bestendige oplossing dankzij robuuste industriële componenten
  • altijd en overal op de hoogte dankzij alarmering via sms

Producten

OmschrijvingTypeArtikelnummer
Op besturing gebaseerd toepassingsprogramma voor de analyse van alle belangrijke prestatiegegevens van een PV-installatie via een webinterface. Staat op een SD-kaart.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
Compacte besturingILC 191 ME/AN2700074
EnergiemetingsmoduulEEM-MA2502901363
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
CommunicatiemoduulSCK-C-MODBUS2901674
Stroommetingsmoduul 8 stringsSCK-M-I-8S-20A2903241
Stroommetingsmoduul 4 stringsSCK-M-I-4S-20A2903242
SpanningsmetingsmoduulSCK-M-U-1500V2903591
OmschrijvingTypeArtikelnummer
Op besturing gebaseerd toepassingsprogramma voor de analyse van alle belangrijke prestatiegegevens van een PV-installatie via een webinterface. Staat op een SD-kaart.SD / 2GB SOL-PV-MON
Compacte besturingILC 191 ME/AN
EnergiemetingsmoduulEEM-MA250
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT
CommunicatiemoduulSCK-C-MODBUS
Stroommetingsmoduul 8 stringsSCK-M-I-8S-20A
Stroommetingsmoduul 4 stringsSCK-M-I-4S-20A
SpanningsmetingsmoduulSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten