Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden

Veel mogelijkheden voor uw toepassing

Ontdek onze intelligente oplossingen voor de betrouwbare bewaking van uw buitenstations.

Energievoorziening

Toepassing van extenders in een WKK-installatie  

Toepassing van extenders in een WKK-installatie

Toepassing
Nutsbedrijven moeten ook voor netstabiliteit zorgen. Om beïnvloeding en storingen te voorkomen is een uitgebreide bewaking van de netwerken noodzakelijk. Status-, waarschuwings- en storingsmeldingen moeten betrouwbaar naar de controleruimte worden gecommuniceerd. Daarbij speelt de gegevensbescherming een steeds grotere rol. Door het management in het kader van de hernieuwbare energiewetgeving zijn er meer gevoelige data die aan de besturingstechniek moeten worden doorgegeven. Daardoor is er nu al een trend naar end-to-end-encryptie waarneembaar.

Oplossing
Dankzij de combinatie van Unmanaged en Managed Ethernet-extenders van Phoenix Contact kunnen status-, waarschuwings- en storingsmeldingen automatisch via SNMP (Simple Network Management Protocol) naar de controleruimte worden gestuurd.

Conclusie
Het samenspel van de apparaten in combinatie met bestaande kabels maakt het gebruik van het systeem niet alleen eenvoudig en economisch, maar komt ook tegemoet aan de vraag naar intelligente en krachtige netwerken.

Zonne-energie

Toepassing van een regelaar voor het invoedingsmanagement in een PV-installatie  

Toepassing van een regelaar voor het invoedingsmanagement in een PV-installatie

Toepassing
Ook decentrale fotovoltaïsche installaties moeten hun bijdrage aan een hoge netstabiliteit leveren. De verantwoordelijke netbeheerders geven in hun netaansluitingsvoorwaarden voor fotovoltaïsche installaties aan, wat de aan te houden waarden voor de netfrequentie en -spanning alsmede het blindvermogen zijn. Bovendien moet de netbeheerder in staat zijn om zo nodig een overaanbod aan energie omlaag te kunnen brengen. Deze regelwaarden voor de installaties worden door de netbeheerder door middel van remote communicatietechniek doorgegeven aan de desbetreffende PV-feed-in-regelaars.

Oplossing
De functieblokbibliotheek Resy+ van Phoenix Contact vult de feed-in-regelaar in PV-installaties aan met protocollen voor de remote communicatietechniek. In combinatie met de modulaire besturingstechniek kunnen de uiteenlopende eisen van de netbeheerders worden gerealiseerd.

Conclusie
Phoenix Contact biedt op het gebied van de PV-techniek niet alleen een platformconcept voor het realiseren van PV-installaties, maar breidt met de functieblokbibliotheek Resy+ de feed-in-regelaar uit met protocollen voor de remote communicatietechniek.

Watermanagement

Toepassing van de oplossing PumpControl in een afvalwaterpompstation  

Toepassing van de oplossing PumpControl in een afvalwaterpompstation

Toepassing
Afvalwaterpompstations zijn een belangrijk onderdeel van een betrouwbare afvoer van afvalwater. Over het gehele net van een gemeentelijk waterzuiveringsbedrijf zijn decentrale afvalwaterpompstations verdeeld. Deze moeten in voorkomende gevallen het afvalwater 24 uur per dag naar hoger gelegen afvoerbuizen transporteren en probleemloos functioneren. Actuele bedrijfsdata worden naar het hogere besturingssysteem gecommuniceerd.

Oplossing
De direct voor installatie gerede schakelkastoplossing PumpControl neemt alle besturings- en regeltaken voor decentrale pompstations op zich. Behalve het gecontroleerd inschakelen van de pompen en het registreren van de meetwaarden worden belangrijke meldingen per ODP doorgegeven aan het hogere besturingssysteem alsmede per SMS aan medewerkers van het exploiterende bedrijf.

Conclusie
Door toepassing van de oplossing PumpControl kunnen afvalwaterpompstations behoeftegericht worden aangestuurd en geregeld. Dit levert een besparing van kosten en een optimalisatie van het gebruik van resources op. De geïntegreerde interface voor toegang op afstand zorgt voor een efficiënte integratie in het hogere besturingssysteem.

Olie en gas

Sensoren van het meetstation bij de pijpleiding  

Sensoren van het meetstation bij de pijpleiding

Toepassing
Een procestechnische installatie omvat vaak honderden, deels nog handmatig bediende kleppen. Door deze kleppen te bewaken door middel van een latere uitbreiding met positieschakelaars verbetert de bewaking en de betrouwbaarheid van het productieproces.

Oplossing
In het centrum van een kleppengroep worden kleinere schakelkasten met een IO-systeem geplaatst. Er worden twee sensoren op elke klep geplaatst, die vervolgens per kabel met de kast worden verbonden. De schakelkast in het veld is via het Radioline-systeem van Phoenix Contact draadloos met de centrale verbonden. Een complexe propriëtaire datacodering zorgt voor een veilige overdracht. Een intelligent mesh-netwerk verhoogt de stoorimmuniteit van het systeem.

Conclusie
Door een modulaire opbouw en door een hoog aantal mogelijke deelnemers kunnen met dit systeem zowel kleine als heel grote installaties betrouwbaar worden bewaakt.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten