Terug naar het overzicht

Bewakingssysteem voor transformatorbakken per IEC 61850

Overzicht

Transformator  

Transformator

 • Bij toepassing van apparaten die met olie werken, gelden speciale eisen waaraan de energieleverancier moet voldoen om dergelijke installaties te mogen gebruiken.
 • Phoenix Contact biedt een nieuwe systeem aan voor de vulstandbewaking, de alarmering en het afpompen van neerslagwater bij transformatorbakken.
 • Het systeem bespaart bedrijfskosten doordat er een gerichte en op de behoefte afgestemde planning van onderhoud en service mogelijk wordt gemaakt.

Toepassing

Bij toepassing van transformatoren, e-spoelen en andere apparaten die met olie werken (bijv. voor de isolatie), gelden voor vloeistoffen die bedreigend zijn voor water vanaf een volume van 1 m3 speciale eisen waaraan de energieleverancier moet voldoen om dergelijke installaties te mogen gebruiken.

Opdat er bij eventueel optredende storingen geen vloeistoffen naar buiten kunnen treden die een gevaar voor het water vormen, moeten alle met olie gevulde apparaten op vloeistofdichte vlakken worden geplaatst. Deze moeten ofwel als opvangbak zijn uitgevoerd ofwel als hellend vlak naar een extern verzamelreservoir resp. grote afscheider leiden.

Het samenwerkingsverband Arbeitsgemeinschaft Industriebau, afgekort AGI, heeft hiervoor een werkblad opgesteld waarin verschillende bouwkundige mogelijkheden voor de uitvoering van transformatorenbakken staan beschreven die tegemoetkomen aan de Duitse verordening voor installaties met stoffen die een gevaar voor water vormen (VAwS). Bovendien wordt er in het werkblad op gewezen dat neerslagwater na een visuele controle uit de opvangbak of het reservoir mag worden afgepompt. Dit is belangrijk omdat daarmee in geval van schade alle olie van de transformator kan worden verzameld en niet in het milieu terechtkomt.

Oplossing

Schakelkastoplossing van Phoenix Contact  

Schakelkastoplossing van Phoenix Contact

Phoenix Contact biedt een nieuwe systeem aan voor de vulstandbewaking, de alarmering en het afpompen van neerslagwater bij transformatorbakken. Daarbij wordt met een ultrasone sensor de waterstand gemeten, die continu met twee verschillende grenswaarden wordt vergeleken.

De communicatie verloopt vanuit de schakelkast per IEC 61850 naar de hogere besturingstechniek van het station via een glasvezelkabel, zodat in het transformatorstation EMC-invloeden uitgesloten zijn. Door deze informatie kunnen vervolgens vanuit de centrale controleruimte van het net de passende maatregelen worden getroffen.

Bij het daarop volgende stationsbezoek door het onderhoudspersoneel wordt na een visuele controle van het neerslagwater op oliecontaminatie het afpompen gestart, wat vervolgens automatisch verloopt. Daarbij blijft de waterstandmeting continu doorlopen tot een instelbaar minimum volume is bereikt. Een extra staafsonde garandeert dat het afpompen direct wordt gestopt zodra een contaminatie met olie wordt gedetecteerd. De wezenlijke componenten van de installatie zijn gecertificeerd en bouwkundig toegelaten.

Functies van het bewakingssysteem
De volgende functies zijn in de oplossing opgenomen:

 • vulstandbewaking van de transformatorbak
 • IEC 61850-meldingen aan de controleruimte van het net:
  • alarmering bij overschrijding van de grenswaarden
  • acht vrij te programmeren digitale ingangen voor extra alarmeringen
  • pompbesturing en -management (starten en beëindigen van het afpompen)
  • vroegtijdige beëindiging van het afpompen vanwege oliedetectie
 • modulaire uitbreiding voor een volledige koppeling van de transformator per IEC 61850 met de besturingstechniek mogelijk
Schematische opbouw van de vulstandbewaking  

Schematische opbouw van het bewakingssysteem

Configuratie en diagnose via website
De parametrering van de bewakingsunit gebeurt via de webserver die in de compacte besturingen is geïntegreerd. Het configureren van de oplossing en de weergave van de diagnose-informatie gebeuren comfortabel via een webinterface. Voor de visualisering van de interface is niet meer nodig dan een standaard internetbrowser (bijv. Microsoft Internet Explorer) en JAVA Virtual Machine.

IEC 61850 – datamodellen
Het reeds geïntegreerde datamodel maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van het bewakingssysteem met de besturingstechniek mogelijk door het .scd-bestand in de besturingstechniek te zetten. De besturing representeert een Intelligent Electronic Device (IED) volgens IEC 61850. Het IED bevat een access point met een Logical Device (LD). In het LD zijn twee gestandaardiseerde Logical Nodes (LN) en drie generieke knooppunten (GGIO's) gedefinieerd.

In een GOOSE-communicatie (Generic Object Oriented Substation Events) is in het datamodel van het bewakingssysteem niet voorzien. Een klantspecifieke wijziging of uitbreiding van het datamodel is zonder meer mogelijk. De tijdsynchronisatie vindt plaats via een SNTP-server in het netwerk. Het bijbehorende adres kan via de webinterface worden ingesteld.

Uw voordelen

 • het systeem bespaart bedrijfskosten doordat er een gerichte en op de behoefte afgestemde planning van onderhoud en service mogelijk wordt gemaakt
 • eenvoudige integratie in de stationsbesturingstechniek dankzij de gestandaardiseerde datacommunicatie IEC 61850 door middel van een .scd-bestand
 • het systeem voldoet aan alle relevante wetgeving en voorschriften: Duitse waterhuishoudingswet (WHG), VAwS en AGI
 • eenvoudige installatie dankzij het sleutelklare systeem: schakelkast, sensorhouder inclusief de beide sensoren en schakelkasthouder

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten