Efficiënt areaal- en vastgoedmanagement

Luchtopname Blomberg

Allesomvattend overzicht

Verschaf u overzicht over alle locaties wereldwijd en maak zo een op de behoefte afgestemd beheer mogelijk.

Een continu overzicht over alle vastgoed biedt niet alleen ondersteuning bij de bedrijfsvoering en het onderhoud. Door een intelligente analyse van alle geregistreerde gegevens kunnen gebruik, efficiëntie en systeemwaarde van het vastgoed voortdurend aan de veranderende organisatorische en marktgerelateerde wijzigingen worden aangepast. Een allesomvattend beheer van het vastgoed zorgt voor een verhoging van de lange-termijnopbrengst, kwaliteitswaarborging en waardebehoud voor eigenaren, gebruikers en klanten.

Vastgoedobjecten vergelijken en overzien

Dashboard uit het gebouwmanagementsysteem  

Locatie-onafhankelijke transparantie door Emalytics

Het IoT-gebaseerde gebouwmanagementsysteem Emalytics maakt het mogelijk om de gebouwgegevens locatie-overstijgend met elkaar te vergelijken. De locatie-overstijgende gegevens worden al naargelang de toepassing door overzichtelijke diagrammen visueel inzichtelijk gemaakt.

Kengetallen voor een optimaal beheer zorgen voor locatie-overstijgende transparantie met betrekking tot het verbruik van gebouwen, zoals energie.

Verder is een eenvoudige engineering via onderhoud op afstand mogelijk. Service, updates of wijzigingen in de automatisering kunnen locatie-onafhankelijk worden uitgevoerd. Onderhoudsintervallen kunnen behoeftegericht worden afgestemd en gestuurd.

Sectorkoppeling als sleutel voor de energierevolutie

Energielandschap, transformatorstation, stad  

Toekomstbestendige sectorkoppeling

Op de lange termijn bezien kan alleen de sectorkoppeling als sleutel voor de energierevolutie fungeren. De intelligente koppeling van wind, warmtenetten, PV-installaties en elektromobiliteit onder één gezamenlijke holistische basis zal in de toekomst voor een stabiele energievoorziening verantwoordelijk zijn. Gebouwen en terreinen zullen als deel van het netwerk fungeren.

Het gebouwmanagementsysteem Emalytics registreert, bewaart en analyseert nu al de benodigde gegevens om een toekomstgerichte sectorkoppeling te realiseren.

Areaalmanagement met Emalytics

Verspreid vastgoed met het gebouwmanagementsysteem Emalytics verbonden  

Op behoefte afgestemd beheer door een allesomvattend overzicht

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten