Terug naar het overzicht

Toepassingsvoorbeelden

Bestuur met ETD-tijdrelais een groot aantal industriële toepassingen waarin een hoge nauwkeurigheid voor het tijdverloop vereist is. Door de instelling zonder software en een snelle bedrading bespaart u bovendien tijd en geld.

Inschakelvertraging

Inschakelvertraging bij transportbanden  

eerst transportband 1, dan transportband 2 inschakelen

Met de inschakelvertraging start u bijvoorbeeld pompen of motoren na elkaar om de aanloopstroom te reduceren.

Zo beveiligt u bij het inschakelen van transportbanden tegen overbelasting:

  • eerst transportband 1 inschakelen
  • na afloop van de ingestelde tijd transportband 2 inschakelen

Uitschakelvertraging

Uitschakelvertraging bij transportbanden  

eerst transportband 2, dan transportband 1 uitschakelen

Met de uitschakelvertraging schakelt u bijvoorbeeld bij ventilatoren een naloopfunctie in of beveiligt u bij de uitschakeling van pompen en motoren tegen overbelasting.

Zo beveiligt u bij het uitschakelen van transportbanden tegen overbelasting:

  • eerst transportband 2 uitschakelen
  • na afloop van de ingestelde tijd transportband 1 uitschakelen

Pulsgever

Met de pulsgeverfunctie kunt u puls- en pauzetijden instellen.

In deze applicaties gebruikt u de pulsgeverfunctie van het ETD-tijdrelais:

  • signaallampen, vuurtorens
  • filterterugspoeling
  • spoelen van waterleidingen
  • beweging van luchtkleppen (om te voorkomen dat ze vast gaan zitten)
  • starten van pompen (om te voorkomen dat ze vast gaan zitten)

Knipperen

Met de knipperfunctie stelt u een puls-pauze-verhouding van 1:1 in.

In de volgende voorbeelden past u tijdrelais met knipperfunctie toe: activeren van signaleringselementen zoals storingsindicaties, waarschuwinglichten, positielichten.

Impulsvolgordeanalyse

Impulsvolgordeanalyse bij transportbanden  

Als er binnen de vooringestelde tijd geen artikelen op de band vallen, wordt deze uitgeschakeld

Met de impulsvolgordeanalyse stelt u een bepaalde tijd in waarbinnen een stuurcontact moet worden geactiveerd – de zogenaamde watchdog-functie.

Dit voorbeeld laat de automatische uitschakeling resp. foutsignalering bij een transportband zien. Als er binnen een instelbare tijd geen impuls plaatsvindt, wordt de transportband uitgeschakeld of wordt er een melding afgegeven.


Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11