Terug naar het overzicht

Principes van de stroomregistratie

Bij toepassing van ohmse belastingen zoals gloeilampen of verwarmingen in een standaard 230 V-net ontstaan geen vervormingen in het net. Met de groeiende niet-lineaire belastingen, zoals bij fase-aangesneden regelcomponenten, worden sinusgolven vervormd tot trapeziumvormige curven.

Veel standaard stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers zijn alleen gekalibreerd op sinusvormige wisselstromen en berekenen de effectieve waarde aan de hand van gemiddelde waarden. MCR-stroommeetwaardeomvormers zijn daarentegen echte-effectieve-waarde-meetwaardeomvormers. Ze accepteren elke signaalvorm, onafhankelijk van de vormfactor.

Effectieve-waarde-registratie volgens het transformatorprincipe (RMS)

Effectieve-waarde-registratie volgens het transformatorprincipe  

Effectieve-waarde-registratie volgens het transformatorprincipe (RMS)

Een inductiespanning ontstaat bij de klemmen van een spoel door een in de tijd veranderende magnetische flux.

Een schakeling die bestaat uit twee galvanisch gescheiden, maar magnetisch gekoppelde circuits wordt een transformator genoemd.

Dit is een eenvoudige en een van de meest gebruikte methoden van stroomoverdracht.

Echte-effectieve-waarderegistratie volgens het Rogowski-principe (TRMS)

Echte-effectieve-waarderegistratie volgens het Rogowski-principe  

Echte-effectieve-waarderegistratie volgens het Rogowski-principe (TRMS)

Het meetprincipe volgens Rogowski is een speciale vorm van transformatorische stroommeting van sinus- en niet-sinusvormige wisselstromen.

De Rogowski-spoel, een ijzervrije inductiespoel (luchtspoel), meet de magnetische spanning in een gesloten circuit dat om een stroomvoerende ader loopt.

Het uitgangssignaal van de Rogowski-spoel wordt vervolgens zodanig voorbereid dat een exacte afbeelding van de primaire stroom ontstaat.

Echte-effectieve-waarderegistratie met Hall-sensor (TRMS)

Stroommeting met Hall-sensor  

Echte-effectieve-waarderegistratie (TRMS) met Hall-sensor

De door de primaire stroom IP gerealiseerde magnetische flux wordt in het magneetcircuit gecomprimeerd en met een Hall-sensor in de luchtspleet gemeten.

Het uitgangssignaal van de Hall-sensor wordt vervolgens zodanig voorbereid dat een exacte afbeelding van de primaire stroom ontstaat.

Gemiddelde waarde

Effectieve-waarde - kwadratische gemiddelde waarde

De effectieve waarde van een wisselstroom komt overeen met de continuwaarde die uit de momentane waarde van de stroom ontstaat. Deze continuwaarde realiseert in een ohmse weerstand dezelfde warmteprestatie als een gelijkstroom van dezelfde grootte.

Echte-effectieve-waarde betekent dat ook vervormde gelijk- en mengstromen kunnen worden geregistreerd. De meetwaardeomvormer is daardoor onafhankelijk van de curvevorm.

  • Ieff = Is/√2
  • Ueff = Us/√2

 

Weergave van het rekenkundig gemiddelde  

Rekenkundig gemiddelde

Rekenkundig gemiddelde

Het rekenkundig gemiddelde dient voor het meten van gelijkstromen of voor het filteren van een gelijkstroomaandeel uit een mengstroom.

Toepassing van het rekenkundig gemiddelde op een symmetrische wisselstroom zou tot een meetwaarde van "0" leiden.

Door het rekenkundig gemiddelde is het mogelijk, gelijkstromen als analoge normsignalen aan de uitgang ter beschikking te stellen.

De polariteit kan door een bipolair uitgangssignaal worden weergegeven. Voor het 230 V/50 Hz-net betekent dat op de spanningsniveaus:

  • Ueff = 230 V
  • US = 325 V
  • Ugemiddeld = 0 V

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11