Terug naar het overzicht

Redundantie met PROFINET-besturingen

Voor maximale beschikbaarheid

In complexe systemen en omvangrijke installaties zijn onderbrekingsvrije processen onontbeerlijk. Verzeker u van continue werking van uw automatisering met de PROFINET-redundantiebesturingen van Phoenix Contact.

  • eenvoudige inbedrijfstelling en automatische configuratie van alle redundantiefuncties door AutoSync-technologie, designed by Phoenix Contact
  • afstanden tot 80 km tussen de besturingen via lichtgeleiderkabels, kostengeoptimaliseerd dankzij steekbare SFP-modulen
  • onderbrekingsvrij proces – ook bij uitval of vervanging van een besturing
  • display met hoge resolutie voor de weergave van status- en foutmeldingen als goed leesbare tekst
  • optimale integratie in apparaten dankzij PROFINET-standaard, redundantie voor uw toekomstgerichte Ethernet-netwerk
  • visualisering zonder onderbreking door redundantie-geschikte OPC-server
AutoSync-technologie

De AutoSync-technologie configureert automatisch alle redundantiefuncties van beide RFC 460R-besturingen

Redundantie – voor onderbrekingsvrije besturingssystemen

Met de besturing RFC 460R PN 3TX ontwerpt u uw installatie consequent op maximale beschikbaarheid – van het I/O- tot aan het besturingsniveau.

Hiertoe verbindt u twee RFC-besturingen via een lichtgeleiderkabel. Afhankelijk van de afstand tussen de PLC's kiest u voor de aansluiting van de kabels uit drie steekbare SFP-modulen (Small Form-factor Pluggable). Zo realiseert u bereiken tot wel 80 km, bijvoorbeeld voor applicaties in tunnels of op luchthavens.

Met AutoSync-technologie, designed by Phoenix Contact, brengen de besturingen automatisch een hoogperformante verbinding tot stand – voor de uitwisseling van configuratiegegevens en projectinformatie.

Voor elke cyclus worden de te synchroniseren gegevens door de PLC die het proces bestuurt aan de PLC in hot stand-by doorgegeven.

AutoSync-technologie – synchronisatie eenvoudig gemaakt

Topologie van een redundant besturingssysteem  

Redundantie voor onderbrekingsvrije besturingssystemen

Dankzij de AutoSync-technologie, designed by Phoenix Contact, configureren en synchroniseren twee RFC 460R-besturingen automatisch alle redundantiefuncties.

U programmeert net als anders slechts één besturing, de tweede wordt automatisch in bedrijf gesteld. Valt de ene PLC uit, dan neemt de andere de taken direct en ononderbroken over.

Verbind eenvoudig twee RFC 460R-besturingen via één lichtgeleider-synchronisatiekabel: klaar.

SFP-modulen – voor variabele afstanden

Steekbaar SFP-moduul  

Steekbaar SFP-moduul

De lichtgeleiderverbinding wordt via gestandaardiseerde steekbare SFP-modulen aan de besturingen gekoppeld. Afhankelijk van de lengte van het traject variëren SFP-modulen sterk in prijs. Dat wil zeggen dat u met het passende moduul u uw besturingen economischer synchroniseert.

U kunt kiezen tussen de afstanden 550 m, 30 km of max. 80 km.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11