Naar alle persinformatie

Phoenix Contact en VENIOS ontwikkelen IoT-platformoplossing

21.02.2019

Met het wegvallen van conventionele opwekkers ontstaan er in de toekomst nieuwe uitdagingen voor verdelernetten:

Er ontstaat een toenemende volatiliteit door de hernieuwbare energie en de vereisten van de verbruikers aan de voedingsbetrouwbaarheid stijgen. Deze zorgt ervoor, dat het qua kosten geoptimaliseerde beheer van de assets onder de huidige omstandigheden moeilijker wordt. Phoenix Contact en Venios zullen om deze reden voor de markt een IoT-platformoplossing beschikbaar stellen, die voor transparantie en aansturing op middel- en laagspanningsniveau zorgt en een economisch geoptimaliseerd beheer van verdeelnetten mogelijk maakt.

Venios GmbH uit Frankfurt ontwikkelt sinds 2012 software-oplossingen voor locatie- en tijdsgeresolveerde analyse van elektrische energiesystemen. Het Venios Energy-platform is daarbij geconfigureerd voor massale parallelle verwerking van verschillende gegevensbronnen en modellen (big data). Verbonden met aanwezige of afgeleide informatie over topologie en uitrusting van het lokale net kunnen laststromen gemodelleerd, berekend alsmede met behulp van het geïntegreerde geo-informatiesysteem (GIS) grafisch voorbereid en beschikbaar worden gesteld. Een groot aantal prognosescenario's maakt daarnaast een kijk in de toekomst mogelijk.

De oplossingen van Phoenix Contact leveren naast rekenkundige modellen livegegevens vanuit lokale netstations, EEG-installaties of MS-zwaartepuntstations. Ze vormen daarmee de basis voor geoptimaliseerde prognosesturing alsmede geautomatiseerd netbeheer in het verdeelnet.Het PLCnext-platform van Phoenix Contact is hier in de toekomst bedoeld als basis voor een interoperabele gegevensuitwisseling tussen verschillende deelsystemen op het onderste verdeelnetniveau. "Dat betekent onder andere, dat functies conform IEC 61131-3, routines van C/C++, C# of Matlab Simulink bij dit concept flexibel en facultatief met elkaar gecombineerd kunnen worden", aldus Stephan Volgmann, hoofd Vertical Market Management Energy bij Phoenix Contact. 


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten