Smart City

Central Park New York

Oplossingen voor de intelligente stad van morgen

Phoenix Contact biedt vele concepten en oplossingen aan, zodat de Smart City werkelijkheid wordt.

Terug naar Oplossingen

Categorieën

 • Systeemoverzicht
  Systeemoverzicht

  Smart City's zijn gebaseerd op een intelligente communicatie-infrastructuur. De overdracht van data naar de Cloud vormt het middelpunt van de Smart City.

 • Werkterreinen
  Werkterreinen

  Het realiseren van een holistische Smart City omvat verschillende aspecten: gebouweninfrastructuur, voorzieningen en afvalverwijdering, mobiliteit en logistiek.

 • Samenwerkingen en projecten
  Samenwerkingen en projecten

  Phoenix Contact is betrokken bij samenwerkingen en onderzoeksprojecten op het gebied van de Smart City. Het Fraunhofer IOSB-INA maakt gebruik van het IoT-Reallabor Lemgo Digital.

Jörg Nolte, Vice President VMM Infrastructure

Jörg Nolte, Vice President VMM Infrastructure

"Smart City omvat alle toepassingsgebieden die een stad meer woongenot bieden en intelligenter maken. Als competente en efficiënte partner voor stedelijke leefgebieden bieden wij veel concepten en oplossingen aan – van de intelligente straatverlichting met WLAN-verlichting van binnensteden tot en met verkeersregeling."

Nieuwe uitdagingen voor steden en gemeentes

Snelweg in metropolen  

Meer verkeersdichtheid in de stad

Het wereldwijd groeiend aantal stadsbewoners, alsmede de toenemende globalisering, de verandering van het klimaat en de technische vooruitgang beïnvloeden het stedelijke leefgebied.

Meer vraag naar ruimte, grotere verkeersdichtheid, knelpunten bij voorzieningen en afvalverwijdering alsmede meer luchtvervuiling en geluidsbelasting stellen steden voor nieuwe uitdagingen.

Levensruimte in de stad intelligent vormgeven

Data in de stad  

In de Smart City spelen data een centrale rol

Unieke, stevig geïntegreerde informatie- en communicatietechniek die bovendien in netwerken zijn opgenomen, ondersteunen de realisatie van moderne Smart City-concepten.

Het samenspel van technologie, intelligente systemen en processen maakt de modernisering mogelijk van bestaande stadsconcepten. Daarbij speelt de analyse van stedelijke data een centrale rol. Verkeers- en milieugegevens vormen bijvoorbeeld de basis voor een intelligente verkeersregeling en duurzame benutting van natuurlijke hulpbronnen. Stedelijke dataplatformen stellen stadsbewoners relevante gegevens ter beschikking en scheppen toegevoegde waarden.

Oplossingen van Phoenix Contact

Toepassingen in de Smart City  

Oplossingen voor de Smart City van Phoenix Contact

Met een breed productassortiment, innovatieve systemen en oplossingen alsmede branchespecifiek toepassings- en technologie-knowhow levert Phoenix Contact een bijdrage aan het gestructureerde veranderingsproces van steden in de richting van Smart City's.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11