Aarding en afscherming

Aarding en afscherming

Einde aan storingen

Beveilig uw installaties. Met een adequate aarding en afscherming voorkomt u schade door storingsinvloeden.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

Zoeken in Aarding en afscherming

Toon alle producten uit deze categorie

Storingen door elektronische componenten treden vooral op in de geautomatiseerde industrie. Deze elektromagnetische storingen kunnen leiden tot storingen of zelfs tot uitval van complete installaties. Phoenix Contact biedt u een omvangrijk productenprogramma aan op het gebied van aarding en afscherming van uw elektronicacomponenten.

Uw voordelen

 • Veiligheid door normconforme componenten
 • Betrouwbare werking vanwege kwalitatief hoogwaardige producten
 • Alles uit één hand – dankzij een uitgebreid productassortiment

SCC-schermklemmen

Productenprogramma van de SCC-schermklemmen  

Hoge flexibiliteit vanwege de verschillende montagevarianten

De schermklemmen SCC maken éénhandmontage zonder gereedschap mogelijk.
Door de comfortabele klembeugel en de niet onder druk staande contactveer kan een eenvoudige, moeiteloze schermaansluiting worden uitgevoerd. Het design van de contactveer garandeert daarbij een reproduceerbare en langdurig stabiele contactkwaliteit en compenseert mogelijke verdichtingsverschijnselen van de aders.

Voor flexibiliteit van de schermaansluiting zijn klemmen voor directe montage, NLS-montage en railmontage verkrijgbaar.
Voor de betere overzichtelijkheid en toewijzing van de afzonderlijke schermklemmen beschikken de klemmen over grote markeringsoppervlakken op de klembeugel. Daardoor wordt de toewijzing van de kabel volgens het schakelschema vergemakkelijkt.

SK-schermklemmen

Productenprogramma van de SK-schermklemmen  

De schermklemmen SK beschikken over een kartelschroef om de aders vast te klemmen

Met de schermklemmen SK kunnen aders door middel van kartelschroeven worden vastgeklemd. Om een optimale afscherming te waarborgen, beschikken de klemmen over een verend en royaal drukstuk. Voor montage in de schakelkast zijn schermklemmen voor directe montage en verzamelrailmontage verkrijgbaar.

Ex-certificering

Ex-teken  

Ex-certificering - schermklemmen kunnen niet worden gecertificeerd.

Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.

Elektromagnetische compatibiliteit

Schermklemmen gemonteerd op een ondersteuningsbok inclusief ader.  

Schermklemmen om te voldoen aan de EMC-norm

Tussen de aders van elektronische apparaten bestaan spanningsverschillen die ertoe leiden dat elk elektronisch apparaat stoorstralingen uitzendt. Door de interferentie van de verschillende stoorstralingen wordt het totale niveau van de storingen verhoogd. Door dit resultaat is de afscherming van apparaten tegen elektromagnetische stoorstralingen enorm belangrijk.
De invloed van stoorstralingen kan grote schade veroorzaken; met name in de industriële proces- en productietechniek. Voor elektrische M&R- (meet-, stuur-, regel-) inrichtingen wordt daarom een zeer grote stoorvastheid geëist. Om deze te waarborgen, moeten apparaatfabrikanten voor hun producten een conformiteitsverklaring afgeven. Alleen wanneer apparaten voldoen aan de EMC-norm, mogen deze op de markt worden gebracht.

Hoe ontstaan veldstoringen?

Vereenvoudigde weergave van een elektrisch veld  

Spanningsverschillen beïnvloeden de werking van andere elektronische apparaten

Veldstoringen ontstaan door spanningsverschillen tussen plus- en min-aders.
Uit een spanningsbron wordt bijv. een verbruiker gevoed. Tussen de plus- en min-aders ontstaan daarbij spanningsverschillen, waardoor een elektrisch veld tussen de aders wordt opgebouwd. Bij aders die onder stroom staan, ontstaat bovendien een magnetisch veld. Dit magnetisch veld is vanwege zijn afhankelijkheid van stroom in de tijd onderworpen aan schommelingen. Aangezien er in toepassingen zelden tijdconstante stromen zijn, leidt dit tot onregelmatige, magnetische wisselvelden. Deze velden worden elektromagnetische signalen, een soort "minizender" en tegelijkertijd een ontvanger. Iedere ader is dus in staat om de werking van andere elektrische en elektronische apparaten negatief te beïnvloeden.

Typen beïnvloedingen

Illustratieve afschermingsopbouw met SCC-schermklemmen  

Afscherming tegen storingsbeïnvloedingen

In de praktijk treden meestal meerdere storingsmechanismen tegelijkertijd op. Daarbij worden naast apparaten natuurlijk ook verbindingskabels beïnvloed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende beïnvloedingstypen:

 • Galvanische storingsbeïnvloeding
  Wanneer twee stroomcircuits een gezamenlijk kabeltraject gebruiken.
 • Capacitieve storingsbeïnvloeding
  Wanneer twee over een langer traject parallel gelegde kabels zich gedragen als twee tegenover elkaar liggende condensatorplaten en in deze werking voor hoogfrequente signalen een kortsluiting vormen.
 • Inductieve storingsbeïnvloeding
  Wanneer een stroomverandering een verandering van het magneetveld bewerkstelligt, waardoor dan een spanning in de nabijgelegen aders wordt geïnduceerd.
 • Golfstoringsbeïnvloeding
  Wanneer kabelgebonden golven of impulsen overslaan op nabijgelegen DÜ- en M&R-kabels, evenals één kabelcircuit naar een ander circuit binnen een kabel overslaat.
 • Stralingsbeïnvloeding
  Wanneer een stoorder kabelvrije elektromagnetische golven op installaties en kabels veroorzaakt. De stoorder is de vrije golf.

Schermaansluiting

Grafische weergave van de afschermingsopbouw  

Afschermingsmogelijkheden voor verschillende typen storingsbeïnvloedingen

Het type schermaansluiting is in eerste instantie gebaseerd op de te verwachten storingsbeïnvloeding.
Voor het onderdrukken van elektrische velden is een eenzijdige aarding (1) van de afscherming noodzakelijk. Storingen vanwege een magnetisch wisselveld worden daarentegen alleen onderdrukt, wanneer de afscherming aan beide zijden wordt aangebracht. Wanneer de afscherming aan beide zijden (2) wordt aangebracht, ontstaat echter een aardlus met zijn bekende nadelen. Het bruikbare signaal wordt met name beïnvloed door galvanische storingen langs het referentiepotentiaal. Het afschermingseffect wordt slechter. Een oplossing kan hier de toepassing van triaxiaalkabels (4) zijn, waarbij de binnenste afscherming eenzijdig en de buitenste afscherming tweezijdig wordt aangesloten. Om galvanische stoorinvloeden bij een aan beide zijden aangesloten kabelafscherming te reduceren, wordt vaak één zijde via een condensator met het referentiepotentiaal verbonden (3). Dat onderbreekt de aardlus ten minste voor gelijk- en laagfrequente stromen.

Aardlus:
met een aardlus wordt een opstelling bedoeld, waarbij het referentiepotentiaal tot een ring is gesloten.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11