Varslerordning i bedriften vår

Varslerordning hos Phoenix Contact Plattformen for tillit og åpenhet: Korrekt fremgangsmåte ved alle typer handlinger og i henhold til lovbestemmelser og interne spesifikasjoner.

Hvorfor skal jeg informere?

Sitter du med informasjon om skadelig atferd eller økonomiske og rettslige risikoer? For slike tilfeller kan vi tilby BKMS® varslerordning. Den elektroniske plattformen er satt opp slik at du kan informere om potensielle brudd på rettslige forordninger og interne bestemmelser. Det gjelder ved mistanke om:

  • Korrupsjon
  • Bedrageri, svik, underslag
  • Brudd på konkurranseretten
  • Hvitvasking
  • Brudd på personvernloven
  • Tyveri
  • Brudd på arbeids- og miljøvernbestemmelsene
  • Ignorering av sosiale standarder og menneskerettigheter

Phoenix Contact ønsker en åpen kommunikasjon. Vanligvis er nærmeste overordnede første kontaktperson dersom det oppdages feil eller uregelmessigheter. Hvis utenforstående tredjepersoner oppdager feil eller uregelmessigheter, bør de ta kontakt med sin ansvarlige kontaktperson hos Phoenix Contact.

BKMS® varslerordning er et sertifisert system som er utstyrt med funksjoner som ivaretar anonymiteten. På forespørsel gis opplysningene også uten at din identitet gjøres kjent. Opplysningene fra deg lagres i BKMS® varslerordning, og gjennomgås av en ansatt i et internasjonalt advokatfirma. Hvis ytterligere kommunikasjon er nødvendig mellom deg og advokaten, foregår dette strengt fortrolig og om ønsket anonymt.