Overvåking av aktiv effekt i motorer – Predictive Maintenance

Det elektroniske motormanagementet fra Phoenix Contact har alle fordeler som moderne overvåkingsutstyr for aktiv effekt kan tilby. Med utgangspunkt i tre strømmer, spenninger og fasevinkelen fastsettes opptaket av aktiv effekt i et drivsystem eller i en annen trefaseforbruker, hvert 6,6 ms.

Mens en cos-phi-vakt kun registrerer underlaststatuser, og et motorvernrelé kun registrerer overlaststatuser, gjenkjenner man med måling av aktiv effekt samtlige kritiske lasttilstander i en motor. Bruk Industrie 4.0 og Predictive Maintenance for høy anleggstilgjengelighet.

Til produktsiden Motormanager
Pumper og motorer i industrielle omgivelser
Pumper, applikasjon med rør og ventiler

Optimalisere vedlikeholdssykluser: Pålitelig beskyttelse og overvåking av motorer og anlegg

  • Registrert aktiv effekt kan samles inn lineært over hele lastområdet, og evalueres tilsvarende
  • Overvåking og diagnostikk av motorer med hensyn til over- og underlast, funksjon, smuss og tidlige tegn på slitasje
  • Effektiv måling av strøm og fasevinkel (cos phi) for lineær gjenkjenning av alle kritiske lasttilstander - i kun én enhet
Tegning av kurve med aktiv effekt

Pålitelig overvåking – rask og nøyaktig styring

Motorer og anlegg overvåkes via koblings- og signalterskler som kan parametriseres etter ønske for å kunne registrere over- og underlast. Tersklene for begge dreieretninger stilles som standard inn identisk, eller separat for medurs-/motursbevegelse.

Som basisstørrelser for parametriseringen trekkes opptatt aktiv effekt inn, og gir dermed, uavhengig av spenningssvingninger og belastning på drivmaskinen, et adskillig mer nøyaktig utgangspunkt enn hvis man kun betrakter selve strømmen.

Hvis en koblingsterskel over- eller underskrides, initierer motormanageren umiddelbart (eller forsinket, med innstillbar Delay Time) en nødutkobling av motoren. I tillegg sendes en melding via en utgang, f. eks. til en overordnet kontroller.

Eksempler på løsninger

CONTACTRON-motormanager - middels motorlastområde diagram

CONTACTRON-motormanager, middels motorlastområde

Overvåking "Middels motorlastområde"

Rundt 80 % av alle motorer eller drivenheter kjører på middels motorlastområde, der det nesten ikke oppstår strøm- eller cos-phi-endringer.
Her gjenkjenner du over- eller underlast pålitelig kun via endringen av opptatt aktiv effekt.

Aktiv effekt inneholder alle relevante elektriske størrelser, i motsetning til strøm- eller cos-phi-måling.

CONTACTRON-motormanager, optimalt motorlastområde

CONTACTRON-motormanager, optimalt motorlastområde

Overvåking "Optimalt motorlastområde"

For å overvåke øvre lastområde er det tilstrekkelig å bruke et amperemeter, ettersom
motoren eller drivenheten drives med en optimal cos phi. Slik er motoren eller drivenheten satt opp helt ideelt.

CONTACTRON-motormanager, nedre motorlastområde diagram

CONTACTRON-motormanager, nedre motorlastområde

Overvåking "Nedre motorlastområde"

En motor eller drivenhet som brukes på nedre lastområde, overvåkes
optimalt med hensyn til over- og underlast, ved hjelp av en cos-phi-vakt.