CONTACTRON hybridteknologi – alternativet til relé

Innen automatiseringsteknikk er trefaseasynkronmotoren blant de motorene som brukes mest. Den brukes for å implementere forskjellige forløp og bevegelser og som delvis er både komplekse og sikkerhetsrelevante.

CONTACTRON hybridteknologi er en mikroprosessorstyrt kombinasjon av halvlederteknologi med liten slitasje og robust releteknikk. Her implementeres vendebryterkoblingen på kun 22,5 mm byggbredde.

Halvlederne overtar den slitasjeutsatte inn- og utkoblingsprosessen, mens releene tar seg av oppgaven med å lede strømmen med minst mulig tap. Det gir skånsom kobling, og avlaster relekontaktene betraktelig.

Til produktsiden Hybridmotorstartere
Mikroprosessor med hybridmotorstarter og teknologi logo
CONTACTRON-prosessor

CONTACTRON-prosessor

Oversikt over fordelene

  • Mindre plassbehov i automasjonskapet grunnet smal design: 22,5 mm byggbredde gir ~75 % plassbesparelse
  • Ca. 30 millioner koblingsforløp for optimal anleggstilgjengelighet
  • Opptil 10 ganger så lang levetid grunnet skånsom kobling med CONTACTRON-hybridteknologien, som er en kombinasjon av halvlederteknologi med liten slitasje og robust releteknikk
  • Enkel kabling takket være integrert låsekobling og lastkabling
Topologi: Sammenligning mellom CONTACTRON-hybridteknologi og mekaniske koblingsenheter (releer)

Sammenligning med mekaniske koblingsenheter (releer)

Mekanisk koblingsutstyr, såkalte releer, kobler drivenhetene vanligvis inn og ut. Motorstrømmen overvåkes av et motorvernrelé med hensyn til overlast eller blokkeringer, som stanser motoren ved feil. Hvis det trengs en drivenhet for begge dreieretninger, må den koblingstekniske funksjonen – ombytting av to faseledere - foretas via et ytterligere koblingselement.

Hvis applikasjonen deretter må fylle kravene til funksjonell sikkerhet, for eksempel i henhold til Kat. 3 eller PL e, må en eller to ekstra koblingselementer seriekobles. Ved mange applikasjoner med drivenhet er totalt fire eller fem enheter nødvendige, og de må planlegges, kables og tilkobles tilsvarende.

Hvordan fungerer CONTACTRON-hybridteknologien?

Trinn 1:
Releene K1 og K2 lukkes. Fordi V1 og V2 ennå ikke har koblet, flyter det fremdeles ingen strøm i fasene l1, l2 og l3.

Trinn 2:
Halvlederne V1 og V2 kobles inn og overtar slik innkoblingsstrømmen. Strømmene l1, l2 og l3 flyter, dermed kjører motoren. I denne korte perioden produserer halvlederne V1 og V2 et effekttap som avgis som varme.

Trinn 3:
For å redusere dette effekttapet laskes halvlederne med bypassreleet K3. Dermed forblir halvlederne kalde. Ved utkobling er prosessene nøyaktig omvendt.

Topologi: Kobling CONTACTRON-hybridteknologi