Ansatt bruker Cloud-Computing-teknologien på et nettbrett

Cloud Computing Industriens fremtid

Allerede i 2017 oppstod det berømte sitatet: "The world’s most valuable resource is no longer oil, but data". I 2021 gjelder dette i enda større grad. Hver dag genereres det i mange forskjellige industrisektorer store mengder med data som i mange tilfeller så langt nesten ikke tas i bruk i det hele tatt. Med Proficloud.io kan disse dataene nyttegjøres. Med Proficloud.io får små og mellomstore bedrifter muligheten til å delta i digitaliseringen av de forskjellige industriene, de kan nyttegjøre data som oppstår og slik optimalisere de egne prosessene, spare kostnader og øke hastigheten.

Bilde som forklaring av Cloud-Computing med forbindelser i de forskjellige grensesnittene via skyen

Hva er Cloud-Computing?

Den som tidligere ønsket å benytte datamaskinkapasitet, måtte bruke egne servere. De nødvendige ressursene måtte regnes ut og anskaffes, oppdateringer måtte installeres selv, backups måtte settes opp og servernes tilgjengelighet måtte sikres. Det førte til at bedriftene enten investerte store ressurser med hensyn til personell og økonomi, eller kutt måtte påregnes.

Med skyen hører dette fortiden til. Serverne som så langt har stått i bedriftene, er nå erstattet med profesjonelle datasentre – skyen. Ressurser som datamaskinkapasitet og lagringskapasitet kan stilles til disposisjon i praktisk talt ubegrenset mengde. Dette fungerer så raskt at også topplast kan utjevnes. Temaer som oppdatering av programvaren eller utforming av backups er oppgaver som driftsansvarlige for de forskjellige skyplattformene tar seg av. Skyen gjør at bedriftene kan delta i dataenes verden - uten høye kostnader og mye jobb.

Bilde for forklaring av Cloud-Computing-teknologien

Hvilken teknologi ligger bak?

Når det gjelder teknologiene som brukes, må MQTT nevnes. MQTT er en protokoll som hovedsakelig brukes ved kommunikasjon mellom maskiner. I vårt tilfelle er dette kommunikasjonen mellom de skykompatible enhetene i felten, og Proficloud.io, som forløper via MQTT. For dette bruksformålet har MQTT mange fordeler, f. eks. lave datamaskinytelser, liten Overhead samt trygg kommunikasjon grunnet TLS-kryptering.

Symbol for visning av egenskapene til Cloud Computing med sky og nettbrett

Egenskaper

Skysystemer har forskjellige egenskaper, følgende punkter gjelder likevel for mange av disse egenskapene:

  • Foreliggende maskinvare deles opp mellom forskjellige brukere Det gjør at kostnadene kan holdes nede, samtidig som dataene likevel ivaretas adskilt.
  • Nødvendig ytelse kan skaleres opp eller ned i løpet av kort tid Dermed kan man reagere raskt på endringer
  • Skytjenester leies, de kjøpes ikke. Fordi alle skysystemer medfører kontinuerlig arbeid og utgifter for driftsansvarlige, er dette den eneste muligheten for å dekke kostnadene som oppstår. For kunden oppstår dermed ingen høye oppstartskostnader (CAPEX), men tvert imot forutsigbare kostnader som kan strekkes over en lengre periode (OPEX).
  • Fordi arbeidet med drift og vedlikehold av skyen er driftsansvarlige sitt ansvar, er bruk av skyen forbundet med bruk av kun få ressurser for kunden. Kunden kan fokusere direkte på sine egentlige interesser.
Symbol for visning av risikoer ved Cloud-Computing

Risikoer

Cloud Computing på Proficloud.io:

  • Dataene til brukerne våre ligger på et datasenter i Frankfurt.
  • Vi har DSGVO-samsvar.
  • Overføringen av dataene mellom enhetene, kunden og Proficloud.io er alltid TLS-kryptert.
  • Data overføres aldri til andre parter. Vi betrakter dataene til kundene våre akkurat som det: Dataene til kundene våre, ikke våre data.

Proficloud.io og Smart Services

Til syvende og sist gjenstår spørsmålet: Hvordan kan også din bedrift dra nytte av fordelene som skyen gir? Hvordan skal man så begynne med å bruke Proficloud.io? Proficloud.io består av mange ulike Smart Services som tar seg av forskjellige bruksområder og som dermed også er egnet for vidt forskjellige bedrifter.
Her finner du en oversikt over disse Smart Services: