Trådløs overføring av I/O-data i felten

Sikker og gunstig radiosignalforbindelse hos BP, Ohio

  • Optimalt radiosignalsystem for desentrale anlegg med opptil 32 kilometer rekkevidde
  • Modulært system med høy IT-Security
  • Også egnet for store mesh-nettverk med opptil 250 enheter

Wireless-pilotprosjekt hos BP i Ohio

BP drifter mange forskjellige raffinerier i USA.

Ingeniører og teknikere startet et Wireless-pilotprosjekt i Ohio. De ville finne ut om en pålitelig dataoverføring via radiosignaler ville være mulig i omgivelser som utsettes for forstyrrende signaler i ekstremt stor grad.

Applikasjon

Målet var å unngå høye kostnader i forbindelse med kabellegging som oppstår når lagertanker ligger langt fra hverandre.

Rundt radiosignalstrekningene forløper det høyspentledninger med sterke støyfelter. Det skulle undersøkes hvordan disse påvirket overføringskvaliteten. En faktor som gjorde det vanskelig, var at jordoljetankene ikke hadde egen strømforsyning.

Som testobjekt valgte man en grunnvannspumpe som lå langt unna.

Her skulle vannivået måles, og hvis en fastsatt grenseverdi ble nådd, måtte en alarm aktiveres. Pumpen formidler nivået ved hjelp av ultralyd, og stiller den til disposisjon som et analog signal. Når øverste grenseverdi er nådd, genererer en grenseverdikobler i tillegg et digitalt alarmsignal.

Løsning

På pumpen ble det installert et trådløst overføringssystem fra Phoenix Contact. Ved hjelp av systemet registrerer man I/O-data i felten trådløst, og sender informasjonen videre til en styring via et RS-232-grensesnitt.

Pr. stasjon kan opptil åtte analoge og digitale tilleggsmoduler kobles til, og de velges slik at de passer til de forskjellige bruksområdene. På styresiden kan informasjonen evalueres av en (point-to-point) eller flere (multipoint-to-point) feltstasjoner via Modbus-protokoll.

Opptil 255 feltstasjoner kan brukes på én master. All maskinvare forsynes helt uavhengig via et solenergisystem med solcellepanel, batteri og laderegulator.

Fasit

Radiosignalforbindelsen fungerte meget pålitelig i disse sterkt belastede omgivelsene.

Den økonomiske fordelen ble også undersøkt: Kabling av anlegget hadde gjort gravearbeid nødvendig, etterfulgt av kabelstrekk på rundt 700 meter. I dette tilfellet gikk BP ut fra ca. 80 euro pr. meter. Totalt sparte man dermed over 56 000 euro.

Etter de positive testene valgte BP-konsernet å integrere de trådløse overføringssystemene fra Phoenix Contact i produksjonsenheten ved Ohio River. Der ble utstyret montert i 16 jordoljetanker.