Medarbeider fra området skriverservice for merkeløsninger

Tjenesteytelser for merkeløsninger Skreddersydd skriverservice

Vår skriverservice gir deg fleksible løsninger som er helt tilpasset behovene dine.

MARKING system omfatter konsekvente merkeløsninger. I tillegg til programvare og maskinvare for utforming av merkene dine inneholder dette systemet også allsidige skrivertjenester, fra installering og opplæring og helt til vedlikehold og reparasjoner.

Tilpasset dine behov og prosesser, vi tilbyr helt individuelle skrivertjenester. Vi hjelper deg dermed til et feilfritt forløp i prosessene, og forenkler arbeidshverdagen din.

Dine fordeler

  • Feilfri drift grunnet profesjonell installering og opplæring på stedet
  • Utstyret ditt er til enhver tid i topp tilstand takket være regelmessig vedlikehold
  • Merkekonsept med lang levetid grunnet reparasjonsservice med originaldeler i høy kvalitet
  • Pålitelig støtte ved alle spørsmål, fra vår tekniske støtte
Supportmedarbeider ved installering av skriveren din

Support ved installering av skriveren din

Installering og oppsett

Vi setter opp skriveren din sammen med deg, inkludert preinstallert programvare og nødvendige drivere. Deretter viser vi deg nøyaktig hvordan du håndterer skriveren og programmet. Sammen tar vi for oss mange utskriftsordrer, og formidler all kunnskap du trenger for å betjene skriveren korrekt og sikkert.

Servicetekniker hos Phoenix Contact vedlikeholder et merkesystem

Profesjonelt vedlikehold av merkesystemet ditt

Vedlikehold

Vedlikeholdet av skriveren omfatter kontroll av firmware, driver og merkeprogram, betjening i forbindelse med materialet som benyttes samt en visuell kontroll og en funksjonstest. Avhengig av skrivertype renser og justerer vi alle bevegelige deler, som materialtransportsystemet og skrivehodet.

Vedlikeholdspersonell reparerer merkesystem med originaldeler i høy kvalitet

Reparasjon av merkesystemet ditt med originaldeler i høy kvalitet

Reparasjoner

Vedlikeholdspersonellet vårt reparerer skriveren din raskt og absolutt nøye, med originaldeler. Under reparasjonen kontrollerer og vedlikeholder vi skriveren i tillegg i sin helhet. Deretter mottar du en detaljert rapport med alle utførte trinn og komponentene som er skiftet ut.

Medarbeider på teknisk support ved laptop svarer på spørsmål rundt merkesystemer

Våre serviceteknikere hjelpe deg med alle spørsmål rundt MARKING system

Teknisk støtte

Vår tekniske støtte er din rette instans for alle spørsmål rundt merkesystemene våre og tilhørende programvare. Via telefon eller remote-desktop-forbindelse, vi hjelper deg gjerne ved betjening av enheten din eller hvis du trenger hjelp ved feil. Utover dette tilbyr vi også støtte ved utforming av templates (automatisk genererte maler).

Medarbeider fra skriverservice med produkter

Våre kontaktpersoner på stedet er alltid tilgjengelige med individuell veiledning rundt skriverservice

Dine lokale kontaktpersoner

Med vår skriverservice står vi klare ved din side, raskt og ukomplisert. Vær derfor oppmerksom på at tjenesteytelsesporteføljen underligger regionale tilpasninger. Hvis du ønsker en personlig veiledning rundt temaet skriverservice, tar din lokale Phoenix Contact-avdeling gjerne en samtale med deg.