Festematerial til automatikkskapet

Monteringsmateriell

Vi har et stort sortiment med monteringsmateriell til automasjonskap. Elektriske forbindelser og komponenter etableres og monteres sikkert og tidsbesparende ved hjelp av egnede monteringsanordninger. Ved å kombinere monteringsmateriell utnytter du plassen i automasjonskapet optimalt.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Plassbesparende og praktisk installering av monteringsskinner
 • Enkel festing av koblingslister grunnet forskjellige endeholdervarianter
 • God tilkobling til nullederen grunnet nøytralledersamleskinner og forskjellige opplagsbukker
 • Enkel bunting og festing av kabler grunnet forskjellige kabelstripsvarianter

Nye produkter

Monteringsadapter RailFIX under en DIN-monteringsskinne

RailFIX

Effektiv montering av DIN-monteringsskinner

RailFIX forenkler monteringen av DIN-monteringsskinner med påmontert utstyr. I den forbindelse skrus i første omgang adapterne på monteringsplaten. Deretter skyves koblingslisten på festekrokene, løftes til festeposisjon og sikres med en festeskrue. Monteringsskinnen er nå godt festet på monteringsplaten.

Viktigste egenskaper

 • Fast sentreringsstift for økonomisk effektiv montering av adapterne
 • Monteringsslisse for montering ved hjelp av standard skrutrekker
 • Låsing av systemet med standardskrue M5
 • Finnes for NS 35/7,5 og NS 35/15 stålmonteringsskinner
 • Skjerming gjennom ledende material

Dine fordeler

 • Enkel montering av DIN-monteringsskinner med påmontert utstyr
 • Ingen demontering av enkeltkomponenter nødvendig for skinnemontering
 • Kompatibel med DIN-monteringsskinner med standardhullskisse 15 mm x 6,2 mm
 • Vibrasjonssikker for sikker transport av automasjonsskapet
 • God materialrobusthet (metall)

Monteringsskinner perforert og uperforert

DIN-monteringsskinner

Monteringsskinner og standardskinner

Porteføljen med monteringsskinner omfatter forskjellige monteringsskinnevarianter. De standardiserte DIN-skinnene er en del av porteføljen. Denne grupperingen av monteringsskinner omfatter forskjellige standardmål som f.eks. NS 35/7,5, NS 35/15 eller NS 15. Videre er galvaniserte monteringsskinner og monteringsskinner uten sjikt, en del av DIN-porteføljen. Det finnes også perforerte og uperforerte DIN-skinner. I tillegg til DIN-monteringsskinnene har monteringsskinneporteføljen monteringsskinner type C og type G.

Monteringsskinneadapter RailFIX under en monteringsskinne
Monteringsskinneadapter RailFIX MovingImage

Monteringsskinneadapter RailFIX

Monteringsskinneadapterne RailFIX gir enkel montering av fullt utstyrte koblingslister. For å feste monteringsskinnen i ettertid kreves det ikke mellomrom mellom klemmene for montering av utstyr. For festingen stikkes de ferdig utstyrte koblingslistene helt enkelt på adapterne, og skyves under festehakene på sidene. For å oppnå sikkert feste trengs det derfor bare en eneste skrue i enden av monteringsskinnen. Dette gir en rask og plassbesparende montering, da tidkrevende ettermontering av enkeltklemmer bortfaller. Monteringsskinneadapterne er kompatible med alle DIN-skinner som har en standardhullskisse på 15 x 6,2 mm.

Endeholder for sneppmontering

Endeholder for sneppmontering

Endeholder

Porteføljen med endeholdere består av forskjellige endeholdere for DIN-monteringsskinner og monteringsskinner type C og type G. For de utbredte DIN-monteringsskinnene finnes det i tillegg til de skrubare endeholderne også endeholdere som sneppes på. Disse endeholderne kan sneppes på monteringsskinnen uten bruk av verktøy, og uten andre festetiltak. Under påsneppingen skjærer endeholderne seg inn i monteringsskinnens metall, noe som gir dem et meget godt feste. De påsneppbare endeholderne er også vedlikeholdsfrie. På samme måte som ved de skrubare endeholderne, kan disse endeholderne også kun løses med en skrutrekker. Det forhindrer utilsiktet løsing.

Nøytralledersamleskinner

Nøytralledersamleskinner

Nøytralledersamleskinner og opplagsbukker

For enkel installering av nulledere har porteføljen tre forskjellige typer nøytralledersamleskinner. Her er målene 6 x 6 mm og 3 x 10 mm gjengitt. For installering av nøytralledersamleskinnene finnes det forskjellige opplagsbukker. Det største utvalget finnes for variantene på 3 x 10 mm. Her kan du velge mellom adaptere for feste på monteringsskinnen og for direktemontering. De monteringsskinneførte NLS-adapterne finnes i ulike varianter. Dermed kan avstanden fra NLS til monteringsskinnen samt skinnehøyden påvirkes.

Produktbrosjyre
Tilbehør til automasjonsskap
I produktbrosjyren vil du se det store variantmangfoldet til automasjonsskapets tilbehør. Tilbehøret sørger for beskyttelse og orden i og rundt automasjonsskapet. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.
Last ned brosjyren
Automasjonsskap med forskjellig tilbehør