Segmenteringsfordelere til potensialfordelingen

Segmenteringsfordelere til potensialfordelingen

Med segmenteringsfordelerne kan du foreta kompakt og oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene. Segmenteringsfordelerne og segmenteringscellene finnes i forskjellige poltall. Grunnet fargetilordning av leder og tilkoblingspunkt og den store merkeflaten er intuitiv og sikker installering av potensialfordelerne ivaretatt.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Opptil 20 % større signaltetthet takket være kompakt byggform
  • Polnøyaktig, applikasjonstilpasset oppbygging grunnet modulær konstruksjon
  • Den konfigurerbare og fargede tilordningen av leder og tilkoblingspunkt gjør installasjonen enkel og sikker.
  • Brukervennlig testing via fritt tilgjengelige 2,3 mm-prøveuttak
  • Merking over store flater, delingsfritt
  • Fleksibel i bruk grunnet direkte-, 19" stativ- eller skinnemontering
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene
PTRV 8-segmenteringsforbindere for signalfordeling

PTRV 8-segmenteringsforbindere

Segmenteringsfordelere for signalfordeling

Segmenteringsfordelerne gir deg optimal signaltetthet, og har en kompakt etasjebyggform som gjør at de trenger inntil 20 % mindre plass. Segmenteringsforbinderne er enkle å montere ved at de sneppes problemfritt på monteringsskinnen NS 35. Ved hjelp av segmenteringsfordelernes fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttak testes de enkelte tilkoblingspunktene helt problemfritt. Ved hjelp av det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret kan du redusere lager- og logistikkostnadene.
Segmenteringsfordelerne finnes som prekonfigurert variant i ulike, standardiserte fargesammensetninger, f. eks. etter DIN VDE 0815, også som fritt konfigurerbar variant.

PTMC-segmenteringsceller for potensialfordeling

PTMC-segmenteringsceller

Segmenteringsceller for potensialfordeling

Segmenteringscellene har en kompakt byggform som også gir plassbesparelse opptil 20 %. Den modulære og polnøyaktige oppbyggingen med fargede matriseelementer sørger for en plassbesparende, oversiktlig og perfekt kabling. Segmenteringscellene testes helt enkelt ved hjelp av de fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttakene. Potensialfordelerne finnes for både direkte-, 19" stativ- og skinnemontering.
På samme måte som ved segmenteringsfordelerne kan lager- og logistikkostnadene reduseres med det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret.
Segmenteringscellene finnes også som prekonfigurert og fritt konfigurerbar variant.

PTMC-celler, kablet på begge sider

PTMC-celler, kables samtidig på begge sider

Bruk av segmenteringsceller

I tillegg til bruk av bussystemer i nye anlegg og i retrofitprosjekter, f. eks. i kraftverk og prosessanlegg, eksisterer point-to-point-forbindelser fremdeles på grunn av høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Fordelen er her en rask lokalisering av feil ved hjelp av standard måleutstyr. På grunn av høy signaltetthet, lavt plassbehov og optimal oversikt er segmenteringsceller uunnværlige også i fremtiden. Det patenterte og modulære PTMC-segmenteringscellekonseptet gir deg et nyskapende system for alle segmenteringsoppgaver.

Segmenteringsfordelere

Segmenteringsfordelere

Konfigurator for segmenteringsfordelere PTRV

Konfigurer segmenteringsfordelere akkurat slik du vil ha dem, for oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene.

Segmenteringsceller

Segmenteringsceller

Konfigurator for segmenteringsceller PTMC

Konfigurer skreddersydde segmenteringsceller her. Den kompakte byggformen gir optimal signaltetthet ved segmentering i automatiseringsomgivelser.