Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer PTV

Gjennomgangsklemmer, fleretasjesklemmer, byggelementklemmer

Bruk gjennomgangsklemmene og fleretasjesklemmene fra Phoenix Contact for plassbesparende tilkobling av to eller flere ledere. Rekkeklemmene utmerker seg med fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter. Med byggelementklemmene får du også rekkeklemmer med LED-er, sperredioder eller motstand.

Mer informasjon

Fordeler

 • Universell – sammenkobling av alt fra mindre til meget store ledertverrsnitt
 • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer
 • Funksjonssjakter i hver etasje gir en enkel potensialfordeling
 • Store merkeflater som gir optimal oversikt
 • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Nye produkter

Rekkeklemmeserie XTV med Push-X-teknologi
Rekkeklemmer med Push-X-teknologi
Ledertilkobling for alle ledertyper, uten bruk av krefter

Push-X setter nye standarder for tilkoblingsteknikk: Med den nye teknologien tilkobler du nå alle ledertyper og tverrsnitt enda raskere. Denne enkle betjeningen, der alt verktøy bortfaller, gir raskere montering og baner vei for automatisert kabling.

Dette er fordelene

 • Optimal betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy
 • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse, grunnet selvutløsende tilkoblingsteknikk Push-X
 • Med klemrom som er åpent som standard, og bortfall av lederforbehandling, oppnås raskere montering
 • Rask og enkel frigjøring av lederne samt ny forspenning av kontaktfjærene takket være tvangsstyrt pusherelement
 • Moderne Pusher-design gir tydelig skille mot push-in-rekkeklemmen
 • Full kompatibilitet med det standardiserte rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Dette er de viktigste egenskapene

 • Push-X-teknologi
 • Lederføring på siden
 • Nominelle tverrsnitt 6, 10 og 16 mm²
 • Dobbel funksjonssjakt
 • Testmulighet gjennom prøveuttak

Gjennomgangsklemme, flerledertilkobling

Gjennomgangsklemme, flerledertilkobling

Gjennomgangsklemmer

Gjennomgangsklemmer fremhever seg med to tilkoblingspunkter og en kompakt konstruksjon. Gjennomgangsklemmenes store tverrsnittsområde gir universell bruk i alle typer anvendelser. I tillegg til standard gjennomgangsklemmer for kabling av f.eks. kobbertråder har Phoenix Contact også Al/CU-rekkeklemmer. Universalklemmene gjør det mulig å koble til aluminium- og kobberledere i kun én klemme.

Flerlederklemme

Flerlederklemme, dobbeltilkobling

Flerlederklemmer

Med flerlederklemmene fra Phoenix Contact kan du utforme en enda mer kompakt kabling. Flerlederklemmer er gjennomgangsklemmer med tre eller fire tilkoblinger som alle føres over samme strømbjelke. Dermed kan du koble til opptil fire ledere i enkeltkabling pr. rekkeklemme. På grunn av rekkeklemmenes tilkobling kreves færre rekkeklemmer pr. kabling. I tillegg til bedre oversikt gir det en kabling eller potensialfordeling der plassen er mer begrenset.

Fleretasjesklemmer og etasjerekkeklemmer

Fleretasjesklemmer og etasjerekkeklemmer

Fleretasjesklemmer og etasjerekkeklemmer

Sammenlignet med flerlederklemmene gir fleretasjesklemmene enda større kablingstetthet. Fleretasjesklemmer finnes med opptil tre etasjer. På hver etasje føres ett enkelt potensial, slik at dette tilsvarer en gjennomgangsklemme. Videre har hvert nivå en egen funksjonssjakt. Funksjonssjaktene i de fleste etasjerekkeklemmene er konstruert på en slik måte at de kan forbinde de to nivåene med hverandre ved hjelp av vertikal lasking. Slik oppstår en flerlederklemme på flere nivåer. For å foreta disse laskingene har CLIPLINE complete-systemet spesielle trådlasker. I tillegg til de enkle variantene finnes det også fleretasjesklemmer med en PE-tilkobling. PE-tilkoblingens etasje har ingen funksjonssjakt. Avlederpotensialet går direkte til samleskinnen via PE-foten i metall.

Byggelementklemme

Byggelementklemme

Byggelementklemmer

Byggelementklemmer kan benyttes i mange ulike applikasjoner. Sikkerhetskravene er det også tatt hensyn til: Påtrykte koblingsskjemaer eller symboler reduserer risikoen for feilkabling betraktelig. De forskjellige elektromekaniske komponentene og elektriske komponentene i klemmene har ulike nytteområder. Disse er som følger:

 • Rekkeklemmene med komponent LED brukes til visualisering av driftstilstander i et anlegg.
 • Komponenter som sperredioder kreves for å beskytte komponenter mot reversstrøm eller motstand.
 • Byggelementklemmer med motstand brukes til strøm- og spenningsbegrensning samt -splitting.
Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.