Planleggings- og merkeprogram - prosessinnovasjoner for automatikkskapbygging

Planleggings- og merkeprogram - prosessinnovasjoner for automatikkskapbygging

Intuitiv prosjektering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker. Opplev en perfekt digital nettorganisering av samtlige prosesstrinn i automatikkskapbyggingen, fra CAE-konfigurering og helt til montering av produktet.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Lett forståelig programvarebetjening, entydig og praktisk grunnet brukergrensesnitt som kan tilpasses
 • Perfekt integrering grunnet optimaliserte grensesnitt for alle vanlige CAE-programmer
 • Bestilling i sanntid raskt og ukomplisert grunnet direkte tilknytning til nettet
 • Konsekvent prosesstøtte fra planlegging og helt til ferdig utstyrt monteringsskinne
 • Planleggings- og merkeprogrammet er en del av COMPLETE line-systemet

Automasjonskapbygging med planleggings- og merkeprogram PROJECT complete

Planleggings- og merkeprogram PROJECT complete
Planleggings- og merkeprogram PROJECT complete YouTube
Planleggingsprogram PROJECT complete for planlegging av automasjonskap

Uavbrutt prosesskjede

PROJECT complete: Intuitiv, intelligent, individuell

Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete støtter automasjonskapbyggingen i alle faser av koblingslistkonfigureringen. Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.

 • Perfekt CAE-integrering: PROJECT complete har optimaliserte grensesnitt for alle vanlige CAE-programmer. Via tastetrykk overfører programvaren dataene fra el-planleggingen og setter opp tilsvarende koblingslist automatisk.
 • Lett forståelig programvarebetjening: Brukergrensesnitt med konfigurerbart søk og dynamiske task-linjer. Intelligente funksjoner automatiserer flere av planleggingstrinnene og sørger for betydelige tidsbesparelser i automasjonskapbyggingen.
 • Bestilling i sanntid: PROJECT complete utløser bestillingen av prosjektene direkte. Stykklister overføres til Phoenix Contact online. Du får deretter en priskalkulering omgående samt informasjon om produktenes tilgjengelighet.
Planlegging av automasjonskap med PROJECT complete

Lett merking av ulike typer material

PROJECT complete: Enkel merking

Med PROJECT complete lager du merker raskt og ukomplisert – også ved forskjellige typer merkematerial.

 • Områdene som kan merkes, er avmerket. På skjermen får du opp en realistisk visning av det ferdige skiltet.
 • Håndteringen er meget enkel: Tilgjengelige merkedata importeres fra CAE-systemer, tabell- og tekstbehandlingsprogrammer.
 • PROJECT complete styrer alle merkesystemer fra Phoenix Contact samt standardskrivere.
 • PROJECT complete: Lag dine egne skilt ved hjelp av en template-designer.
Mer informasjon
Planleggings- og merkeprogram
Planleggings- og merkeprogramvare PROJECT complete strekker seg gjennom hele prosessen når automasjonskap skal bygges opp. Programmet har et lettforståelig brukergrensesnitt og åpner for individuell planlegging, automatisk kontroll og direkte bestilling av koblingslister. Du finner mer informasjon om funksjonene og bruk av PROJECT complete i brosjyren vår.
Til brosjyren
Brosjyre