Bygningsstyresystem med Building-IoT-kontroller

Bygningsstyresystem

Med bygningsstyresystem Emalytics gir vi deg en plattform for alle sentrale elementer i den digitale infrastrukturen til bygningen din. Emalytics forener styre- og betjeningsanordningen samt energiovervåkingen i en smart plattform. Med det IoT-baserte rammeverket kan du styre, analysere og behandle data og informasjon fra alle enkelte delmoduler etter behov. Dra nytte av enkel engineering og en plattform for alle prosesser og anvendelser i bygningen din.

Mer informasjon
Go to Product Detail Page for item 2404321
OFFICE-DEMO-PC - Bygningsstyringssystem
OFFICE-DEMO-PC - Bygningsstyringssystem
2404321

Emalytics Supervisor-demolisens for test- og Engineering-formål uten funksjonsbegrensninger og en runtime på 12 måneder, fornyes årlig.
Denne lisensen er ikke godkjent for bruk i produksjonssystemer. Lisenser for bruk i produksjonssystemer er tilgjengelig separat.
Viktig: Ved bruk av demolisens blir serveren som benyttes bundet til denne demolisensen i lang tid. Produktiv drift er deretter ikke lenger mulig med en server som er lisensiert for demoformål. For interne testformål anbefaler vi derfor å benytte en fast server.

IoT-basert bygningsstyresystem Emalytics i bruk

Bygningsstyresystem Emalytics i bruk

Dine fordeler

  • En Framework for automatisering, overvåking, datainnsamling samt sikker tilkobling av system, anlegg og komponenter
  • Mer effektiv drift grunnet sikring av feilfri bygningsdrift
  • Investeringsbeskyttelse: Kan oppdateres og oppgraderes når som helst grunnet fremtidsrettet teknologi

Emalytic-løsningen – enkel engineering for alle bygningsanvendelser

Emalytics kan bygges opp av elementene kontroller, Automation, View og Cloud. Med Emalytics-kontrolleren som maskinvare og Automation som programvare foretas integrering og Engineering av alle data, prosesser og anvendelser i bygningen. Visualisering, betjening, rapportering og analyse av disse dataene foretas med Emalytics View. Skyen danner omgivelser for KI-basert dataanalyse og energistyring for det komplette prosjektet.

Oversikt over Emalytics Framework

Interaktiv Image Map: Oversikt Emalytics Framework
Visualisere, rapportere og analysere
Med Emalytics View visualiserer du alle innsamlede data i bygningen, og danner komplette bygninger og grunnrissvisninger i applikasjonen din. Opprett individuelle dashboards for visning, evaluering og sammenligning av dataene dine.
Mer informasjon om Emalytics View
Visualisere, rapportere og analysere
KI-basert dataanalyse
Med Emalytics Cloud overvåker du ved hjelp av digitale komponententtvillinger varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, energirelaterte anlegg samt energinett som fjernvarme- og fjernkuldenett.
Mer informasjon om Emalytics Cloud
KI-basert dataanalyse
Integrering og teknikk
Med IoT-Framework Emalytics Automation sammenkobler du samtlige konstruksjoner sømløst med hverandre, og standardiserer dataene til et enhetlig format. Slik foreligger dataene alltid i samme struktur, uansett hvilken kilde de stammer fra henholdsvis uansett hvilken protokoll eller bussystem de har blitt overført via.
Mer informasjon om Emalytics Automation
Integrering og teknikk
Integrering av tjenesteytelser fra tredjepart
Prosesstyringen foretas nettorganisert over samtlige nivåer, helt til integrering av tjenesteytelser fra tredjeparter (Third Party Services) som f. eks. E-mobilitet eller solenergi
Integrering av tjenesteytelser fra tredjepart
Building-IoT-Controller ILC 2050 BI

Building-IoT-Controller ILC 2050 BI

Emalytics kontroller Fysisk kommunikasjon

Det sentrale kjerneelementet i bygningsstyresystemet er Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. Sammen med moduler i den store porteføljen fungerer kontrolleren som bindeledd mellom de vanlige bussprotokollene på feltnivå og den åpne IoT-verden, som åpner alle muligheter som moderne IT-systemer tilrettelegger, for bygningsstyringen.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integrering og teknikk

Emalytics Automation er IoT-Framework, der dataene til alle konstruksjonene normaliseres til et enhetlig format. Innsamlede datapunkter defineres kun én gang, og er deretter tilgjengelige for det komplette systemet. Datapunktet blir til et datainformasjonsobjekt som kan aksesseres i hele nettverket – det være seg i kontrolleren, serveren for visualiseringen eller i andre enheter. Dermed foreligger alle data alltid i samme struktur.

Bygningsvisualisering med Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualisere, rapportere og analysere

Den nettleserbaserte visualiseringsframework Emalytics View har en stor verktøykasse som du kan bruke for å opprette din helt individuelle bygningsvisualisering og dashboards. Opprett individuelle dashboards for visning, evaluering og sammenligning av dataene i de enkelte konstruksjonene eller distribuerte enheter. Her finner du biblioteker som allerede er ferdige, og som du kan få tilgang til innenfor denne Framework. Bruk av standard netteknologier sørger for et betjeningskonsept som kan velges fritt.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud KI-basert dataanalyse og energistyring

Med plattformens smarte Plug-and-Play-tilnærming tilveiebringer vi på kort tid de optimale forutsetningene for bærekraftige, transparente og effektive bygninger.

Collector
Skyplattformen gir tilkoblingsmuligheter for samtlige data i en sky, samt deres klargjøring og kontinuerlige overvåking.
Analyzer
Funksjonen for dataanalyse gir en komplett digitalisert driftsoptimalisering av bygningen og eiendommene dine, ved hjelp av kunstig intelligens. Denne Add-on er et KI-støttet verktøy for automatisk og kontinuerlig overvåking, databasert analyse og evaluering av den komplekse bygningsdriften.
Control
Verktøyet gir en automatisk driftsoptimalisering fra skyen. Moderne algoritmer og kunstig intelligens sørger for bærekraftig og økonomisk anleggsdrift samt en perfekt, god atmosfære for brukeren.

Dette får du med Emalytics

IoT-basert bygningsstyresystem Emalytics
Systemintegrering i bygningsteknikken
Nettorganisere konstruksjoner med Emalytics
IoT-basert bygningsstyresystem Emalytics

Ubegrenset integrering
Eksterne tilkoblinger via vanlige protokoller som KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL osv. gjengis i systemet Emalytics. Flere enn 300 drivere er tilgjengelige for brukeren, også for tilknytning av tilnærmet alle konstruksjoner.

Skalerbar Pay-per-use-lisensmodell
Det eneste som må betales for, er det doble datapunktet, det være seg fysisk eller kommunikativt. Ytterligere databehandling i Framework er dermed tilgjengelig.

Systemintegrering i bygningsteknikken

Programmere uten å kompilere
Du kan omprogrammere Emalytics IoT-kontroller online under drift. Endrede applikasjoner er synlige i anvendelsen umiddelbart, uten avbrekk i driften. Som alternativ kan du utvikle offlineapplikasjoner som først testes og deretter aktiveres online på de berørte IoT-kontrollerne på vanlig måte.

Programmeringsomgivelser for alle som går over til IEC
For å oppnå rask innføring for alle som går over fra IEC-61131 (PLS) finnes det i tillegg til det IEC-nære programmeringsgrensesnittet et stort spekter (biblioteker) i CFC / FUP.

Java for programmerere av høynivåspråk
Innenfor grensesnittene er også Java som høynivåspråk tilgjengelig. Det betyr at uten ytterligere adaptere eller grensesnitt er utvikling innenfor Emalytics nå umiddelbart mulig.

Nettorganisere konstruksjoner med Emalytics

Nå det komplette prosjektet under ett grensesnitt
I motsetning til vanlige automasjonssystemer, som sammenkobles av enkeltkontrollere ved hjelp av feltbussystemer i et nettverk, fungerer Emalytics som Framework på tvers av alle IoT-enheter. Det betyr at alle datapunkter, det være seg fysisk eller kommunikativt, automatisk kan gjøres tilgjengelig for alle deltakerne i Framework, uten ytterligere programmeringer eller Gateways.

Engineeringverktøy tilgjengelig i 64-bit-versjon
Hele lagringsområdet på en PC eller laptop og dermed maskinvaren som står til rådighet, benyttes ubegrenset. Som opsjon finnes det en versjon med 32 bit.

Sentralt organiserbar Firmware-oppdatering
ILC2050BI følger alle reglene i IT-standardene til punkt og prikke. Det gjelder ikke bare kommunikasjonen med skytjenester, men tar også hensyn til Cyber-sikkerhetsstandarder som TLS 1.2 og tidsriktig konsept for Firmware-oppgradering (Patches) eller -oppdatering, som kan organiseres sentralt og som kan rulles ut.

Helhetlig produktportefølje for bygningsautomatisering

Building-IoT-Controller i automasjonskapet
DALI-moduler for bygningsautomatisering
Elektroinstallatør ved automasjonskap
Building-IoT-Controller i automasjonskapet

Det modulære konseptet til Building-IoT-Controller gjør at man kan velge nøyaktig det antallet nødvendige I/O-er som er nødvendige i prosjektet ditt. I takt med at prosjektet vokser, kan ytterligere modules legges til. Det finnes moduler for alle grensesnitt som er relevante for bygningen, inkl. digital og analog, DALI, pulsmåler, M-Bus, MP-Bus, serielle grensesnitt og mange flere. Bli kjent med vår portefølje for sømløs integrering i din Inline-stasjon.

Til I/O-modulene
DALI-moduler for bygningsautomatisering

Lys spiller en viktig rolle i livene våre, og påvirker humør, fokus og effektivitet. Omgivelser med optimal belysning bidrar til bedre læringskapasitet, og skaper en god arbeidsatmosfære. Samtidig utgjør nettopp belysning en av de største kostnadsfaktorene i bygninger. En helhetlig kontroller gjør at man kan optimalisere brukskomforten samt også oppnå effektiv bruk av energien. Som del av Emalytics-løsningen for bygningsautomatisering tilbyr vi en praktisk løsning for bruk av DALI.

Til DALI-modulene
Elektroinstallatør ved automasjonskap

Med et globalt nettorganisert team og samarbeid med bransjepartnere står vi ved din side som pålitelig partner innen bygnings- og installeringsteknikk. Som en drivkraft for digitaliseringen utvikler vi produktene og løsningene våre alltid i henhold til toppmoderne teknikk – innovativt, med lang levetid og fremtidssikker. Bli kjent med vår omfattende produktportefølje for dine personlige oppgaver.

Mer informasjon om elektrisk installasjon og elektronikk
Mer informasjon
Implementer en IoT-basert bygningsstyring sammen med oss
Bli kjent med vårt bygningsstyresystem og vår omfattende produktportefølje for dine personlige oppgaver.
Bestill uforpliktende rådgivning
Servicemedarbeider på telefon