Installasjonspluggforbinder og installasjonskabel

Installasjonspluggforbinder og installasjonskabel

Med våre installasjonspluggforbindere og installasjonskabler tilkobler du ledninger ukomplisert og fleksibelt. Avhengig av anvendelse velger du enten enkel kabelforbindelse, praktisk energifordeling eller kompakt komponenttilkobling. Robuste hus og høye beskyttelsesgrader opptil IP69K gir sikker effektoverføring på utendørsområder og fuktige områder.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Riktig tilkoblingsteknikk for alle typer anvendelser: Rask IDC-kontakt, enkel Push-in Technology og velkjent skrutilkobling
 • Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
 • Fleksibel utforming av energifordelingen takket være faste og pluggbare varianter
 • Høy pålitelighet grunnet robuste hus opp til beskyttelsesgrad IP66/IP68/IP69, med støtsikkerhet IK08
 • Elektronikk som er beskyttet hele veien, ettersom husene ikke trenger å åpnes når tilledningen kobles til

Nye produkter

PRC-ledningsforbindere og -beskyttelseshetter
Pluggbart installasjonssystem IPD
Installasjonspluggforbinder i serien PRC 20
PRC-ledningsforbindere og -beskyttelseshetter
For sikre forbindelser utendørs

Med PRC-ledningsforbindere og -beskyttelseshetter utfører du kabelarbeidet absolutt sikkert ved på- og ombygginger. Ledningsforbinderne PRC SPLK sørger for langtidsstabil forbindelse av ledninger. Beskyttelseshetten PRC TERM beskytter åpne kabelender mot smuss og fuktighet.

Dette er fordelene

 • Enkel forlengelse og reparasjon av ledninger og kabler
 • Pålitelig beskyttelse av åpne lederender mot miljøpåvirkninger
 • Egnet for utendørs bruk grunnet UV- og saltvannsresistente kunststoffer
 • Patentert låseteknikk forebygger utilsiktet åpning av huset

Dette er de viktigste egenskapene

 • Merkespenning 600 V AC
 • Merkestrøm 20 A
 • Ledningsdiameter: 9,5 mm … 12,5 mm
 • Beskyttelsesgrad IP67
 • Tilkoblingsområde: opptil 4 mm²

Pluggbart installasjonssystem IPD
Enkel energifordeling uten bruk av verktøy

Det pluggbare installasjonssystemet IPD har push-in Technology og hurtigkobling som gir enkel og tidsbesparende energifordeling i bygninger og infrastrukturanordninger. Selv i meget vanskelige monteringssituasjoner gir IPD praktisk arbeid og sikker montering.

Dette er fordelene

 • Pluggforbindere med Push-Lock- og veggjennomføringer med push-in-tilkobling gjør konfeksjoneringen enkel, uten bruk av verktøy
 • Enkel og sikker installasjon grunnet pluggbar tilkobling med hurtigkobling og mekanisk koding mot feilplugging
 • Stift- og bøssingvarianter for ledning-til-ledning-forbindelser
 • Enkel utskiftning av enheter i servicetilfeller grunnet pluggbare komponenter
 • Beskyttelsesgrad IP67 for utendørs bruk og på fuktige områder

Dette er de viktigste egenskapene

 • Push-Lock-tilkobling på feltsiden
 • Push-in-tilkobling på utstyrssiden
 • Hurtigkobling
 • Spenning 690 V
 • Strøm opptil 16 A
 • Ledertverrsnitt 0,5 mm² … 2,5 mm²
 • Beskyttelsesgrad IP67, IP68
 • Støtfasthet IK07

Installasjonspluggforbinder i serien PRC 20
Sikker energifordeling selv ved ekstreme omgivelsesforhold

Med det særdeles kompakte installasjonssystemet PRC 20 overfører du strøm opptil 20 A. Systemet er egnet overalt der plassen for energifordeling er begrenset. Den innovative Duo-Unlock-låseteknologien, med manuell betjening eller verktøybetjening, sørger i tillegg for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold av systemet.

Dette er fordelene

 • Overføring av strøm opp til 20 A selv der plassen er meget begrenset
 • Duo-Unlock-låseteknologi sørger for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold
 • Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet sikrer funksjonen ved ekstreme omgivelsesforhold
 • Enkel håndtering grunnet velkjent krympe- eller skrutilkoblingsteknikk
 • Mekanisk koding og fargekoding for rask og feilfri idriftsetting

Dette er de viktigste egenskapene

 • Merkespenning 400 V AC
 • Merkestrøm 20 A
 • Ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²
 • Beskyttelsesgrad IP65/IP67
 • Støtfasthet opptil IK08
 • 2- til 5-polet

Video: Installasjonssystem IPD
Installasjonssystem IPD YouTube

Installasjonssystem IPD med Push-in Technology

Med installasjonssystemet IPD får du enkel energifordeling for bygnings- og infrastrukturanordninger. IPD (Installation Power Distribution) er komplett pluggbart og optimalt for lampeapplikasjoner. Push-in Technology gir deg praktisk tilkobling av 3- og 5-polede ledninger opptil 2,5 mm² også på vanskelig tilgjengelige områder. Takket være beskyttelsesgrad IP67 er IPD også velegnet for utendørs bruk og på fuktige områder.

Pluggbare IPD-installeringspluggforbindere med Push-Lock-tilkobling
Veggjennomføringer IPD med push-in-tilkobling
Installasjonssystem IPD med hurtigkobling
IPD-veggjennomføringer
ID-veggjennomføringer med push-in-tilkobling på utstyrssiden
Installasjonssystem IPD plugget i en enhet ved fuktighet
Pluggbare IPD-installeringspluggforbindere med Push-Lock-tilkobling

De pluggbare IPD-installeringspluggforbindernes Push-Lock-tilkobling gir enkel, tidsbesparende installering av flertrådede og entrådede ledere. Tilkoblingspunktet åpnes og lukkes meget praktisk med hendelen.

Veggjennomføringer IPD med push-in-tilkobling

IPD-veggjennomføringer med push-in-tilkobling gir konfeksjonering uten bruk av verktøy gjennom direkte plugging av behandlede og entrådede ledere. Ved hjelp av betjeningsmekanismen løses ledere som allerede er installert, eller ledere uten endehylse kobles til.

Installasjonssystem IPD med hurtigkobling

Hurtigkoblingen gir sikker montering og enkel utskiftning av enheter ved service selv i spesielt vanskelige monteringssituasjoner. Pluggene snepper tydelig på plass, og gir pålitelig beskyttelse mot feilplugging.

IPD-veggjennomføringer

Ved IPD-veggjennomføringer fører du ledningen på feltsiden gjennom hylsen, og kobler den direkte til enheten. Snepp deretter hylsen helt enkelt på, opprett strekkavlastning via mutrene, og ledningstilkoblingen er ferdig.

ID-veggjennomføringer med push-in-tilkobling på utstyrssiden

Grunnet push-in-tilkobling på utstyrssiden kan kablingsroboter tilkoble komponentene i utstyret automatisk. Dermed er IPD-veggjennomføringene ideelle for lampeapplikasjoner.

Installasjonssystem IPD plugget i en enhet ved fuktighet

Langtidsstabil kabling utendørs og i industrielle omgivelser: Takket være ​IP67 ​er installasjonen beskyttet mot støv og vannsprut og gir dermed spesielt pålitelige installeringer i røffe omgivelser.

Video: QPD-installasjonssystem
Installasjonssystem QPD YouTube

Installasjonssystem QPD med IDC-tilkobling QUICKON

Energifordelinger for industrien trenger ikke å være vanskelige og omstendelige. Det er det robuste IP68/69K installasjonssystemet QPD for effekt opptil 690 V  / 40 A et synlig bevis på. Takket være den velprøvde IDC-tilkoblingen QUICKON kobles ledninger opptil 5 x 6,0 mm² raskt og enkelt til, uten avisolering og uten spesialverktøy. Du kan velge faste eller pluggbare tilkoblinger på enheten, og slik bygge opp fleksible fordelingsløsninger. Komponenttilkoblinger kan også helt enkelt omsettes i praksis, uten at enheten må åpnes. Den ømfintlige elektronikken forblir beskyttet mot påvirkninger fra omgivelsene.

Produktoversikt QPD

Produktoversikt QPD

Produktoversikt QPD

1. Veggjennomføringer
Veggjennomføringene er kabelnipler som kan kobles til utenfra. Når de tas i bruk, trenger ikke utstyret lenger å åpnes når ledninger skal kobles til. Dermed er produsentens spesifikke beskyttelsesklasse sørget for.
2. Ledningsforbinder
Ledningsforbinderen er egnet for å forlenge ledningen eller utføre reparasjoner. Kombinert med pluggforbinderen kan ledningsforbinderen benyttes som fleksibel koblingsforbindelse.
3. Pluggforbinder
For rask utskiftning av utstyr – ved servicetilfeller eller ved installering med konfeksjonerte ledninger – er pluggforbinderen med foranliggende PE-kontakt spesielt godt egnet. Den er kodet mot feilplugging.
4. T-fordeler
Ved hjelp av den kompakte T-fordeleren kan man helt enkelt installere en radialledning for forbrukere.
5. H-fordeler
H-fordeleren er en kompakt og robust koblingsboks som er rask å koble til. De fire tilkoblingene er koblet parallelt med hverandre og åpner dermed i tillegg for bruk som stjernefordeler.

QUICKON-IDC-tilkobling Sikker tilkobling i få trinn

QUICKON-hurtigkoblingen tar utgangspunkt i IDC-teknikken og er designet for anvendelser der runde og AS-Interfacekabler skal kobles effektivt på stedet. Forbindelsen kan løses igjen på et hvilket som helst tidspunkt, og komponentene kan benyttes flere ganger. Ved dette tilkoblingssystemet tilkobles flerpolede ledninger med kun få håndgrep. Når den strammes, oppretter hurtigkoblingsteknikken kontakten og strekkavlastningen automatisk. Fordi QUICKON-hurtigkoblingen er så rask og enkel å håndtere, reduseres oppkoblingstiden med opptil 80 %.

QUICKON-IDC-tilkobling ved avmantling av ledningen og klargjøring av PE-lederen
QUICKON-mutter med ledere i lederføringene
Avkutting av trådender ved QUICKON-IDC-tilkobling
Unionmutteren skrus sammen med kontaktholderen
Påsnepping av QUICKON-mutteren for hånd
Installeringskabel med hurtigkoblingsteknikk
QUICKON-IDC-tilkobling ved avmantling av ledningen og klargjøring av PE-lederen

Avmantle ledningen, og klargjør PE-lederen.

QUICKON-mutter med ledere i lederføringene

Før lederne inn i QUICKON-mutrene, og snepp dem inn i de avmerkede lederføringene (1, 2, 3 …).

Avkutting av trådender ved QUICKON-IDC-tilkobling

Kapp av trådendene i plan.

Unionmutteren skrus sammen med kontaktholderen

Sett unionmutteren på kontaktholderen, og stram til stopp eller med angitt dreiemoment.

Påsnepping av QUICKON-mutteren for hånd

Optimal skruvidde vises ved et følbart inngrep. QUICKON-mutteren er nå skrudd fast slik at den ikke lenger kan løses for hånd.

Installeringskabel med hurtigkoblingsteknikk

Rask og enkel montering av ledningen, uten spesialverktøy.

Video: PRC-pluggforbinder
Denne pluggen liker ekstreme forhold MovingImage

Installasjonssystem PRC med skrutilkobling

PRC-installasjonspluggforbindere er optimale for kompakt og sikker effektoverføring opptil 35 A. Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet opptil IK08 sikrer strømfordelingen selv ved ekstreme omgivelsesforhold. Den løsbare låsemekanismen med manuell betjening eller verktøybetjening sørger i tillegg for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold av systemet.

Oversikt over PRC-fordelene

Installasjonspluggforbinder i serien PRC 20 og 35
PRC-låseteknologier
Hammer slår på PRC-pluggforbinder
PRC 20 med skrutilkobling eller krympetilkobling
Mekanisk koding og fargekoding på PRC 20
Installasjonspluggforbinder i serien PRC 20 og 35

Ditt plassmirakel for pluggbar energifordeling: Med PRC overfører du strøm opptil 35 A der plassen er begrenset. Komponentgrensesnittene er tilgjengelige med stift- og bøssingkontakter. En integrert vridningsbeskyttelse sørger for pålitelig utretting til utstyrsveggen. Dermed får du klart strukturerte tilkoblingsområder, og får bedre plass og fleksibilitet ved utstyrsdesign.

PRC-låseteknologier

Fleksibilitet som lønner seg: Låsemekanisme som kan frigjøres manuelt og med verktøy for mer fleksibilitet ved installasjon og vedlikehold. Pluggforbinderen kan frigjøres enkelt og ved bruk av en manuell utløserhendel eller med en sportrekker.

Hammer slår på PRC-pluggforbinder

PRC er predestinert for det ekstreme. Varm eller kald, tørr eller våt, innendørs eller utendørs: Med høye beskyttelsesgrader opptil IP69 sikrer PRC din strømfordeling også ved krevende omgivelsesforhold. Slagfastheten opptil IK08 gjør PRC til en robust løsning også ved vibrasjoner eller slag.

PRC 20 med skrutilkobling eller krympetilkobling

Valget er ditt: Med den velkjente skrutilkoblingsteknikken konfeksjonerer du ledningene på stedet uten bruk av spesialverktøy. Du profiterer her av en preinstallert lederbeskyttelse, slik at du også kan koble til ubehandlede ledere absolutt pålitelig. Hvis ledninger i høye stykktall skal konfeksjoneres, gir krympetilkoblingen en rask tilkobling som kan automatiseres. Velg den løsningen som passer best for nettopp din applikasjon.

Mekanisk koding og fargekoding på PRC 20

Smarte egenskaper som mekanisk koding bidrar til rask og feilfri idriftsetting. PRC 20 skiller varianter med ulike poltall samt de forskjellige variantene med samme poltall, sikkert og mekanisk fra hverandre. Den integrerte fargemerkingen til de forskjellige signaltypene forenkler identifiseringen på byggeplassen.

Ideell for mange forskjellige applikasjoner PRC er konstruert for det ekstreme. Tilsvarende allsidige er tilkoblingsløsningene ved bruk til bygninger, industri og utendørs.

Tunnel med belysning
Trafikkinfrastruktur
Vindhjul i solcellepark
Generering av energi
Elbiler under solcelledrevet ladepark
E-mobilitet
LTE-basisstasjon
Telekommunikasjon
Kontorbygg innenfra
Bygningsinfrastruktur
Containerskip
Marine og offshore
Transportbånd
Intralogistikk
Produksjonsbygning
Produksjon
Anlegg for vame, lufting og klimatisering på taket
Varme, lufting og klimatisering
Elsykkel-ladestasjon
Micro Mobility
E-PAPER
Oversikt over samtlige installasjonssystemer
Finn ut mer om vår portefølje med installasjonssystemer. Avhengig av anvendelse velger du enten enkel kabelforbindelse, praktisk energifordeling eller kompakt komponenttilkobling.
Åpne E-Paper
Installasjonssystemer IPD, QPD og PRC