Personellassistansesystem clipx WIRE assist for effektiv klargjøring av ledere

Personellassistansesystemer

Personellassistansesystemet clipx WIRE assist gir effektiv behandling av ledere. Det programvarestøttede systemet guider brukeren gjennom prosessen med delautomatisert lederbehandling, styrer de relevante utgangsenhetene automatisk og stiller nødvendig informasjon til disposisjon med utgangspunkt i CAE-filer.

Mer informasjon
Personellassistansesystem clipx WIRE assist for effektiv klargjøring av ledere

Personellassistansesystem clipx WIRE assist

Innen industriell automasjonskapbygging preges prosessene nå som før av en høy andel manuelle arbeidstrinn. Spesielt ved klargjøring og behandling av ledere ligger det fremdeles et betydelig potensial. Dette tidkrevende arbeidet utgjør mer enn halvparten av arbeidstiden hos automasjonskapbyggere.

Personellassistansesystemet clipx WIRE assist fra Phoenix Contact er et "verktøy" for å utnytte dette potensialet best mulig i forbindelse med driftsøkonomi og fleksibilitet.

Dine fordeler

 • Praktisk i bruk grunnet lett forståelige brukergrensesnitt og enkel dataoverføring fra CAE-programmer
 • Høy prosessikkerhet grunnet programvarestøttet klargjøring av ledere med direkte styring av enheter
 • Økt effektivitet og fleksibilitet grunnet mobil bruksmulighet og optimal posisjonering av håndverktøy, verktøyautomater og merkesystemer

Nye produkter

Basisarbeidsbenk clipx WIRE assist

clipx WIRE assist nasjonale varianter og tilbehør

Nasjonale varianter av arbeidsbenken

clipx WIRE assist er et ergonomisk personellassistansesystem for digitalt støttet konfeksjonering av ledere og kabler. De nye nasjonale variantene av basisarbeidsbenken har stikkontakter for pluggeometriene "AB", f. eks. for USA, "G" for England, "E" for Frankrike og "L" for Italia. I tillegg utvider nytt tilbehør for clipx WIRE assist nå også systemets funksjonsomfang.

Viktigste egenskaper

 • Kompakt arbeidsplassløsning
 • Individuell konfigurering
 • Elektrisk høyderegulerbart arbeidsbord
 • Kan utvides modulært med holdesystemer, komponentholdere og rom

Fordeler

 • Optimal ergonomi grunnet høyderegulerbart arbeidsbord og individuell utretting av enhetene
 • Modulært utstyr med tilbehør gir mer fleksible bruksområder
 • Høy effektivitet grunnet korte gripeavstander og rask tilgang til håndverktøy etter 5S-prinsippet
 • Mobil bruk grunnet ruller med parkeringsanordning

Personellassistansesystem clipx WIRE assist

Video: Personellassistansesystem clipx WIRE assist
Personellassistansesystem clipx WIRE assist MovingImage
Det programvarestøttede personellassistansesystemet clipx WIRE assist for effektiv klargjøring av ledere

Programvarestøttet klargjøring av ledere

Prosessikkerhet gjennom programvarestøttet klargjøring av ledere

Nødvendig kablingsinformasjon for programvarestøttet behandling av prosessene eksporteres fra de vanlige CAE-programmene. Informasjonen mates inn i systemet til clipx WIRE assist. En integrert redigeringsfunksjon åpner i tillegg for å hente ut dataene manuelt.

Personellet guides gjennom prosessen med delautomatisert lederproduksjon med utgangspunkt i dataene fra clipx WIRE assist-programmet. Enhetene i systemet styres direkte, og nødvendig informasjon for videre behandling og kabling vises på skjermen automatisk, i lett forståelig og optimalisert form.

Ergonomi personellassistansesystem clipx WIRE assist

Ergonomisk utforming av arbeidsplassen

Fleksibel grunnet ergonomisk gunstig utforming og mobilitet

Det høydejusterbare arbeidsbordet til clipx WIRE assist imøtekommer kravene til ergonomi. Systemet har den fordel at man kan skifte mellom stående og sittende arbeidsposisjon, og brukes også til å foreta tilpasning til kroppshøyde og/eller arbeidet som skal utføres. Merkeutstyrets gjennomtenkte posisjonering og verktøyautomater på personellets arbeidsområde gir kortere gripeavstander og bidrar til å opprettholde optimal ergonomi.

Personellassistansesystemet står på fire industristyreruller med brems, noe som gjør det mobilt. Systemet kan dermed brukes desentralt der arbeidet skal utføres, og reduserer eller fjerner alle unødvendige veier.

Personellassistansesystem med utgangspunkt i Lean-prinsippene

Personellassistansesystem med utgangspunkt i Lean-prinsippene

Strukturert grunnet bruk av 5S-prinsippet

Systemets konsept har sitt utgangspunkt i Lean-prinsippene, som 5S. De bidrar til å skape orden og dermed eliminere kaos. Ved å ta i bruk flerlags hardskuminnlegg, der hvert verktøy og hjelpemiddel har en predefinert utsparing, får man meget korte søke- og tilgangstider som resultat. Verktøyer som benyttes ofte, er optimalt tilgjengelige, og verktøyer som benyttes i mindre grad plasseres i litt mer perifere omgivelser.

Modulær og individuell utforming av personellassistansesystemet

Systemets modulære oppbygging gir brukeren tilsvarende frihetsgrader ved utforming av arbeidsplassen.

Modulær og individuell oppbygging av personellassistansesystemet clipx WIRE assist

Verktøyautomater og merkeutstyr kan plasseres på bordplatens overflate. Tilbehør som stikkontakter, hyller og beholdere til resterende materialer kan festes direkte til systemets arbeidsbord.

Tilbehør til assistansesystem clipx WIRE assist

Verktøyautomater og merkesystemer kan monteres plassbesparende rett på systemets arbeidsbord ved hjelp av egnet tilbehør. På bærearmene og stolpene er det montert føringer for montering av ytterligere tilbehør.

Individuell posisjonering og plassering av enhetene på personellassistansesystemet

Utstyrets posisjonering i høyde og arbeidsposisjon er meget fleksibel og kan også foretas etter personlige behov og kravene til arbeidsoppgaven til enhver tid. Lederne kan festes direkte til kutteautomaten ved hjelp av lederføringssystemet.

Personellassistansesystem for effektiv klargjøring av ledere
clipx WIRE assist
Personellassistansesystemer øker produktiviteten og prosessikkerheten, og sikrer problemfri produksjonsprosess. Med  clipx WIRE assist tilbyr Phoenix Contact et programvarestøttet verktøy for effektiv klagjøring av ledere og kabling.
Til brosjyre
Personellassistansesystem clipx WIRE assist
Planleggings- og merkeprogram PROJECT complete

Planleggings- og merkeprogram PROJECT complete

Digitale produksjonsmaler

Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete leverer all nødvendig informasjon til produksjonen av koblingslister: Enten som digitalt produksjonsdokument for manuell montering av koblingslisten eller som eksport i AutomationML-format for styring av automatiske produksjonssystemer i produksjonen av koblingslister.