Motormanager

Motormanager

I tillegg til motorbeskyttelse vil du med motormanageren oppdage alle kritiske lasttilstander i asynkronmotorer. Dra nytte av pålitelig motormanagement: Med måling av aktiv effekt beskytter du motorene mot over- eller underlast, f. eks. ved overvåking av transportbånd eller pumper. Programmerbare koblings- og signalterskler gir deg individuell motorbeskyttelse.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Integrert komplett motorbeskyttelse på grunn av bimetallfunksjon og termistorevaluering
  • Beskyttelse av anleggsdeler i høy kvalitet grunnet signal- og koblingsterskler som kan parametriseres etter ønske
  • Innsamling av drifts- og energidata uten omstendelig sensorsystem
  • Prosessdata som f. eks. effektverdier, driftstimer og koblingsforløp overføres pålitelig mellom felt- og styrenivået
  • Enkel konfigurering og diagnostikk
  • Tilknytning til styring via buss-Gateway
CONTACTRON-motormanager

CONTACTRON-motormanager: Pålitelig overvåking og beskyttelse av motorer

Motormanager – pålitelig overvåking

Våre motormanagere overvåker motorer med hensyn til over- og underlast, funksjon, smuss og slitasje. Dermed kan du f. eks. beskytte pumper, aktuatorer, ventilatorer, transportbånd og verktøymaskiner permanent.
Parametriseringen av motormanagerene foretas helt enkelt via FDT/DTM konseptet med programmet IFS-Conf fra Phoenix Contact.