Funksjonsmoduler: Diodemoduler og lampetestmoduler

Funksjonsmoduler: Diodemoduler og lampetestmoduler

Funksjonsmoduler, som EMG-diodemoduler, beskytter anlegget ditt mot forveksling av poler og dekobler meldinger i feilmeldingssystemer. Med funksjonsmoduler i berørings- og smussbeskyttede automatikkskaphus integreres diodekomponenter profesjonelt i anlegget. EMG-lampetestmoduler dekobler signaler på området støysignalteknikk uten tilbakevirkninger, og hjelper deg ved individuell eller sentralt styrt testing av lamper.

Mer informasjon

Dine fordeler med våre funksjonsmoduler

  • Det automasjonskaptilpassede elektronikkhuset i beskyttelsesgrad IP20 gjør monteringen enkel
  • Rask montering på monteringsskinnen med fotlås
  • Brukervennlig kabling takket være praksisrettet tilkoblingsteknikk
  • Rask diagnostikk grunnet visninger som merkes separat