Motor-, maskin- og anleggsovervåking

Motor-, maskin- og anleggsovervåking

Motor-, maskin- og anleggsovervåkingen er en viktig bestanddel av en kontinuerlig tilstandsovervåking (Condition-Monitoring). Du har alltid full oversikt over viktige anleggsparametere, kan reagere tidsnok på varsler, eller kan koble ut viktige anleggsdeler helt målrettet. Våre driftsøkonomiske produkter for overvåking av motorer og anlegg hjelper deg underveis.

Mer informasjon
Motormanager med IFS-CONF-skjermdump

Motormanager Beskytt motorer og anlegg: Oppdag alle kritiske lasttilstander

Motormanagere i produktserien CONTACTRON overvåker motorer og drivenheter med hensyn til over- og underlast, funksjon, smuss og slitasje. Oppdag kritiske lasttilstander på et tidlig tidspunkt, og beskytt motor og viktige anleggsdeler samtidig.

Maskinmanager med strømtransformator

Maskinmanager Mål energien i motorer og maskiner helt nøyaktig.

Overvåk motorene og maskinene dine: Elektronisk motor- og maskinmanagement som forener nøyaktig energimåling med visning og overvåking av viktige parametere i motorer, maskiner og andre trefaseforbrukere.

Overvåkingsreleer for høy anleggstilgjengelighet

Overvåkingsreleer og strømvoktere For høy anleggstilgjengelighet

Med våre overvåkingsreleer og strømvoktere oppdager du feil allerede på et tidlig stadium. Det betyr at du øker maskinens tilgjengelighet og unngår dyre stillstandstider og reparasjoner. Anleggsdeler kan kobles målrettet ut, eller tilstanden kan signaliseres til en kontroller straks innstilt grenseverdi er over- eller underskredet.

Funksjonsmoduler

Funksjonsmoduler Beskytte og dekoble

Funksjonsblokker som f. eks. EMG-diodeblokker, beskytter systemet ditt mot forveksling av poler, og dekobler meldinger i feilmeldingssystemer. Med funksjonsmoduler i berøringssikre og støvbeskyttede automasjonskaphus kan diodeblokker integreres profesjonelt i anlegget ditt. EMG-lampetestmoduler dekobler signaler på området for feilmeldeteknikk uten støt,, og kan brukes for enkelt- eller sentralkontroll av lamper.

Fallklaffreleer for visning av fare- og driftstilstander

Fallklaffreleer Visning av fare- og driftstilstander

For å vise statusen i kontrolltavler, på kontrollpulter og i blindkoblingsskjemaer benyttes fallklaff- eller signalreleer. De forhåndsdefinerte kontakttilordningene gir rask oppstart. Disse halv- eller helautomatiserte variantene utmerker seg med oversiktlige visningsflater. Den robuste konstruksjonen gir pålitelig drift også ved røffe omgivelsesforhold.

Feilmeldingssystem INFOBOX

Feilmeldingssystemer Kompakte meldinger som gir pålitelig anleggsdrift

Feilmeldingssystemer gir deg all nødvendig oversikt over tilstanden i anlegget til enhver tid. De leverer informasjon som sørger for sikker anleggsstyring i alle drifts- og feiltilstander.
Grunnet bedre anleggstransparens kan også vedlikeholdsarbeidet optimaliseres når feil skal utbedres på stedet. Dataene kan om ønsket videresendes til overordnede kontrollsentraler ved hjelp av vanlige kommunikasjonsprotokoller.