CHARX manage - lade- og lastkontroll til ladestasjoner og ladeparker

Lade- og lastkontroll til ladestasjoner og ladeparker

Styr ladeinfrastrukturen din med CHARX manage. Det skalerbare programmet optimaliserer driften av ladestasjonene, øker tilgjengeligheten og åpner for nøyaktig avregning av ladeprosessene via Open Charge Point Protocol (OCPP). Laststyringen fordeler tilgjengelig tilkoblingseffekt på installerte ladepunkter etter innstillbare regler, slik at elbiler lader strøm i tråd med behov og hustilkoblingen utnyttes optimalt og beskyttes mot overlast.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Integrert lastkontroll forhindrer svikt og sikrer ladeanleggets tilgjengelighet
  • Enkel oppstart, konfigurering og overvåking av ladeanlegget via nettleser
  • Intuitiv berøringsbetjening for elbilførere på hovedterminalen
  • Fremtidssikker og fleksibel grunnet skalerbare lisenser og fordi nye ladepunkter legges til helt enkelt
  • Fleksibel tilknytning til bygningsstyre- og Backend-systemer

Optimaliser driften av ladestasjonene dine Styr ladeanlegget ditt ved hjelp av CHARX manage

Parkeringshus med mange ladepunkter som en elbil (BMW i3) lades på
Bilde av parkeringsplass med lastkontroll for forskjellige ladepunkter til elbiler
Bilde av parkeringsplass med lastkontroll og prioritering av bestemte ladepunkter
Grafisk visning av virkemåten til Open Charge Point Protocol (OCPP) for tilkobling til skybaserte tjenester i ladeparkstyringen
Ladestasjoner foran en bygning, tilkoblet bygningsstyringen
Parkeringshus med mange ladepunkter som en elbil (BMW i3) lades på

Med det stadig høyere antallet elbiler, øker også behovet for lademuligheter. Parkeringsplasser og parkeringshus utstyres i stadig større grad med ladestasjoner. Med den begrensede nettilkoblingen på stedet, må de som har ansvaret for å planlegge, sette opp og drifte ladeanlegg oppnå optimal ladeeffekt for hvert og et ladepunkt. Samtidig må høy tilgjengelighet og sikker drift ivaretas, under hensyntagen av andre forbrukere og produsenter. Med CHARX manage mestrer du denne utfordringen. Håndter opptil 50 ladepunkter, og optimaliser driften av disse.

Bilde av parkeringsplass med lastkontroll for forskjellige ladepunkter til elbiler

Den meget effektive lastkontrollen fordeler den tilgjengelige tilkoblingseffekten jevnt på opptil 50 AC- og DC-ladepunkter. Det beskytter nettilkoblingen mot overlast og distribusjonsnettet mot skjev last.

Bilde av parkeringsplass med lastkontroll og prioritering av bestemte ladepunkter

I stedet for jevn fordeling av ladeeffekten på alle ladepunkter kan du prioritere enkelte brukere i fire trinn høyere eller lavere. Dette kan være hensiktsmessig for eksempel for korttidsparkering eller VIP-gjester.

Grafisk visning av virkemåten til Open Charge Point Protocol (OCPP) for tilkobling til skybaserte tjenester i ladeparkstyringen

Via den integrerte Open Charge Point Protocol (OCPP) etablerer du forbindelse til skybaserte tjenester. Det omfatter brukerautorisering samt overføring av ladedata til beregningssystemet.

Ladestasjoner foran en bygning, tilkoblet bygningsstyringen

Hvis ladestasjonene tilhører bygningens infrastruktur, er tilknytning til en bygningsstyring hensiktsmessig. Den formidler tilgjengelig ladestrøm til ladeanlegget dynamisk, avhengig av behovet hos de andre forbrukerne.

Kundereferanse
CHARX manage i praksis
GP Joule tilbyr løsninger for regenerativ generering av energi fra sol, vind og biomasse samt for E-mobilitet. Med vårt program CHARX manage har GP Joule funnet en fleksibel løsning på lastkontroll – for bedriftens parkeringsplass og for kundene.
Finn ut mer
GP Joule luftfoto: Ladeanlegg med smart lastkontroll

Kundeuttalelse

GP Joule bruker CHARX manage som løsning på lastkontroll for bedriftens parkeringsplass
GP Joule valgte CHARX manage YouTube

Praktisk styring Intuitivt med få klikk

Ladeanlegget ditt settes helt enkelt i drift, konfigureres, styres og overvåkes via en nettleser. Med kun få klikk administrerer du brukere og ladepunkter, frigir ladeprosesser og mye mer – enten klassisk på datamasinen eller underveis på nettbrettet via en sikker VPN-forbindelse. Det lett forståelige nettgrensesnittet forener slik alle funksjoner for anleggsoperatører, serviceteknikere og betjeningspersonell.

Ansatt i koblingssentralen styrer ladeanlegg ved hjelp av CHARX manage praktisk via en nettleser
Styr og overvåk ladeanlegget ved hjelp av nettleser
Skjermdump CHARX manage nettanvendelse: Oversikt instrumentpanel
På instrumentpanelet har du oversikt og kontroll over alle ladepunktene
Skjermdump CHARX manage nettanvendelse - konfigurering av to lastkretser
Ved større installasjoner kan du konfigurere to lastkretser
Skjermdump CHARX manage nettanvendelse: Legge til nye ladepunkter
For å utvide ladeanlegget kan du legge til nye ladepunkter
Skjermdump CHARX manage nettanvendelse: Tildele ladeautorisasjoner
Tildel lokale ladeautorisasjoner på lokalt nivå ved å tilordne RFID-Tags
Skjermdump CHARX manage nettanvendelse: Lokal avregning og diagnostikk
Eksporter dataene for samtlige ladeprosesser til CSV-format

Enkel lading Brukerstyring via berøringsgrensesnitt

Om ønsket føres brukerne av ladestasjonene dine til en hovedterminal via berøringspanel, fra autorisering og helt til ladeprosessen er fullført. Under ladeprosessen samler CHARX manage inn alle relevante energi- og transaksjonsdata, lagrer dem i en lokal SQL-database og formidler dem til Backend-leverandøren via OCPP. På forespørsel påfører vi berøringspanelet også logoen din og ønskede farger – som gir ladeanlegget en sømløs Branding og utseende.

Mann som betjener berøringsdisplay på ladeanleggets sentrale terminal, ved siden av dette en elbil med plugget ladekabel
På terminalen guides elbilførerne helt enkelt ved hjelp av berøringspanel
Skjerm for program til ladeanlegg: Autorisere, for eksempel via RFID-kort
Trinn 1: Autoriser, for eksempel via RFID-kort
Skjerm for program til ladeanlegg: Brukeren velger et ledig ladepunkt
Trinn 2: Velg ladepunkt
Skjerm for program til ladeanlegg: Brukeren oppfordres til å koble til kjøretøyet via en ladekabel
Trinn 3: Koble til kjøretøy
Skjerm for program til ladeanlegg: Under ladeprosessen vises verdier, eksempelvis aktuell ladeytelse.
Trinn 4: Lad kjøretøyet

Smart tilkobling Koble ladeanlegg og bygning med hverandre

Som alternativ kan CHARX manage tilknyttes et bygnings- og energistyresystem, for eksempel Emalytics fra Phoenix Contact. Med en dynamisk spesifikasjon av maksimal ladestrøm og utveksling av ytterligere sanntidsdata optimaliserer du samspillet mellom bygning og ladeanlegg, og forhindrer slik topplast helt målrettet. Du kan dermed lade elbiler helt CO₂-nøytralt med egengenerert solenergistrøm. Samtidig sørger du for at forbrukerne i bygningen beholder tilstrekkelige energireserver.

Bygningsstyring i en bygning med forskjellige digitale symboler og et nettbrett med instrumentpanel for bygningsstyring
Integrer ladestasjonene dine i bygningsstyringen
Bilde: Med programmet Emalytics integreres ladeanlegget i bygningsstyringen.
Med Emalytics kan ladeprosesser visualiseres og styres smart
Bilde: Overvåking og analyse av alle produksjons- og forbruksdata for optimal energifordeling
Fordel energien behovstilpasset for å optimalisere kostnadene dine
Bilde: Bruk av elbiler som mobile energiakkumulatorer
Bruk elbiler som energiakkumulatorer for å forhindre topplast
Forskjellige logoer for kommunikasjonsprotokoll, for tilkobling av CHARX manage: KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, Profinet, Modbus
Via I/O-er kan CHARX manage også kobles til andre systemer

Fremtidssikker investering Du kan utvide ladeanlegget ditt fleksibelt med den skalerbare lisensmodellen – til opptil 50 ladepunkter

Eksempel på oppbygging av et ladeanlegg med bygnings- og Backend-tilknytning

Eksempel på oppbygging av et ladeanlegg med bygnings- og Backend-tilknytning

Sett opp ladeanlegget ditt sammen med oss Og slik fungerer det

1. Velg programvarelisens
Du mottar programvarelisenser som passer til ladeanleggets størrelse, for 5 til 50 ladepunkter. For utvidelser i ettertid får du gunstige oppgraderingslisenser Investeringen din er da absolutt trygg med hensyn til fremtiden, og du kan utvide lademulighetene fleksibelt.

2. Velg industri-PC
Avhengig av ladeanleggets arkitektur velger du mellom to egnede industri-PC-er med tilpasset maskinvareeffekt: Du velger en Panel-PC for sentral autorisering med berøringsbetjening på terminalen. En kapslet PC er riktig valg for ladeanlegg uten autorisering eller med desentral autorisering direkte på ladepunktet. Programvaren er installert på PC-en på kun få minutter.

3. Velg ladekontroller
Avhengig av ladetype og nødvendig funksjonsomfang tilbyr vi kompatible ladekontrollere samt mange forskjellige komponenter for oppbygging av ladepunktene. Disse kobler du til industri-PC-en via Ethernet.

Ansatt med kunde i veiledningssamtale rundt E-mobilitet-produkter

Ser dette interessant ut? Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning

Vi avklarer alle prosjektspesifikke krav med deg, og støtter deg når du skal sette opp og nettorganisere ladestasjonene dine, og ved tilknytning til Backend-tjenesteytere og bygningsstyresystemer.

Ta kontakt med oss!