Festematerial til automatikkskapet

Festematerial til automatikkskapet

Vi har et stort sortiment med festematerial til automatikkskap. Elektriske forbindelser og komponenter etableres og monteres solid og tidsbesparende ved hjelp av egnede monteringsanordninger. Ved å kombinere festematerialet utnytter du plassen i automatikkskapet optimalt.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Plassbesparende og praktisk installering av monteringsskinner
  • Enkel festing av koblingslister grunnet forskjellige endeholdervarianter
  • God tilkobling til nullederen grunnet nøytralledersamleskinner og forskjellige opplagsbukker
  • Enkel bunting og festing av kabler grunnet forskjellige kabelstripsvarianter
Monteringsskinner perforert og uperforert

DIN-monteringsskinner

Monteringsskinner

Porteføljen med monteringsskinner omfatter forskjellige monteringsskinnevarianter. For det første er de standardiserte DIN-monteringsskinnene en del av porteføljen. Denne grupperingen av monteringsskinner omfatter forskjellige standardmål som for eksempel NS 35/7,5, NS 35/15 eller NS 15. Videre er galvaniserte monteringsskinner uten sjikt, en del av DIN-porteføljen. Det finnes også perforerte og uperforerte monteringsskinner. I tillegg til DIN-monteringsskinnene har monteringsskinneporteføljen monteringsskinner type C og type G.

Endeholder for sneppmontering

Endeholder for sneppmontering

Endeholder

Porteføljen med endeholdere består av forskjellige endeholdere for DIN-monteringsskinner og monteringsskinner type C og type G. For de utbredte DIN-monteringsskinnene finnes det i tillegg til de skrubare endeholderne også endeholdere som sneppes på. Disse endeholderne kan sneppes på monteringsskinnen uten bruk av verktøy, og uten andre festetiltak. Under påsneppingen skjærer endeholderne seg inn i monteringsskinnens metall, noe som gir dem et meget godt feste. De påsneppbare endeholderne er også vedlikeholdsfrie. På samme måte som ved de skrubare endeholderne kan disse endeholderne også kun løses med en skrutrekker. Det forhindrer utilsiktet løsing.

Nøytralledersamleskinner

Nøytralledersamleskinner

Nøytralledersamleskinner og opplagsbukker

For enkel installering av nulledere har porteføljen tre forskjellige typer nøytralledersamleskinner. Her er målene 6 x 6 mm og 3 x 10 mm gjengitt. For installering av nøytralledersamleskinnene finnes det forskjellige opplagsbukker. Det største utvalget finnes for variantene 3x10. Her kan du velge mellom adaptere for feste på monteringsskinnen og for direktemontering. De monteringsskinneførte NLS-adapterne finnes i ulike varianter. Dermed kan avstanden fra NLS til monteringsskinnen samt skinnehøyden påvirkes.

Kabelstrips i kunststoff

Kabelstrips

Kabelstrips

Kabelstripsporteføljen for enkel og sikker kabelbunting er meget allsidig. I tillegg til standard kabelstrips i kunststoff har porteføljen spesielle kabelstrips for høye temperaturer samt for UV- og værbestandighet. Det finnes også kabelstrips i spesialstål for aggressive omgivelsesforhold. Videre finnes de detekterbare kabelstripsene for næringsmiddel-, kjemi- og farmasiindustrien.
For løsbar kabelbunting kan du benytte løsbare kabelstrips eller kabeldriller. For faste kabelbunter kan det brukes varianter med malje.

Komplett løsning med maskin- og programvarekomponenter for sømløs prosessoptimalisering i automasjonskapbygging

Automasjonskapbygging

Festemateriell for automasjonskap til forskjellige bransjer

Festemateriellet er egnet for forskjellige bransjer. På grunn av de strenge normative og standardiserte kravene, som samtlige av våre produkter overgår, kan alle brukes i de aller fleste bransjer helt uten problemer. For spesielle bransjer, for eksempel næringsmiddelindustrien, er spesielle produkter integrert som for eksempel de detekterbare kabelstripsene.
Dermed prøver vi å være best mulig forberedt og klare for kunder fra alle bransjer.