Feltbussrepeater - til PROFIBUS- og RS-485-bussystemer

Feltbuss-repeatere og serielle grensesnittadaptere

Ved hjelp av feltbussrepeatere til PROFIBUS og RS-485-bussystemer kan du utvide nettverket fysisk helt uavhengig av datahastigheten. Også antall deltagere kan økes i form av segmentering med repeatere. Avhengig av kravene som stilles kan de øke rekkevidden, overføre EMC-kompatibelt eller utvide og fordele kanaler. Det modulære konseptet åpner for vilkårlige kombinasjoner av kanaler i kobber og optiske fibre. Med de serielle grensesnittadapterne kan serielle grensesnitt som RS-232, RS-485, RS-422 og TTY omformes innbyrdes, for slik å koble til forskjellige enheter.

Mer informasjon
Modulær oppbygging av kobber-repeatere

Modulær oppbygging

Modulær oppbygging

Kobber-repeatere for økt ytelse i systemet:

 • Start-Delimiter-registreringen filtrerer PROFIBUS-telegrammer med feil
 • Grunnet bit-retiming kan komponentene kaskadekobles med ønsket dybde
 • Potensialskillet i høy kvalitet sørger for industritilpasset støysikkerhet

PSI-MOS-enhetenes modulære konsept sørger i tillegg for en vilkårlig blanding av kobberkanaler og fiberoptiske kanaler: Utstyret kobles raskt og enkelt til hverandre via T-konnektoren. Dermed er krysskoblingen for datasignaler og forsyningsspenningen utført.

 • Rask installering uten kablingsfeil
 • Opptil ti enheter kan kombineres slik at de passer til formålet, og utvides til opptil 30 kanaler, etter ønske i kobber eller optiske fibre
 • Også under drift kan modulene skiftes ut enkeltvis, uten at de andre påvirkes
 • Systemstrømforsyningen (opsjon) kan også benyttes redundant
Feltbussrepeater kan utvides gjennom segmentering

Feltbussrepeater

Feltbussrepeater - utvidelse gjennom segmentering

Ved hjelp av repeatere fra Phoenix Contact kan du utvide nettverket fysisk helt uavhengig av datahastigheten. Også antall enheter kan økes i form av segmentering med feltbussrepeatere. Avhengig av kravene som stilles kan de øke rekkevidden, overføre EMC-sikkert eller utvide og fordele kanaler. Det modulære konseptet åpner for vilkårlige kombinasjoner av kanaler i kobber og optiske fibre.

 • Grunnet integrert bit-retiming med klargjøring av signaler kan feltbussrepeaterne kaskadekobles med ønsket dybde
 • En integrert Bit-Oversampling sørger for feilfrie telegrammer
 • Start-Delemiter-gjenkjenningen registrerer tilbakevirkningsfritt PROFIBUS-telegrammer som er ødelagt, og filtrerer dem ut av nettverket
Aktiv terminering for PROFIBUS- og RS-485-nettverk

Aktiv terminering med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktiv terminering for PROFIBUS- og RS-485-nettverk

Aktiv terminering av PROFIBUS- og RS-485-nettverk: Med PSI-TERMINATOR-TBUS ikke noe problem.

Det gir mange fordeler:

 • Feilfri busskommunikasjon med permanent, aktiv terminering: Bussenheter kan kobles til og fra under drift
 • Fast programmeringsgrensesnitt i nettverket
 • Redundant spenningsforsyning
 • Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor for drift i modulen

Aktivt programmerings- og diagnostikkutstyr forsynes med spenning via D-SUB-kontakten. Utstyret kan også benyttes som definert servicegrensesnitt innenfor et bussystem.