Kutteverktøy

Kutteverktøy

Kutteverktøyet i produktserien CUTFOX gir fagkyndig, permanent behandling av ledere. Dette særdeles robuste kutteverktøyet sørger for et sponfritt og klemfritt resultat. Med profil- og skinnekuttere kutter du material opptil 2,5 mm tykkelse på få sekunder – den kraftbesparende hendelmekanismen gjør det mulig.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede skjær
  • Krever minimale krefter grunnet optimal vektarmoverføring og skjærgeometri
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Kutteverktøy for praktisk kutting uten at arbeidet blir unødig krevende

Skrallekabelkutter CUTFOX 35

Praktisk kutting

Kutteverktøy for praktisk kutting uten at arbeidet blir unødig krevende: For alle brukstilfeller har vi et optimalt kutteverktøy fra CUTFOX-produktserien.
Ledere og ledninger opptil 1400 mm² og diameter opptil 100 mm kan behandles tilnærmet klemfritt. Kutteverktøyets skrallemekanisme gjør bruk av krefter minimal selv ved store ledertverrsnitt opptil 100 mm diameter.

Også ekstremt harde materialer som pianotråder og fjærstål kuttes med samme, gode resultater med kutteverktøyet.

Kutteverktøy: Profil- og skinnekuttere

Profilkutteverktøy PPS BASIC

Millimeternøyaktig kutting

Med profil- og skinnekutteren skiller du kunststoff- eller metallprofiler spon- og gradfritt.

Ved profil- og skinnekuttere stiller du inn lengden helt nøyaktig med et anslag. Det inngraverte millimeter- og inch-området på måleskinnen er permanent beskyttet mot slitasje. Føringer, anslag og den graverte måleskinnen sørger for at den millimeternøyaktige bearbeidingen blir rettvinklet.