DC-/DC-omformere til DIN-skinnen

DC/DC-omformer

DC/DC-omformere sørger for en regulert likespenning. Med spenningsomformerne forhindrer du feil på applikasjonen din. De oppfrisker spenninger, slik at last alltid forsynes med regulert likespenning også ved lengre ledningslengder. Med DC/DC-omformere endrer du spenningsnivået, eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Meget sterk utgangsside: Enkel anleggsutvidelse, pålitelig start av vanskelig last og utløsing av LS-brytere (SFB Technology)
 • Start av vanskelig last grunnet dynamisk boost med opptil 200 % i 5 s
 • Omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feil blir et faktum
 • Valg mellom push-in- og skrutilkobling
 • Konfigurert bestilling fra stykktall 1
 • Ex- og IECEx-godkjennelse åpner for bruk på potensielt eksplosive områder
 • QUINT DC/DC-omformere er en del av COMPLETE line-systemet

Nye produkter

QUINT DC/DC-omformer
QUINT DC/DC-omformer for det lavere effektområdet
TRIO DC/DC-omformer
DC/DC-omformer – QUINT POWER >100 W
Ytelsessterk med SFB Technology

Produktserien suppleres med den nye QUINT POWER DC/DC-omformeren med et ytterligere spenningsnivå og push-in-tilkobling. Enhetene utmerker seg med mange funksjoner, ytelsesreserve og forebyggende funksjonsovervåking.

Dette er fordelene

 • Ytelsesreserve for enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost, start av vanskelig last grunnet dynamisk boost og selektiv utløsing av standard LS-brytere
 • Meget omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feil blir et faktum
 • Høy virkningsgrad og lang levetid samtidig som effekttapene og oppvarmingen er lav
 • Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk

Dette er de viktigste egenskapene

 • Statisk boost (125 %) varig/dynamisk boost (200 %) i 5 s
 • SFB Technology
 • Forebyggende funksjonsovervåking
 • Stort temperaturområde: -25 °C … +70 °C

DC/DC-omformer – QUINT POWER <100 W
Ytelsessterk med Boost-funksjon

Produktspekteret suppleres med den nye QUINT DC/DC-omformeren i ytelsesklassen opptil 100 W. Enheten har en intern dekoblingsfunksjon og høy isolasjonsspenning mellom inngang og utgang.

Dette er fordelene

 • Ytelsesreserve for enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost, start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
 • Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feil blir et faktum
 • Høy virkningsgrad og lang levetid samtidig som effekttapene og oppvarmingen er lav
 • Plassbesparelse i automasjonskapet grunnet smal og flat byggform

Dette er de viktigste egenskapene

 • Statisk boost: opptil 125 % permanent
 • Dynamisk boost: opptil 200 % i 4,9 s
 • Konfigurerbar signalisering
 • Stort temperaturområde: -25 °C … +70 °C

DC/DC-omformer med standardfunksjoner
Desentral forsyning av solenergianlegg

DC/DC-omformeren forsyner solenergianlegget direkte fra felten. Selv uten et sentralt nett er pålitelig strømforsyning gitt. Med inngangsspenning opptil 1500 V DC er den ideell for alle typer solenergianlegg.

Dette er fordelene

 • Brukes i alle solenergianlegg med høy inngangsspenning fordi den overholder standarder UL 62109 og UL 1741
 • Elektrisk sikkerhet opptil 1650 V DC bekreftet gjennom delutladningsmåling
 • Det innovative koblingskonseptet er kompatibelt med forskjellige jordingskonsepter
 • Høy anleggstilgjengelighet grunnet robust design
 • Rask og enkel installasjon ved hjelp av push-in-tilkobling

Dette er de viktigste egenskapene

 • Stort inngangsspenningsområde: 450 V DC … 1650 V DC
 • Kan installeres direkte i felten
 • LED-signalisering
 • Stort temperaturområde: -25 °C … +70  °C

DC/DC-omformer på DIN-skinnen

DC/DC-omformer på monteringsskinnen

QUINT DC/DC-omformer med optimale funksjoner

DC/DC-omformer i serien QUINT optimaliserer applikasjonens tilgjengelighet. Med SFB Technology, forebyggende funksjonsovervåking, lang levetid og IECEx-godkjennelse øker du sikkerheten og påliteligheten. For første gang kan signalterskler og karakteristikker i likespenningsomformeren tilpasses individuelt. Du kan også velge tilkoblingsteknikk selv.

QUINT DC/DC-omformere omformer nominell inngangsspenning på 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC til utgangsspenning fra 5 til 56 V DC.

QUINT DC/DC-omformere med stort inngangsspenningsområde

QUINT DC/DC-omformere med stort inngangsspenningsområde

QUINT DC/DC-omformernes spenningsnivåer

DC/DC-omformerne i serien QUINT er egnet for stor effekt med strøm opptil 20 A. På grunn av det store inngangsspenningsområdet dekker likespenningsomformerne all vanlig inn- og utgangsspenning i ytelsesklassene opptil 480 W. IECEx-godkjennelsen i enkelte enheter åpner for bruk i alle bransjer, inkludert prosessindustrien.

QUINT DC/DC-omformerne med stort forsyningsområde åpner for inngangsspenning fra 42 til 96 V DC eller 67 til 154 V DC og gir høy fleksibilitet. De er ideelle f. eks. for jernbaneformål eller for generering av energi.

QUINT DC/DC-omformer

QUINT DC/DC-omformer

DC/DC-omformere opptil 100 W

QUINT DC/DC-omformere finnes også på effektområdet opptil 100 W. Disse omformerne er meget ytelsessterke og plassbesparende, de har høy virkningsgrad, forebyggende funksjonsovervåking samt statisk og dynamisk boost. I tillegg kan du velge mellom push-in- og skrutilkobling.

DC/DC-omformere med beskyttelseslakk

DC/DC-omformere med beskyttelseslakk

DC/DC-omformere med beskyttelseslakk for ekstreme forhold

QUINT DC/DC-omformerne med beskyttelseslakk er ekstremt belastbare i krevende omgivelser. Lakken på DC/DC-omformerne gir beskyttelse mot støv, korrosiv gass og 100 % luftfuktighet samt beskytter mot svikt som følge av korrosjonsbetinget krypstrøm og elektrokjemisk migrering.

TRIO DC/DC-omformer med 1500 V

TRIO DC/DC-omformer med 1500 V

TRIO DC/DC-omformer med 1500 V

DC/DC-omformerne i TRIO-serien med 1500 V forsyner anleggene direkte fra felten, og gir pålitelig strømforsyning også uten sentralt nettverk. De er optimale for anvendelser på områdene solenergi og drivteknikk.

I solenergianlegg kan sentralvekselretteren startes med TRIO DC/DC-omformeren også uten et forsyningsnett. Videre kan den brukes for direkte, umiddelbar forsyning av strengovervåkingen innenfor generatortilkoblingsbokser.

Innen drivteknikk genererer apparatet 24 V også direkte i maskinen, for slik å forsyne anleggsstyringen.

DC/DC-omformer for solenergi

DC/DC-omformer for solenergi

UNO DC/DC-omformer for solenergianvendelser

Med DC/DC-omformeren i serien UNO POWER forsyner du automasjonskapet direkte fra solenergianlegget. Grunnet den direkte tilkoblingen til strengspenninger opptil 1000 V DC forsynes Combiner Box direkte fra solcellemodulen. Slik sparer du ytterligere installeringskostnader, og øker systemets effektivitet. I et videre utbyggingstrinn kan signalledningen erstattes med en trådløsforbindelse.