Innsyn i dashboardet til Device Management Service

Energy Monitoring, Management, Analytics med EMMA Service

Med EMMA Service på Phoenix Contact IoT-plattformen Proficloud.io får bedrifter enkel tilgang til dataene som er helt avgjørende for energistyringen. I den sammenheng er de spesialtilpassede dashboards i Smart Service til hjelp, som settes sammen med kun få klikk. På den måten vil du treffe bedre avgjørelser, og det på kortere tid, og også rasjonalisere arbeidsprosedyrer gjennom fjernovervåking.

Mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Dine fordeler

  • Enkel konfigurering grunnet Plug-and-Play
  • Behold oversikten med enkel, intuitiv design gjennom EMMA Service
  • Fleksibelt funksjonsspekter innen visualisering og analyse av elektrisk energi og effektdata
  • Dynamisk oppdatering av Widgets
  • Høyere sikkerhet ved håndteringen grunnet automatisk dataforsyning og guidede menyer ved utforming av Widget
EMMA Service Dashboard på Device

Energy Management: EMMA Service Smart energistyring, overalt, fra hvor som helst

EMMA står for Energy Monitoring, Management and Analytics, og er en av Smart Services fra Phoenix Contact. EMMA Service er nøyaktig tilpasset behovene hos ansvarlige for energistyring (energimanagere, energiteams). Med sin enkle, intuitive design gir Smart Service et fleksibelt funksjonsspekter innen visualisering av elektrisk energi og effektdata. Funksjonen støtter ansvarlige for energistyring ved overvåking, analyse og evaluering av disse dataene. Med utgangspunkt i informasjonen som genereres, kan riktige tiltak defineres og implementeres – med mål om å redusere energiforbruket, gi permanent mer effektiv bruk av energi og til slutt spare kostnader.

Smart Service i detalj

Brukervennlige Dashboards og Widgets i EMMA Service
Skjermdump EMMA Service: Eksterne datakilder for analysen
EMMA Service skjermdump: Generer rapporter for energiytelseskarakteristikker (EnPI)
Skjermdump EMMA Service: Informasjon om avvik med personlig tilpasset alarm
Brukervennlige Dashboards og Widgets i EMMA Service

Med kun få klikk kan du trekke de første konklusjonene om prosessene dine og energiforbruket. Bruk de forskjellige visualiseringsalternativene som kakediagrammer, stolpediagrammer, linjediagrammer, Pareto-diagrammer og mer.

Bruk disse diagrammene for å sammenligne enkelte produksjonslinjer, anlegg eller tidsperioder, og avdekke skjulte potensialer.

Mer informasjon om EMMA-service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA Service: Eksterne datakilder for analysen

Bruk muligheten til å implementere data fra eksterne kilder (for tiden som CSV-fil) i ditt Dashboard, f. eks. for å kunne sammenligne historiske data med aktuelle data.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
EMMA Service skjermdump: Generer rapporter for energiytelseskarakteristikker (EnPI)

Du kan generere oversiktlige rapporter som gir deg informasjon om energiytelseskarakteristikkene dine (Energy Performance Indicators – EnPI). I rapportene kan du legge til eller fjerne enkeltenheter eller målepunkter – du kan tilpasse Smart Service nøyaktig etter behovene dine. Når alt først er tilpasset, kan du sammenligne dager, uker og måneder.

Med den praktiske nedlastingsfunksjonen kan du enkelt laste ned de genererte rapportene som PDF, eller sende dem via e-post.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA Service: Informasjon om avvik med personlig tilpasset alarm

Bruk advarslene for å motta informasjon om grenseover- eller underskridelser på tvers av Proficloud.io. Med kun få klikk genererer du meldinger, og får oversikt over toppforbruk. Du kan generere forskjellige advarsler med ulike prioriteringer, slik at systemet henviser til grenseoverskridelse allerede på et tidlig tidspunkt.

I Alert Log får du innsyn i utløste advarsler, og kan se flere detaljer.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Proficloud.io: ditt inngangskort til Industrial IoT
Mer informasjon om EMMA Service
Energy Monitoring, Management, Analytics: Smart energistyring, overalt, fra hvor som helst.
Finn ut mer
EMMA Service på en skjerm

Detaljert visning av visualiseringsalternativer

Skjermdump EMMA Service: Energistolpediagram – forbrukere over forbrukere
Skjermdump EMMA Service: Energistolpediagram – tidsperiode over tidsperiode
Skjermdump EMMA Service: Energisirkeldiagram – forbrukere over forbrukere
Skjermdump EMMA-service: Energisirkeldiagram – tidsperiode over tidsperiode
Skjermdump EMMA Service: Energistolpediagram – forbrukere over forbrukere

Denne Widgeten gjør at man kan sammenligne energidata fra flere forbrukere ved siden av hverandre, over samme tidsperiode.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA Service: Energistolpediagram – tidsperiode over tidsperiode

Denne Widgeten gjør at man kan sammenligne energidata i forskjellige tidsperioder ved siden av hverandre, for samme forbruker.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA Service: Energisirkeldiagram – forbrukere over forbrukere

Denne Widgeten gjør at man kan sammenligne energidata fra flere forbrukere, over samme tidsperiode. Dataene vises med sine absolutte verdier i et kakediagram, og som prosentuell fordeling av forbruket for de forskjellige forbrukerne.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA-service: Energisirkeldiagram – tidsperiode over tidsperiode

Denne Widgeten gjør at man kan sammenligne energidata fra forskjellige tidsperioder, for samme forbruker. Dataene vises med sine absolutte verdier i et kakediagram, og som prosentuell fordeling av forbruket for forskjellige tidsperioder.

Mer informasjon om EMMA-service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA Service: Energi-Pareto-diagram – ordnet etter forbrukere
EMMA Service skjermdump: Energi-Pareto-diagram – ordnet etter tidsperiode
Skjermdump EMMA Service: Strømlinjediagram – forbrukere over forbrukere
Skjermdump EMMA Service: Strømlinjediagram – tidsperiode over tidsperiode
Skjermdump EMMA Service: Energi-Pareto-diagram – ordnet etter forbrukere

Denne Widgeten viser energidata fra flere forbrukere, aggregert over en valgt tidsperiode. Informasjonen vises i et kombinert stolpe- og linjediagram. En stolpe viser samlet verdi for valgt dato- og tidsperiode, for hver valgte forbruker. Stolpene er anordnet fra høyeste til laveste energiforbruk. Diagrammet inneholder en akkumuleringskurve.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
EMMA Service skjermdump: Energi-Pareto-diagram – ordnet etter tidsperiode

Denne Widgeten viser energidata fra flere forbrukere, aggregert over en valgt tidsperiode. Informasjonen vises i et kombinert stolpe- og linjediagram. En stolpe viser summen av alle valgte forbrukere i en bestemt tidsperiode i henhold til valgt aggregeringsnivå, f. eks. etter 15 minutter, timer, dager osv. Stolpene er anordnet fra høyeste til laveste energiforbruk. Diagrammet inneholder en akkumuleringskurve.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA Service: Strømlinjediagram – forbrukere over forbrukere

Denne Widgeten gjør at man kan sammenligne effektdata fra flere forbrukere. Den representerer forbrukernes lastprofil over en bestemt tidsperiode. Dataene vises i et linjediagram.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Skjermdump EMMA Service: Strømlinjediagram – tidsperiode over tidsperiode

Denne Widgeten gjør at man kan sammenligne effektdata i forskjellige tidsperioder for samme forbruker. Den representerer forbrukerens lastprofil for disse forskjellige tidsperiodene. Dataene vises i et linjediagram.

Mer informasjon om EMMA Service på Proficloud.io
Skjerm med EMMA Service og IoT-kompatible EMpro-energimålere

EMMA Service og IoT-kompatible EMpro-energimålere Banebryter for fremtidens energistyring

Smart Service EMMA Service og de IoT-kompatible EMpro-energimålerne danner en komplett pakke med lett forståelig programvare og brukervennlig maskinvare. Med dette kan du starte opp overvåking, analyse, evaluering og visualisering av dine elektriske energi- og effektdata.
Dra nytte av følgende:

  • Direkte skytilknytning uten IoT-Gateway
  • Fleksibel datatilgang uavhengig av tid og sted
  • Forskjellige visualiseringsalternativer med informative Widgets
Topologi: Smarte energimålere EMpro direkte inn i skyen, uten Gateway
Det sentrale punktet for å bestille Smart Services
Bestilling av Smart Services
Forbildet til service-store fra Proficloud.io er den vanlige online-shopen, som kanskje de fleste bruker i sine daglige liv. Enkel å forstå, enkel å betjene.
Bestill nå
Smart Services på tre skjermer