AC-UPS på monteringsskinnen

AC-UPS til monteringsskinnen

Ved spenningssvikt eller -svingninger sørger våre AC-UPS for monteringsskinnen for optimal sviktsikkerhet og tilgjengelighet i anlegget ditt. På utgangen leverer AC-UPS en ren sinuskurve, og forsyner dine AC-forbrukere avbruddsfritt med vekselstrøm. Velg optimal AC-UPS med egnet energiakkumulator til bruksområdet ditt.

Mer informasjon
Intelligent AC-UPS med IQ Technology

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology i serien QUINT sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Den intelligente UPS-en overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren din.

Takket være IQ Technology er du informert om energiakkumulatorens ladestatus og resterende brukstid, og advares tidsnok mot svikt. I tillegg optimaliserer du energiakkumulatorens levetid, og kan overføre all relevant informasjon til datamaskinen og overordnede kontrollere.

TRIO AC-UPS med integrert energiakkumulator

TRIO AC-UPS med integrert energiakkumulator

AC-UPS med integrert energiakkumulator

AC-UPS med integrert energiakkumulator i serien TRIO er plassbesparende i automasjonskapet, og kan helt enkelt ettermonteres i eksisterende anlegg.

AC-UPS forener UPS-modulen og energiakkumulatoren i ett hus, og sørger med den integrerte VRLA-energiakkumulatoren for særdeles lange brokoblingstider. Grunnet kaldstartfunksjonen BAT-START er start fra energiakkumulatoren mulig også uten forsyningsnett (120 V / 230 V). Videre har AC-UPS et integrert USB-grensesnitt for tilkobling til overordnede kontrollere. Via dette kan tilkoblede industri-PC-er stenges ned helt enkelt.

Energiakkumulatorer

Suppler det modulære UPS-systemet ditt med en energiakkumulator som passer best for nettopp ditt bruksområde, og oppnå maksimal anleggstilgengelighet. Det være seg lang levetid, lang brokoblingstid eller ekstreme omgivelsesforhold – vi har riktig energiakkumulator til din AC-UPS.

Energiakkumulatorer

Energiakkumulatorer