Bærekraft ved innkjøp

En tredjedel av omsetningen til Phoenix Contact stammer fra innkjøp av varer og tjenesteytelser, noe som gjør at dette området har høy prioritet innenfor organisasjonen.

I forbindelse med våre kjøpsaktiviteter, både for interne forbrukere og mot våre forretningspartnere, er vi alltid vårt ansvar bevisst om den høye innflytelsen på samfunnet og miljøet vårt.

Med utgangspunkt i dette tenker vi bærekraft gjennom alle bedriftens handlinger, også eksplisitt som fast bestanddel av innkjøpspolitikken.

Sammen med leverandørene våre har vi ikke bare som mål å skape transparens i verdiskapningskjeden, men også å identifisere og behandle temaer som fremgår av disse.

Ut ifra dette forventer vi at våre forretningspartnere forplikter seg til å følge våre krav om bærekraft, som er beskrevet i de etiske retningslinjene til Phoenix Contact-gruppen. I et godt fellesskap er faktorer som overholdelse av abeidsvilkår, kompatibilitet på samfunns- og miljønivå eller tillitsfullt samarbeid store temaer.

Her finner du mer informasjon om temaene bærekraft og miljøvern i Phoenix Contact-gruppen: