Empowering the All Electric Society

Du er interessert i tekniske løsninger som skaper en fremtid som er god å leve i? Ta kontakt med oss. Vi deler gjerne ytterligere ideer og informasjon med deg rundt visjonen All Electric Society.All Electric Society - nettorganisering av verden

Tekniske løsninger for en fremtid som er god å leve i

Hva er All Electric Society?
Innføring i All Electric Society YouTube

Et globalt samfunn der fornybar og rimelig elektrisk energi er tilgjengelig i tilstrekkelig grad: Det er All Electric Society – det vitenskapelig funderte fremtidsbildet til en CO2-nøytral verden som utvikler seg på en bærekraftig måte. Veien dit fører via omfattende elektrifisering, nettorganisering og automatisering av alle relevante livs- og arbeidsområder. Med sitt brede spekter av produkter, løsninger og brukseksempler tilrettelegger Phoenix Contact for at kundene deres aktivt kan utforme denne transformasjonen mot et fremtidsegnet industrisamfunn.

Det er fremtidsbildet til All Electric Society, der vi finner svarene på vår tids store spørsmål. For nettopp CO2-nøytral energi vil være nøkkelfaktoren for å forene miljøvern og global velstand med hverandre. Phoenix Contact står i første rekke ved denne utviklingen – som veiviser for samarbeidspartnere og kunder.

Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact
Frank Stührenberg
Klimaendringer og utfordringer innen industrien
Klimaendringer og utfordringer innen industrien YouTube

Klimaendringene berører oss alle

Ved første tanke kan de to store temaene i dagen samfunn - kampen mot klimaendringene og milliarder av mennesker som kjemper for velstand og utvikling - virke som to motsetninger som ikke på noen måter kan forenes. Likevel må begge temaer tilnærmes på samme måte. Utfordringen består i å tillate forbruk og likevel beskytte klimaet. Tekniske innovasjoner vil yte et helt avgjørende bidrag. Målet: Verdens komplette energibehov genereres med fornybar energi.

Vindhjul i landskap
Bærekraftig energi for bærekraftig vekst YouTube

Bærekraftig energi for bærekraftig vekst

En analyse fra World Economic Forum Davos som ble publisert i 2020 viste at teknologien kommer til å få stor betydning for hvorvidt 10 av de 17 bærekraftmålene fra UN (SDG-er) vil bli oppnådd. (Kilde: Unlocking Technology for the Global Goals). Rundt 70 % av delmålene støttes umiddelbart gjennom tekniske innovasjoner. For å implementere All Electric Society er det fullt fokus på mål 7: Ren og betalbar energi. Mange produkter og løsninger fra porteføljen til Phoenix Contact gir allerede i dag første svar på disse fremtidsspørsmålene.

Maskin i produksjonen

Åpen styreteknikk gjør automatiseringsløsninger sikre for fremtiden Dra nytte av den kollektive intelligensen til IT- og OT-spesialister

For å oppnå en omfattende automatisering av sektorene må styreteknikk vokse sammen ut over grensene til de enkelte bruksområdene. Åpen styreteknikk som økosystemet PLCnext Technology tilrettelegger for dette – uavhengig av maskinvare og programmeringsspråk. Videre gjør den at denne kollektive intelligensen fra IT- og OT-spesialister kan nyttegjøres for rask implementering og kontinuerlig videreutvikling av individuelle løsninger.

Offshore vindpark

Pålitelige strømforsyningsløsninger forebygger svikt i nettorganiserte systemer Sikring av optimal anleggstilgjengelighet

Med kontinuerlig tiltagende elektrifisering, nettorganisering og automatisering av sektorene blir man stadig mer avheengig av at strømforsyningsløsningene er pålitelige. For sikker forsyning og kobling av sektorene tilbyr vi løsninger for alle applikasjoner – med overspenningsbeskyttelse, avbruddsfrie strømforsyninger, redundansmoduler og egnede automatsikringer.

Karosseribygging bilproduksjon

Single Pair Ethernet tilrettelegger for sømløs IIot-kommunikasjon opp til feltnivået Ressursbesparende overføring av data, med høy ytelse

Automatisering er selve nøkkelen til mer effektiv bruk av energi i bransjene. Den starter med nettorganisering av samtlige maskiner, enheter, sensorer og aktuatorer til et industrielt Tingenes Internett. Her sørger Single Pair Ethernet (SPE) for sømløs Ethernet-kommunikasjon SPE står for parallell høyytelsesoverføring av data og effekt. Ressursbesparende grunnet kun ett lederpar fra sensoren og inn i skyen.

5G radiosignalstolpe i storby

5G gjør trådløs kommunikasjon pålitelig Ytelsessterk nettorganisering innenfor og mellom alle sektorer

Pålitelig nettorganisering er selve grunnforutsetningen for sektorkobling. Bredbåndsteknologien
5G muliggjør trådløs kommuniksjon innenfor og mellom alle sektorer: med høye datahastigheter, høyt antall enheter og ekstremt lave latenstider. Den intelligente kommunikasjonen med 5G mellom maskiner og anvendelser sikrer mer autonome og mer effektive prosesser – fra produksjonen og helt til logistikken.

By i soloppgang

Riktige data skaper bygninger med effektiv energibruk Omfattende automatisering gjennom åpen IoT-Framework

Solenergianlegg på taket, kraft-varmeaggregat i kjelleren, ladestasjoner foran døren: Sektorkobling er allerede realitet i moderne bygninger. For at de skal kunne brukes som samlet system automatisert og med mest mulig effektiv energibruk, må mange forskjellige typer data, det være seg fra anlegg eller sensorer, gjøres universelt nyttbare. Det er mulig gjennom den åpne IoT-Framework til bygningsstyresystemet Emalytics.

Luftfoto solpaneler i solcellepark

Sertifiserte forsyningsregulatorer forenkler energiskiftet Solenergianlegg raskere på nettet

Desentrale solenergianlegg yter i All Electric Society et vesentlig bidrag til en pålitelig strømforsyning. Sertifiserte forsyningsregulatorer fra Phoenix Contact kobler nye anlegg til nettet både raskt og ubyråkratisk – uten at man må vente lenge på sertifikatet for nettsamsvar. De gjør veien til energiskiftet ikke bare enklere, men fremskynder den også.

Parkeringshus med elstasjon

Vehicle-to-Grid gjør vognparker til rentable energiakkumulatorer Bruke batteriene i elbiler som strømbuffer

E-mobilitet-ladekontrollerne CHARX control modular tilrettelegger for smart lading av batteriene til elbiler. Videre kan de også avgi strøm tilbake til nettet når dette er nødvendig. Teknologien bak dette kalles Vehicle-to-Grid. I ISO 15118 beskrives de tekniske forutsetningene og rammebetingelsene for dette. CHARX control modular oppfyller denne standarden, og er klargjort for Vehicle-to-Grid.

Gate om natten

Intelligent lysstyring er begynnelsen av enhver effektiv mobilitet Redusert energibruk langs smarte trafikkveier

Smart Street Lighting gjør veibelysning intelligent, med moderne styreteknikk, sensorsystem og tilkobling til skybaserte tjenester: Laterner tilpasser sin belysningsintensitet etter værforholdene, skiftende lysforhold og utnyttelsen av veiene til enhver tid. For mer sikkerhet, komfort og effektivitet på smarte trafikkveier. Og samtidig med betydelig redusert energibruk.