Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel

Printmoduler og  -pluggforbindere som kan betjenes med hendel Tilkobling i en fei

Phoenix Contact sørger for ny komfort ved ledertilkobling. Printmoduler og - pluggforbindere i de sømløse seriene LPT og LPC forener påliteligheten til push-in-fjærtilkoblingen med hendelprinsippets brukervennlighet. Dermed tilkobler du ledere med tverrsnitt opptil 25 mm² raskere og enklere enn noen gang.

Dine fordeler

  • Enkel å betjene takket være betjeningshendel i egen farge
  • Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
  • Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Bilde av printmoduler i serien LPT

Printmoduler som kan betjenes med hendel, i serien LPT

Serien LPT gir rask og enkel ledertilkobling med tverrsnitt opptil 25 mm².

Bilde av kretskortpluggforbindere i serien LPC som kan betjenes med hendel

Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel i serien LPC

Med serien LPC tilkobler du ledere med tverrsnitt opptil 16 mm² enklere enn noen gang.

Gratis prøve
Bestill din personlige vareprøve
Vil du se og prøve ut printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel, i seriene LPT og LPC? – Bestill din personlige vareprøve i dag.
Bestill gratis prøve
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel, i serien LPT, og kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel, i serien LPC
3D-visning

Seriene LPT og LPC i 360°-visning

Bli kjent med alle fordelene ved seriene LPT og LPC, i 3D-visningen på siden. På grunn av push-in-tilkoblingen som kan betjenes med hendel, kan du planlegge og implementere utstyret.

Hendelprinsippet i detalj

Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, betjenes med fingrene
Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, med ledere
Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel, i seriene LPT og LPC
Printmoduler og -pluggforbindere i seriene LPT og LPC
Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel
Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, betjenes med fingrene

Enkel og tidsbesparende installering takket være betjeningshendler i egen farge. Det gir større pålitelighet i felten og sørger for økonomisk drift av hele anlegget.

Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel, med ledere

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse grunnet hendelprinsipp uten bruk av verktøy. Kabelinnføringstraktenes design forhindrer pålitelig at enkelttråder splitter opp.

Printmoduler og -pluggforbindere som kan betjenes med hendel, i seriene LPT og LPC

Posisjonen til hendelen i egen farge viser deg utenfra klemrommets status i både synlig og følbar form. Klemrom som ikke er korrekt tilkoblet vil slik oppdages umiddelbart, og dermed også forbindelser med feil.

Printmoduler og -pluggforbindere i seriene LPT og LPC

Ved å felle over hendelen kan du være trygg på at lederne som føres inn, etablerer pålitelig, langtidsstabil kontakt. Potensielle feilkilder, som f. eks. feilaktig tiltrekkingsmoment ved skrutilkoblingen, kan utelukkes pålitelig.

Push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel

Push-in-teknikken gir tidsbesparende tilkobling også med lukket hendel. Takket være den spesielle fjærprofilen blir tilkoblingen av entrådede ledere eller ledere med endehylse både enkel og brukervennlig.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen
Få oversikten over COMBICON-produktsortimentet. Lær hvordan du finner egnet tilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data eller effekt for applikasjonen din.
Åpne E-Paper
Printmoduler og -pluggforbindere på et kretskort