Kvinne og mann ved bildeskjerm i Digital Factory

Handlingsområder for Digital Factory Skap verdiøkning, fra konsept til vedlikehold

Konseptet med Digital Factory fra Phoenix Contact betrakter samtlige områder i produksjonsanleggene. Langs den komplette verdiskapningskjeden finnes det forskjellige skalerbare løsninger som er tilgjengelige umiddelbart.

Oppdag de fire handlingsområdene, og implementer digitaliseringens potensialer allerede i dag.

Data Collection, Storage, and Evaluation Icon

Data Collection, Storage, and Evaluation Effektiv innsamling og fleksibel lagring av data, og påfølgende generering av fordeler

Det klassiske skillet mellom OT-nivå og IT-nivå hører fortiden til. Siden Tingenes Internett ble en realitet, er samtlige enheter nettorganisert og kommuniserer innbyrdes. Det gir mange fordeler, for eksempel for analyse av dataene ved hjelp av kunstig intelligens og økt produktivitet i den forbindelse. Det fører nødvendigvis også til utfordringer. Det å integrere eksisterende maskiner i nettverket og samle inn dataene uten å miste CE-samsvaret, er en av disse. Det er også viktig å skape grensesnitt for moderne kommunikasjonsprotokoller, for slik å forene den gamle verden med den nye og sikre friksjonsfri datautveksling fra maskin til MES. Deretter lagres dataene applikasjonsrettet enten lokalt eller i skyen.

Data Transportation Icon

Data Transportation Ytelsessterke nettverk som selve ryggraden i din digitale fabrikk

Data genereres på samtlige nivåer i den digitale fabrikken – fra sensor til sky. Et kontinuerlig økende antall enheter som er tilkoblet Ethernet og som sender eller mottar data, fører til stadig mer komplekse nettverk. Effektiv dataflyt er her en grunnleggende forutsetning for friksjonsfri produksjon i digitale fabrikker. Utover dette fører senere integrering av ytterligere intelligente enheter i nettverket til stadige utvidelser og kontinuerlige endringer. En tilsvarende fleksibel struktur og muligheten for diagnostikk av nettverket er helt nødvendig for å oppnå en fremtidssikker infrastruktur.

Data Security Icon

Data Security Ingen sjanse for hackerangrep - sikker utforming av OT-Security

Tilkoblingen av samtlige enheter i et nettverk med Internett gir mange fordeler for produksjonsdriften, blant annet ukomplisert tilgang til maskiner fra hvor som helst – det være seg i forbindelse med kontroll eller for vedlikehold gjennom servicepartnere. Likevel åpner det også for risiko for uautorisert tilgang fra tredjepart, og forutsetter derfor komplett sikring av produksjonsdriften. Phoenix Contact er sertifisert etter IEC 62443, og har tilsvarende, omfattende Security-konsepter for feilfrie forløp.
Som følge av oppdateringer som har blitt faset ut, og at beskyttelse mot trojanere og virus dermed ikke lenger foreligger, kan det være vanskelig å implementere gamle anlegg. Med CIFS-Monitoring blir integreringen sikker også her.

Data Usage Icon

Data Usage Smart bruk av dataene dine

På veien mot Smart Factory, den selvorganiserende fabrikken, er målrettet bruk og nettorganisering av dataene helt essensielt. Den gjør det mulig å styre materialflyten i produksjonen fleksibelt, og reagere raskt på markeder i konstant endring. Kortere produksjonslevesykluser forutsetter horisontal og vertikal integrering av anlegg i den digitale fabrikken. I den sammenheng er nettorganisering av ERP, MES og produksjon en nøkkel. Videre genereres ny informasjon av de lagrede produksjonsdataene, for slik å oppnå optimaliseringer som kan øke effektiviteten. I tillegg til dataene må også utfordringer ved integrering av globale Safety-, kommunikasjons- og Security-konsepter hensyntas. I den forbindelse hjelper blant annet Industrie 4.0 og nye automatiseringsstandarder.