Smart Building

Building Intelligence

Opplev Building IoT-løsninger virtuelt!

Opplev Industry Solution Center hos Phoenix Contact-gruppen i Bad Pyrmont i en 360° panoramarundtur. Beveg deg virtuelt gjennom bygningen, og få et første inntrykk av mulighetene ved vår IoT-baserte bygningsstyring.

Start nå
Smart Building innenfra

Digitaliseringen er en av de største suksessfaktorene for bedrifter innen industrien. I industrielle omgivelser blir denne overgangen betegnet som Industrie 4.0, og beskriver digitaliseringen av produksjonen. Verdiøkningen og fordelene oppstår ved at prosessene nettorganiseres. Dermed kan alle tilgjengelige data fortolkes, og ressurser kan brukes optimalt. 

I bygninger, der utallige konstruksjoner som fasade, elanlegg eller varmesystemer må integreres, kreves en plattform for utveksling av informasjon i Building Internet of Things (Building IoT). Bygningen er ingen automat med stive konstruksjonsfunksjoner, men et interaktivt assistansesystem for mennesker og som kan utvides med individuelle, smarte funksjoner. Nye, innovative operatørkonsepter oppstår som løser dilemmaet mellom individuelle krav til komfort, og forventet nytte.

Hva betyr Smart Home, og hva betyr Smart Building?

Smart Home

Bak begrepet Smart Home finner man kommunikativ nettorganisering av permanent innebygget husteknikk samt husholdningsapparater i boligbygg. Ved hjelp av smarte funksjoner får beboerne bedre komfort ved at de kan styre og stille inn blant annet belysning, romautomasjon og varmesystem individuelt.

I tillegg til å styre den monterte husteknikken kan beboerne også etablere kommunikasjon med forbrukerprodukter og husholdningsutstyr. Det være seg gressklipping eller innstilling av vaskemaskin eller kaffetrakter: Når enhetene er nettorganisert, er det mulig å automatisere prosessene og gjøre dem mer praktiske og komfortable.

Smart Building

En Smart Building er en ikke-boligbygning som ved hjelp av kommunikativ nettorganisering trekker informasjon fra alle hustekniske enheter (fasade, varme-, ventilasjons-, klima- og elektroteknikk og annet), inn i optimaliseringsprosessen av bygningens drift.

Dataene og informasjonen fra de enkelte delenhetene stilles til rådighet og behandles i en plattform. Via overvåkning av det tekniske og energetiske kan behov gjenkjennes, og bestemte tiltak velges. Målet er å klargjøre energi- og personalressurser forutseende og behovstilpasset ved hjelp av dataanalyser. Resultatet er at ressurser håndteres på en gjennomtenkt måte, og kostnadene gjennom livssyklusen reduseres.

Det kan dokumenteres at optimaliseringen skaper følgende effekter:

  • Reduserte vedlikeholds- og servicekostnader grunnet blant annet forutseende vedlikehold med Augumented Reality.
  • Mer effektiv bruk av energien og dermed reduserte kostnader som en konsekvens.
  • Større effektivitet hos de ansatte grunnet optimalisert inneklima og velvære.