Bygning utenfra med visualisering av bygningsplanleggingen

Bygningsplanlegging Building Intelligence – Flexibel and smart operation.

  • Bygningssystemdesign gjennom integrale konstruksjoner og dataintegrering på tvers av sektorer i det IoT-baserte Framework Emalytics
  • Forbedret bygningsytelse med verdier (KPI-er) og mer økonomiske prosesser
  • Fleksibel og bruksorientert tilpasning av romkonsepter øker attraktiviteten på markedet

Feilfri driftsstyring takket være digitalisering – revolusjonering av prosesser med integral planlegging

For at man skal kunne gjøre nytte av potensialene, må prosessen rundt dagens planlegging, bygging og drift av bygninger, organiseres på nytt. Selve grunnlaget for dette er fra vårt perspektiv å skape en digital basis samt å speile prosessene rundt kravene som stilles til digitalisering.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Mennesker i samtale rundt bygningsplanlegging med nettbrett og Whiteboard

Integral planlegging av bygninger: Helhetlig betraktning av konstruksjoner

Integral bygningsplanlegging Helhetlig betraktning av konstruksjoner

Når en Smart Building skal bygges, der alle de forskjellige konstruksjonene skal nettorganiseres med hverandre, er en helhetlig, integral bygningssystemdesign i planleggingen helt nødvendig. De tekniske anleggene i en Smart Building interagerer med hverandre og utveksler informasjon for å muliggjøre effektiv drift. Dette forutsetter en integrasjonsplanlegging av samtlige bygg i den tekniske bygningsutrustningen allerede under planleggingen. Funksjonene til de forskjellige produktene, systemene og anleggene må tilpasses hverandre under planleggingen, slik at nytteverdien for investorer, brukere og operatører blir best mulig.

Alle delaktige i prosessen har samme forståelse, og konsepter for fleksibel bruk av plassen og effektiv bruk av energien samt effektiv drift av grunnleggende forsyningsanlegg som varme, ventilasjon, klima (VVS), planlegges integralt med minimal ekstra innsats.