Mann med nettbrett viser digital nettorganisering med styresentralen i en tunnel

Tunneltilkobling til trafikkstyresentral Pålitelig overvåking fra kontrollrommet

Tunneler er ømfintlige komponenter i trafikksystemet. Utallige trafikanter er hver dag helt avhengige av å bruke tunneler. For å opprettholde feilfri drift blir tunnelene overvåket fra kontrollsentraler. Avhengig av type og størrelse har tunneler egne kontrollanordninger med tilknytning til overordnede kontrollrom.

Spesielt i katastrofetilfeller spiller trafikkstyresentralen en avgjørende rolle for tunnelbrukernes sikkerhet. Derfor er flerlags redundans, Cyber-sikkerhet, integrering med nødtjenester og sømløs kontroll over nødsystemene i tunnelene, helt uunnværlige aspekter. Phoenix Contact tilrettelegger for sikker tilkobling og enkel styring av tunnelkonstruksjoner fra overordnede kontrollsentraler.

Grenseløs datakommunikasjon fra sensor til sky

Løsninger for forutseende vedlikehold, meget integrative trafikkonsepter samt tunneldrift med effektiv bruk av energien forutsetter datakommunikasjon uten systemgrenser. Forbindelsen mellom feltnivå, automatiseringsenheter, desentrale SCADA­-systemer og desentral hosting av applikasjonene støttes også aktivt av tunnelautoritetene.

Våre løsninger for dine applikasjoner

Cyber Security symbolisert i form av digitalt nettorganisert lås
Tunnelkontrollrom med tunnelvisualiseringer på PC-skjermer
Databasesymbol digitalt nettorganisert
Prosesstyresystem i tunnelen
Cyber Security symbolisert i form av digitalt nettorganisert lås

For å administrere tunnelkonstruksjoner sentralt som del av et trafikksystem er tilgang via overordnede kontrollsentraler helt nødvendig. I den forbindelse kreves en trygg, pålitelig og feilfri forbindelse.

Våre komponenter for sikker fjerntilgang åpner for en spesielt sikker dataoverføring via VPN-tunnel. Datasikkerheten opprettholdes takket være bruk av moderne krypteringsstandarder og IEC-62443-sertifisering.

Tunnelkontrollrom med tunnelvisualiseringer på PC-skjermer

For betjening og overvåking av komplekse tekniske prosesser i tunnelen gir Phoenix Contact deg omfattende visualiseringsmuligheter. Anleggsvisualiseringen kan foregå både lokalt på applikasjonen, i tunnelkontrollrommet og i den overordnede kontrollsentralen.

Vår portefølje strekker seg fra rimelig webvisualisering og helt til det allsidige SCADA-systemet med integrert alarm for krevende oppgaver.

Databasesymbol digitalt nettorganisert

I fremtiden vil tunneler være en del av det helhetlige Smart City-konseptet. En kontinuerlig innsamling av driftsdata i tunnelen er av avgjørende betydning. For å integrere data i Smart City-applikasjoner må store mengder med data overføres til skysystemer.

Med Proficloud tilbyr Phoenix Contact en profesjonell og sikker løsning.

Prosesstyresystem i tunnelen

For å automatisere tunnelapplikasjonene dine kan du bruke programvarebiblioteket Tunnel Functions. Funksjonsblokker som er utviklet spesielt for tunnelbransjen forenkler tilkoblingen og integreringen av komplekse tunnelløsninger fra Phoenix Contact i styresystemet.

Mer informasjon om Tunnel Functions
Datastrøm ved databehandling

Dine fordeler

  • Sikker fjerntilgang sertifisert etter IEC 62443
  • Tids- og stedsuavhengig anleggstilgang via webvisualisering
  • Omfattende Trending-, Alarming- og Reporting-muligheter takket være SCADA-tilkobling
  • Grenseløs dataoverføring takket være skyintegrering
Vi er her for deg
En løsning i fellesskap
Vi hjelper deg gjerne når du skal modernisere eller utvide et prosjekt. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og det store tjenestetilbudet.
Ta kontakt i dag!
Tekniker i tunnel