Vindanlegg

Strukturovervåking på rotorblader Sikker drift av vindanlegget ditt

Moderne vindanlegg overvåkes kontinuerlig av et høyt antall sensorer. Spesielt utstyres rotorbladene med stadig flere sensorer. For det første overvåkes og optimaliseres regulær drift av vindanlegget, for det andre gjenkjennes skader tidsnok. Det gjør at reparasjoner og vedlikehold er enklere å planlegge. Strukturovervåkingen er en vesentlig del av dette sensorsystemet. Den brukes for kontinuerlig overvåking med hensyn til endringer av rotorbladenes struktur under drift.

Anvendelse

Rotorbladene i vindanlegg utsettes for ekstreme, dynamiske belastninger. Som følge av dette oppstår det stadig mindre skader som i ekstreme tilfeller kan føre til at rotorbladet blir ødelagt i sin helhet, eller til og med til at hele vindanlegget blir ødelagt. Ved tidlig gjenkjenning kan disse skadene helt enkelt utbedres på stedet, og svikt i vindanlegget kan forhindres. For å gjenkjenne denne skaden må strukturen i rotorbladet overvåkes.

SH-M-sensor

SH-M-sensor for strukturovervåking

Structural Health Monitoring (SH-M) Løsningen for strukturovervåking

Structural Health Monitoring er et overvåkingssystem som kontinuerlig overvåker den strukturelle integriteten i rotorblader på vindanlegg. I en innlæringsfase lærer systemet hvordan rotorbladene forholder seg i normaltilstand. Dermed kan påfallende tilstander avdekkes tidsnok i et senere forløp, og kan undersøkes nærmere. Systemet har et varslingssystem som har vært utprøvd i mange år, og som informerer anleggets driftsansvarlige ved handlingsbehov. Slik forhindres større reparasjoner samt følgeskader.

Sensor:
For å kunne ta opp tilhørende data for overvåking av struktur trengs det kun én sensor pr. rotorblad. Sensoren, som er optimalisert for bruk i vindanlegg, måler akselerasjonen i to akser samt temperaturen. Bladets strukturelle integritet evalueres ved hjelp av disse dataene. Skader gjenkjennes i et tidlig stadium.

Nytt anlegg eller supplering med nytt utstyr:
Sensoren for SH-M installeres på den første tredjedelen av rotorbladet. Systemet for overvåking av struktur er dermed ikke egnet for montering av nye anlegg. SH-M kan helt problemfritt ettermonteres i eksisterende vindanlegg som retrofitløsning. Etter en innlæringsfase drar også disse vindanleggene nytte av alle fordelene ved moderne overvåking av strukturer.

Dine fordeler

  • Økt sikkerhet i vindanlegget fordi skaden forhindres direkte på rotorbladet
  • Forebyggende vedlikehold for å forhindre skader og for å planlegge reparasjoner i form av tidlig varsel
  • Kostnadsreduksjon fordi lengre stillstand i vindanlegget forebygges
Personlig kontakt
Send forespørsel om individuell løsning!
Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.
Ta kontakt med oss
Wind Team fra Phoenix Contact i vinterlandskap foran vindanlegg