Pumpeapplikasjon med rør og ventiler

Alltid oversikt over pumpene med økonomisk effektiv måling av aktiv effekt

Det å optimalisere vedlikeholdssyklusene og anleggstilgjengeligheten i form av målrettede beskyttelsestiltak er et viktig mål i pumpeapplikasjoner.

Sørg for å oppdage kritiske lasttilstander i pumpen eller anlegget ditt uten ytterligere sensorsystem, f. eks. tørrkjøring i en pumpe eller overlast i en motor.

Registrer prosessdata som f. eks. effektverdier, driftstimer og koblingsforløp, pålitelig, og overfør dem til styrenivået.

Dermed oppfyller du de individuelle kravene dine til digitaliseringen og Industrie 4.0.

Intralogistikk: Pumpeapplikasjon med rør og ventiler

Pålitelig overvåking – rask og nøyaktig styring

  • Økonomisk effektiv måling av aktiv effekt for gjenkjenning av alle kritiske lasttilstander i pumpen eller anlegget ditt
  • Formidling og overføring av prosessdata til styrenivået ved hjelp av en buss-Gateway
  • Parametriserbare koblings- og signalterskler gir deg muligheten til en individuell og pålitelig overvåking av prosessene dine

Overvåking av pumper og aktuatorer: Forutseende vedlikehold av Rotating Equipment

Pumper og aktuatorer finner vi f. eks. i prosesstekniske anlegg. Motormanagerene fra Phoenix Contact overvåker pumper og motorer med hensyn til over- og underlast, funksjon, smuss og slitasje. Dermed kan du beskytte for eksempel pumper, aktuatorer, ventilatorer og også verktøymaskiner permanent. Overvåkingen foretas med koblings- og signalterskler som kan parametriseres etter ønske. Tersklene for begge dreieretninger kan stilles inn identisk eller separat. For å koble til feltbussystemer finnes det kommunikasjonsmoduler for alle vanlige standarder som PROFINET, PROFIBUS eller Modbus/TCP. Innsamlede prosessdata kan også overføres til en sky i henhold til NOA-konseptet (NAMUR Open Architecture), og da via en sidekanal i automatiseringspyramiden.

Applikasjon i et prosessanlegg med pumper og aktuatorer
Applikasjonsobjekt verktøymaskin

Overvåking av verktøymaskiner: Forhindre stillstand og høye reparasjonskostnader

Hvis det oppstår svikt i en verktøymaskin, fører det ofte til lange stillstandstider fordi motoren eller det drevne elementet må skiftes ut. Begge deler er ofte store mekaniske enheter. Hvis feilen gjelder en stor motor eller en kompleks maskin, må enda lenger driftsstans påregnes, all den tid de færreste brukere har en dyr motor liggende på lager. Ved spesialproduserte maskiner kan det også hende at produsenten ikke har en tilsvarende reservedel på lager.
Motormanageren gjenkjenner overlast, og beskytter dermed verktøymaskinen. Hvis matingen er stilt inn for grovt, f. eks. ved en fresemaskin, kan det i verste fall føre til at verktøyet blir ødelagt. Ytelsesterskelen, som er parametrisert tilsvarende, er her til hjelp. En signalterskel signaliserer dessuten eventuelle tegn på verktøyslitasje.

Software-Box for systemsoftware IFS-CONF

IFS-CONF – systemsoftware for konfigurering og overvåking

Motormanagerene parametriseres via den intuitive systemsoftware IFS-CONF fra Phoenix Contact med utgangspunkt i FDT/DTM-konseptet. For å koble til feltbussystemer finnes det kommunikasjonsmoduler for alle vanlige standarder som PROFINET, PROFIBUS eller Modbus/TCP. Konfigureringen foretas også via IFS-CONF-software, som har en praktisk simuleringsmodus for testing av systemet