Power Innovation: Overkommelig ladestrøm fra batteriakkumulatorer

Batteriakkumulator hos Power Innovation GmbH

I perioder med topper optimaliseres ladeprosessen ved hjelp av batteriakkumulatorer

Oversikt

  • Power Innovation GmbH er ledende produsent av strømforsyninger
  • For å optimalisere energistrategien og ressursfordelingen i ladeanlegg velger bedriften å koble ladestasjoner til batteriakkumulatorer.
  • Kortsiktig høyere energibehov i ladeanlegg kan slik meget praktisk fanges opp ved hjelp av energiakkumulatorer.
  • Dermed blir High Power Charging (HPC) en realitet i ladestasjoner som er egnet for hverdagen.
Dipl.-Ing. Bernhard Böden, daglig leder i Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH

Dipl.-Ing. Bernhard Böden, daglig leder

Kundeprofil

"På grunn av forsyningen av fornybar energi trenger energiakkumulatorene våre en mindre tilkoblingseffekt", forklarer Dipl.-Ing. Bernhard Böden, som er daglig leder i Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH. "Energiforsyningen til ladeanlegg i perioder med høye topper ivaretas slik også på en smart måte.“

Automasjonskap

Modulært oppbygget og intelligent tilkoblet effektelektronikk

Anvendelse

Hvis e-mobilitet skal bli en solskinnshistorie, må el-kjøretøyer allerede om kort tid kunne lades adskillig raskere enn i dag. Fordi tilkoblingseffekten for å oppnå dette ikke er tilgjengelig overalt, må den ofte ettermonteres, noe som er et dyrt foretakende. Et interessant alternativ er å benytte batterier som energiakkumulatorer.

For at oppbyggingen av ladeinfrastruktur skal kunne bli overkommelig, må klargjøringen av den høye tilkoblingseffekten og kostnadene som oppstår i den sammenheng, reduseres.

"Til dette formålet kan batteriene våre brukes som energiakkumulatorer", forteller Böden. "Batteriakkumulatoren brukes primært til vekselstrømsforsyning, på sekundærsiden leverer den likestrøm til ladestasjonene." Akkumulatoren stiller dermed energien som er nødvendig for ladeprosessen, til rådighet, og lades helt opp igjen med en lav primæreffekt.

CHARX control professional

I forbindelse med kommunikasjon og styring av en ladestasjon danner CHARX control professional kjerneelementet

Løsning

Fordelen med batteriakkumulatoren sammenlignet med et koblingsanlegg ligger i de løpende strømkostnadene. For koblingsanleggets høye tilkoblingseffekt er grunntariffen høyere, samtidig som prisen pr. kWh er lav. Med batteriakkumulatorens lavere tilkoblingseffekt er grunntariffen lavere, mens kostnaden pr. kWh er høy. "Med de samme investeringskostnadene har akkumulatorvarianten likevel vist seg å være mer driftsøkonomisk", sier Böden, "for med tanke på økonomien kan her adskillig høyere avkastninger oppnås enn ved forsyning direkte fra mellomspenningsanlegget."

En ladeinfrastruktur med høy effekt kan implementeres og administreres på forskjellige måter. Hvert ladepunkt kan styres, slik at tilgjengelig energi deles opp i henhold til tilkoblingseffekten. Hvis for eksempel to ladepunkter er i bruk gjennom vanlige CCS-el-kjøretøyer (Combined Charging System), og de to andre ladepunktene gjennom hurtigladende CCS-HPC-kjøretøyer (High Power Charging), avgis effekten ujevnt.

En skalerbar effektelektronikk som består av flere moduler, er her til hjelp. Dette kan for eksempel være 15 enheter med en effekt på henholdsvis 75 kW. De to ladepunktene med CCS-kjøretøyene tilordnes da henholdsvis én 75 kW modul, slik at de øvrige 13 modulene kan benyttes for de hurtigladende kjøretøyene. En intelligent matrise ville dermed ha tildelt et ladepunkt seks moduler, mens det andre ladepunktet ville ha blitt tildelt de resterende syv modulene.

Denne type energitilordning forutsetter intelligente kommunikasjonselementer – som DC-ladekontrolleren CHARX control professional, som utvikles, produseres og markedsføres av Phoenix Contact E-Mobility GmbH. Den danner kjerneelementet i en slik ladeinfrastruktur og kommuniserer med de enkelte elementene, som batteriakkumulatoren og effektelektronikken.

Fasit

Hvis batteriet kobles sammen med et eksisterende solcelle- eller vindanlegg, er dette enda gunstigere med hensyn til de løpende kostnadene. Oppsummert kan man si at High Power Charging for lengst ikke bare er en utopi for ladestasjoner for bruk i hverdagen. Implementert i en lett håndterbar ladeinfrastruktur i de ytterligere kompo­nentene batteriakkumulator, effektelektronikk og styreteknikk – og om mulig kombinert med regenerative energier: HPC-ladestasjoner eller -ladeparkeringsplasser er i høy grad klare til å gjøre e-mobilitet bedre egnet for bruk i praksis.

Kontakt
PHOENIX CONTACT AS
PHOENIX CONTACT AS
+47 22 07 68 00